Küfüv nedir, ne demektir?

İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Küfüv nedir, ne demektir?
Küfüv nedir?
Evlilikte geçimin iyi olması için aranan şartlardan en önemlisi kadın ve erkeğin arasında denkliktir.

Peygamberimiz buyurdular ki: Çocuklarınıza iyi anneler seçin, Denginiz olmayanla evlenmeyin.411C157D-4F72-42A7-B194-7DDDC370CA65.jpeg
Denk olma sadece erkekte aranır. Yani erkeğin kıza denk olup olmamasında aranır.
Birinci olarak, erkek Müslümanlıkta kıza denk olmalıdır. Erkek, baba ve dededen beri müslüman olmalıdır. Yalnız kendisi Müslüman olan erkek, hem kendisi hemde babası müslüman olan bir kıza denk olamaz.
Yine kendisi ve babası müslüman olan bir erkek de, annesi babası ve kendisi müslüman olan bir kıza denk olamaz.
Nesep, soy sop olarakta birbirlerine denk olmaları icap eder.
Dinine bağlılıkta da erkek kadına denk olmalıdır. Fasık bir erkek dinine bağlı bir kadına veya iyi bir adamın kızına denk olamaz. Bu maddeye dikkat etmeden yapılacak bir evlilikte icabında kadın, sarhoş kocasının mezesini hazırlamak mecburiyetinde kalacaktır ki bu çok acıdır.
Bu madde, bütün maddelere bedeldir. Yani dinine bağlı olan erkek, her türlü meziyetleri üstünde bulunduran bir kıza denk sayılır. Çünkü üstünlüklerin tamamı islamdadır. Ondan daha üstün bir şey düşünülemez.
Hür olmaktada denklik aranır. Fakat günümüzde kölelik müessesesi yoktur.
Malda da denklik vardır. Bu şu demektir: Erkek, kadının mehri muaccelini vermeye muktedir olmalıdır. Bu kadar mali güce sahip olan bir erkek, ne kadar Serveti olursa olsun bir kadına denk sayılır.
Erkeğin kazanç yolunun kızın babasının sanatına denk olması demektir.
Erkeğin bu hususlarda kıza denk ve uygun olmadığına nikahtan önce dikkat etmelidir. Bir kadın, durumunu bilmediği ve araştırmadığı bir erkeğe vardıktan sonra, kendisine denk olmadığını anlayacak olursa, kusur kendisinin olduğundan nikahtan dönemez. Böyle bir durumda isterse kız velisi nikahı feshedebilir.
Peygamberimizin bir hadisinde: Çocuklarınız için hayırlı kimseler seçiniz. Birbirine denk olanları evlendiriniz. Kızlarınızı dengine nikahlayınız buyurmuşlardır.

İslama ‘a bağlılık değerlerin en üstünüdür. O bakımdan dinine bağlı bulunan bir erkek, evleneceği kız ne durumda olursa olsun, o kıza denk olur. O bakımdan Peygamberimiz en şerefli kabul edilen Kureyş kabilesinden Fatıma binti Kays’ı üstün zeka ve güzelliğine rağmen babası eski bir köle olan Hz. Üsame (R.A) ile evlendirmiştir. Yine Kureyş kabilesinden olan Abdurrahman b. Avf kız kardeşini, yine azatlı bir köle olan Bilal’i Habeşi ile evlendirmiştir. Ebu Huzayfe ( R.A) da kardeşinin kızı Fatıma’yı kendi kölesi Salim’e (R.A) nikahlamıştır.

