Kö erkek isimleri

esena

esena

Aktif Üye
Üye
Kö erkek isimleri
Köçüm: göç

Kökar: köklü soydan gelen

Kökcan: asıl dost

Köken: geçmişe dayanılan son hal

Köker: köklü soydan gelen

Köklem: ilkbahar

Köklü: kökü olan

Köksal: kökünü derinlemesine sal, soyun genişlesin

Köksan: tanınmış, ünlü ad

Köksoy: tanınmış bir soydan gelen

Köktay: sağlam, genç

Köktaş: toprakta kalıcı taş

Kökten: köklü, yüzeyde kalmayan, derine inen

soylu
Kökşin: gök renginde

yaşlı koca
Körnes: ayna

Köroğlu: bir Türk halk hikayesi kahramanı

Köse: sakalı, bıyığı hiç çıkmayan veya seyrek olan

daha çok lakab olarak kullanılır
Kösten: ılıca

Köymen: köy adamı

Közcan: ateş gibi dost

Közer: ateş gibi yiğit
 
Üst