1. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Kolombiya

  Konu, 'Dünyadan ülke ve şehir tanıtımları' kısmında Misafir tarafından paylaşıldı.

  Kolombiya

  Coğrafi Verileri


  Konum: Güney Amerika'nın güneyinde, Karayip Denizi kıyısında, Panama ve Venezuela arasında ve Kuzey Pasifik Okyanusu kıyısında, Ekvator ve Panama arasında yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 4 00 Kuzey enlemi, 72 00 Batı boylamı
  Haritadaki konumu: Güney Amerika, Orta Amerika ve Karayipler
  Yüzölçümü: 1,138,910 km²
  Sınırları: toplam: 6,004 km
  sınır komşuları: Brezilya 1,643 km, Ekvator 590 km, Panama 225 km, Peru 1,496 km, Venezuela 2,050 km
  Sahil şeridi: 3,208 km (Karayip Denizi 1,760 km, Kuzey Pasifik Okyanusu 1,448 km)
  İklimi: Kıyı bölgelerinde ve doğu ovalarında tropikal iklim, dağlık bölgelerde daha soğuk iklim hakimdir.
  Arazi yapısı: Kıyı boyunca düz ovalar, orta kısımlarda dağlar, Andlar ve doğuda yatık ovalar yer almaktadır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Pasifik Okyanusu 0 m
  en yüksek noktası: Pico Cristobal Colon 5,775 m
  Doğal kaynakları: petrol, doğal gaz, kömür, demir, nikel, altın, bakır, değerli taş, hidro güç
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar %4
  sürekli ekinler: %1
  otlaklar: %39
  ormanlık arazi: %48
  diğer: %8 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 5,300 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Dağlar volkanik özellik taşımaktadırlar; arada sırada depremler, periyodik kuraklıklar görülebilir.


  Nüfus Bilgileri


  Nüfus: 40,349,388 (Temmuz 2001 verileri)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %31.88 (erkek 6,507,282; kadın 6,354,454)
  15-64 yaş: %63.37 (erkek 12,452,182; kadın 13,117,707)
  65 yaş ve üzeri: %4.75 (erkek 859,967; kadın 1,057,796) (2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %1.64 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: -0.33 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 23.96 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 70.57 yıl
  erkek: 66.71 yıl
  kadın: 74.55 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 2.66 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.31 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 71,000 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 1,700 (1999 verileri)
  Ulus: Kolombiyalı
  Nüfusun etnik dağılımı: melez %58, beyaz %20, siyah %4, siyahlarla Amerika yerlilerinin karışımı %3, Amerika yerlileri %1, diğer %14
  Din: Roma Katolikleri %90
  Diller: İspanyolca
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %91.3
  erkekler: %91.2
  kadınlar: %91.4 (1995 verileri)


  Yönetimi


  Ülke adı: Resmi tam adı: Kolombiya Cumhuriyeti
  kısa şekli : Kolombiya
  Yerel tam adı: Republica de Colombia
  yerel kısa şekli: Colombia
  Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
  Başkent: Bogota
  İdari bölümler: 32 bölüm ve 1 başkent bölgesi; Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlantico, Bolivar, Boyaca, Caldas, Caqueta, Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Cordoba, Cundinamarca, Guainia, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, , Narino, Norte de Santander, Putumayo, Quindio, Risaralda, San Andres y Providencia, Distrito Capital de Santa Fe de Bogota, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupes, Vichada
  Bağımsızlık günü: 20 Temmuz 1810 (İspanya'dan ayrıldı)
  Milli bayram: Bağımsızlık günü, 20 Temmuz (1810)
  Anayasa: 5 Temmuz 1991
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: BCIE, CAN, Caricom (Karayipler Topluluğu ve Ortak Pazarı), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CDB (Karayipler Kalkınma Bankası), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G- 3, G-11, G-24, G-77, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), LAES, LAIA (Latin Amerika Entegrasyon Birliği), NAM, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OPANAL, OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), RG, UN (Birleşmiş Milletler), UN Güvenlik Konseyi, UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNU, UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler


