Ku erkek isimleri

esena

esena

Aktif Üye
Üye
#1
Ku erkek isimleri
erkek kuş isimleri şanslı isimler kuş isimleri erkek en şanslı isimler kus
Kuban: rusya' da bir nehir adı
Kubat: kaba, şişman
Kubilay: cengiz hanın torununun adı
ünlü moğol hükümdarı
Kuday: tanrı
Kuddus: pek kutsal ve mutlu olan
tanrının adlarından biri
Kudret: güç, kuvvet
Allah' ın gücü
zenginlik
yetenek
Kudretullah: Allah' ın gücü
Kudsi: kutsal kişi
Kudüs: filistin' in merkezi olan şehir
Kuhrud: dağ ırmağı
Kuhsar: dağlık
dağ tepesi
Kuhistan: dağlık memleket, iran yaylasında dağların çok olduğu bölge
Kula: inci çiçeği
sarışın mavi gözlü
tonu kırmızıya çalan at
Kulahan: özel isim
Kulan: muzaffer olan
Kulubey: uğurlu bey
Kum: ince taş parçaları
Kuman: özel isim
Kumanbay: bileşik isim
Kumancı: bileşik isim
Kumrul: güvercinlerden, uzunca kuyruklu boynunun yanlarında benekler bulunan ve güvercinlerden daha küçük olan boz renkli kuş
Kumsal: kumla örtülü deniz kıyısı
Kumuk: kılıç
kuzeydoğu kafkasya ile hazar denizinin batı kıyısında yaşayan bir Türk boyu
Kumukbay: kılıç
kuzeydoğu kafkasya ile hazar denizinin batı kıyısında yaşayan bir Türk boyu
Kunaylı: soylu, zengin aile
Kunduz: derisinden kürk yapılan bir hayvan
Kunt: ağır kalın dayanıklı olan sivri ve ince olmayan
Kuntay: iri yapılı genç
ay gibi sağlam, güçlü
Kunter: sağlam, kuvvetli
iri yapılı yiğit
Kuntman: sağlam ve iri yapılı, sağlıklı kimse
Kura: davranışlara ya da bir sanata, bir bilime yön veren ilkeler
araç
silah
Kuran: islam dininin temel kitabı
bir binanın iskeletini teşkil eden ağaç
Kuraner: kuran' ın koruyucusu
Kuray: ay gibi, aya benzer
Kurban: kesilen hayvan (dine göre)
Kurç: yürekli, güçlü
Kurçak: heykel
Kurçeren: dayanıklı ve yiğit adam
Kurdaş: akran, emsal
Kureyş: hz. peygamberin soyu
Kurman: nitelikli kimse, yüksek aşamalı
üstün ve yetenekli kişi
Kurt: yırtıcı köpeğe benzer hayvan
Kurtaran: kurtulmasını sağlayan
Kurtbey: kurt gibi atılgan, güçlü
Kurtboğan: çok zehirli bitkilere verilen genel ad
Kurtcebe: zırhlı kale burcu
Kurtdemir: kurnaz ve sert
Kurtdoğan: kurnaz ve yırtıcı
Kurthan: kurt+han
kurnaz ve sert hükümdar
Kuruç: cesur
Kurun: zaman, asır
Kusay: uzaklaşmak
Kusva: son derece bulunan
nihayet, son
erişilecek son nokta, son sınır
peygamber (s.a.s)' in devesinin adı
Kut: talih, uğur, baht
Kutal: mutlu ol, mutlu yaşa anlamında
Kutalmış: mutlu olmuş
Kutalp: mutlu olmuş yiğit kişi
Kutam: akbabaya benzeyen
Kutat: mutlu olmuş kişi
Kutbay: uğurlu kişi
Kutberk: kutlu, uğurlu, yiğit
Kutbi: kutupla ilgili
Kutcan: kutlu ve uğurlu can
Kutel: uğurlu, hayırlı el
Kuter: kutlu uğurlu kişi
saygıdeğer, yaşlı erkek
Kutertan: mutlu, uğurlu kişi
Kutgün: uğurlu gün
Kuthan: kutlu hükümdar
Kutkan: saygın, mutlu soydan gelen
Kutlan: kutlu, mutlu ol
Kutlar: mutluluklar, uğurlar
Kutlay: kutlu, uğurlu ay
Kutlu: iyilik, uğur getirdiğine inanılan
kutlanmış, mutlu, uğurlu
Kutlualp: uğurlu yiğit
Kutluata: bileşik isim
Kutluay: uğurlu ay
Kutlubay: uğurlu, hayırlı
mübarek
mesut, bahtiyar
Kutlucan: uğurlu, dost
Kutluğ: mutlu, uğurlu
Kutluğhan: uğurlu, mutlu, şanslı, kutlu
Kutluel: uğurlu, kutlu el
Kutluer: şanslı yiğit
Kutluhan: uğurlu hükümdar
Kutlukhan: kirman'da hüküm sürmüş hanedan
Kutlutekin: uğurlu, hayırlı
mübarek
mesut, bahtiyar
KutluTürk: şanslı Türk
Kutsalan: uğur getiren
Kutsalmış: uğur getiren, kutlu kimse
Kutsan: uğurlu, talihli ol
Kutsay: uğurlu say
Kutsoy: uğurlu, talihli ol
Kutsi: kutlanan, kutluluk sahibi
Kutulmuş: özel isim
Kutunalp: kutlu, kutsal
Kutuner: kutlu, kutsal
Kutuz: özel isim
Kutyan: uğurlu kimse
Kutyar: iyilik getiren insan
Kuvvet: güç, takat
Kuyaş: gün, gündüz
Kuytak: lahit, mezar
Kuzey: kuzey yönü
şimal
Kuzgun: kara karga
Kuşad: açılış, açma
fetih, fethetme
açılış merasimi, küşad resmi
yayın gerilip bırakılması
musikide uvertür
bir cins tavla oyunu
Kuşay: uzaklaşmak
Kuşçu: kuş besleyen, kuş satan
Kuşdemirhan: bileşik isim
Kuşeyr: büyük beni amir b. şaşa' a grubuna dahil bir arap kabilesidir
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
esena k-Erkek İsimleri 0
esena k-Erkek İsimleri 0
esena k-Erkek İsimleri 0
esena k-Erkek İsimleri 1
esena k-Erkek İsimleri 0
esena k-Erkek İsimleri 0

Similar threads