  Ekonomiye genel bakış: Kolombiya`da gelişme yolunda bir serbest piyasa ekonomisi yürürlüktedir. 1940`lardan sonra sanayide görülen gelişmeye karşın ekonomi ağırlıklı olarak tarıma dayanır. Son yıllarda enflasyon ve işsizlik ciddi boyutlara ulaşırken, ekonomik büyüme hızı düşmeye başlamıştır. Madencilik, sömürge döneminden beri ülke ekonomisinde önemli yer tutmuştur. Llanos ve Amazon Havzası`ndaki iki ana petrol alanının dışında Magdalena Irmağı Vadisi ve Catatumbo Irmağı`ndan da petrol çıkarılır. Kolombiya dünyanın başlıca zümrüt üreticisi durumundadır. Dış ticaret, hammadde ihracatı ve makine ve mamul madde ithalatına dayanır.
  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 250 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %3 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %19
  endüstri: %26
  hizmet: %55 (1999 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %9 (2000)
  İş gücü: 18.3 milyon (1999 verileri)
  İş gücünün sektörlere göre dağılımı: Hizmet %46, tarım %30, endüstri %24 (1990)
  İşsizlik oranı: %20 (2000 verileri)
  Endüstri: Tekstil, gıda, petrol, giysi ve ayakkabı, meşrubat, kimyasal maddeler, çimento, altın, kömür, mücevherat
  Endüstrinin büyüme oranı: %11 (2000 verileri)
  Elektrik üretimi: 43.574 milyar kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 40.532 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 27 milyon kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 35 milyon kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Kahve, kesme çiçek, muz, pirinç, tütün, mısır, şekerkamışı, kakao, sebze, ormancılık ürünleri, karides
  İhracat: 14.5 milyar $ (2000 verileri)
  İhracat ürünleri: petrol, kahve, kömür, giysi, muz, kesme çiçek
  İhracat ortakları: ABD %50, AB %14, Japonya %2 (2000 verileri)
  İthalat: 12.4 milyar $ (2000 verileri)
  İthalat ürünleri: Endüstri araç gereçleri, taşıt araçları, tüketim malları, kimyasallar, kağıt mamulleri, yakıt, elektrik
  İthalat ortakları: ABD %35, AB %16, Japonya %5 (2000 verileri)
  Dış borç tutarı: $34 milyar (2000 verileri)
  Para birimi: Kolombiya Pezosu (COP)
  Para birimi kodu: COP
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri


  Kullanılan telefon hatları: 5,433,565 (1997)
  Telefon kodu: 57
  Radyo yayın istasyonları: AM 454, FM 34, kısa dalga 27 (1999)
  Radyolar: 21 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 60 (1997)
  Televizyonlar: 4.59 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .co
  Internet servis sağlayıcıları: 18 (2000)
  Internet kullanıcıları: 600,000 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık


  Demiryolları: 3,304 km (2000)
  Karayolları: toplam: 110,000 km (2000)
  Deniz yolları: 18,140 km (1996)
  Boru hatları: Ham petrol 3,585 km; petrol ürünleri 1,350 km; doğal gaz 830 km; sıvı doğal gaz 125 km
  Limanları: Bahia de Portete, Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, Leticia, Puerto Bolivar, San Andres, Santa Marta, Tumaco, Turbo
  Hava alanları: 1,091 (2000 verileri)
   
Kolombiya konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Sonsuz bahar ülkesi Kolombiya

  Sonsuz bahar ülkesi Kolombiya

  kolombiya kadınları kolombiya yüzölçümü bogota neresi kolombiyada yaşam bogota nerede Kolombiya, daha çok uyuşturucu ile hatırlansa da, doğal güzellikleri, eşsiz tabiatı, tarihî dokusu ve insanları ile daha iyi tanınmayı hak ediyor. BOGOTA - Kolombiya denince birçoğumuzun aklına olumsuz fikirler üşüşür hemen. Kulaktan dolma bilgilerle beslenmiş, medya eliyle elde ettiğimiz bir imajın...
 2. Kolombiya Kağıt Paraları

  Kolombiya Kağıt Paraları

  kolombiya parası kolombiyanın parası 1960 - 10 Pesos 1 Peso Oro - 1973 1973 - 10 Pesos Oro 1976 - 2 Pesos Oro 1986 - 50 Pesos Oro 1983 - 100 Pesos
 3. Kolombiya Vizesi İçin Gerekli Evraklar nelerdir

  Kolombiya Vizesi İçin Gerekli Evraklar nelerdir

  Merhaba arkadaşlar acaba aranızda Kolombiya Vizesi İçin Gerekli Evraklar nelerdir bilen var mı varsa lütfen bana Kolombiya Vizesi İçin Gerekli Evraklar hakkında liste ya da bilgi versin.

Sayfayı Paylaş