Müslüman olmayan bir erkek, hiçbir zaman müslüman bir kadına eş olacak seviyede olmadığı için, onunla evlenmeye layık değildir. Kuranı Kerim Bakara ayet 221. Ayetinde müslüman bir kadının, müslüman olmayan bir erkekle evlenmesini yasaklamaktadır.
Selam ve dua ile.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Peygamberimizin Sünnetinde evlilik kitabında Dr. Abdülvehhab Öztürk, Muhammed Ali Es-Sabunî’den şunları naklediyor.
Bu ayeti kerime, Müslüman kadınların gayrimüslimlerle evlenmesini Kesinlikle haram ediyor. Buradaki gayrimüslimden maksat, İslam’ı din olarak kabul etmeyen her türlü kafirdir. Bunun içerisine putperest, Mecusi, Yahudi, hıristiyan ve mürted (İslam’dan dönen)ler girer.
Müslüman kadının bunlarla evlenmesi haramdır. sebebi İslam’ın her şeyden yüce olmasıdır. Hiçbir şey İslam’ın üzerine çıkamaz. Müslüman bir erkek Yahudi veya hıristiyan bir kadınla evlenebilir. Fakat Yahudi ve hıristiyan bir erkek Müslüman bir kadınla evlenemez. Cenab-ı Allah “Onlara ateşe çağırırlar” demek ile Bunun sebebini açıklamıştır. Yani bunlar küfre davet ederler, küfür de cehenneme girmeye sebeptir.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Yetki erkeğindir. Yani evin reisi erkektir. Çoğu zaman erkek kadına şirket davet eder ve onu küfre sürükler. Çocuklarda babaya tabidir. Baba hıristiyan veya Yahudi olursa onları kendi dinine göre terbiye eder. Çocuk da dolayısı ile cehennemlik olur.
Ayrıca Müslüman Hz. Musa ve Hz. İsa’ya hürmet eder ve sever. Onları peygamber olarak tanır. Tevrat be İncilin Allah tarafından nazik olduğuna inanır. İmanı onu Yahudi veya hsristiyan olan karısına eziyet etmeye zorlamaz. Çünkü ikisi de Allah’a ve peygambere iman etmektedirler. Dinlerinin ayrı olması birbirlerine eziyet etmeye veya birbirlerine saldırmaya zorlamaz. Ama Kuran’a ve Hz. Muhammed’in Peygamberliğine inanmayan bir gayri Müslim için bu durum böyle değildir. Onun imansız oluşu, onu müslüman olan zevcesine eziyete ve dini ile alay etmeye sevk eder.

Alim bir zata Gayri Müslim bir öğrenci sorar; Niçin Müslüman bir erkek Hristiyan bir kadınla evleniyor da, Hristiyan bir erkek müslüman bir kadınla evlenemiyor? Bu sorunun maksatlı olduğunu ve müslümanları mutaassıplıkla itham ettiğini anlayan alim zat, şöyle cevap verir.
Biz müslümanlar, sizin Peygamberiniz İsa’ya ve kitabınız incile iman ederiz. Eğer siz de bizim peygamberimize ve kitabımıza inanırsanız kızlarımızı size veririz der. Bunun üzerine Hristiyan genç sesini keser ve bir şey diyemez.
 

Melis ank

Aktif Üye
Üye
Günümüzde böyle kritelere maalesef önem verilmiyor. Kim kime dum duma. Hocam benim merak ettiğim bir soru var. Konuda müslüman bir erkek yahudi yada hristiyanla evlenebilir ama müslüman bir kadın bunlarla izdivaç yapamaz neden acaba ? Bu konuda aydınlatırsanız sevinirm.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Konuda anlattığımız gibi denklik konusunda esas alınan erkeğin denk olmasıdır. Erkekse bulunan hasletlere ve meziyetlere göre denklik konusuna bakılır. Hristiyan ve Yahudi Olan erkekler ise müslüman bir kıza denk değildir. Bununla beraber Bu konuda kesin hüküm de vardır ki, Müslüman bir kadın Ğayri müslim ile evlenirse mürted olur Yani dinden çıkar. Şeran da Dini mi değiştiren birine yapılacak muamele recmdir.
Ancak Müslüman olan bir erkek diğer dinlerden olan bir kızdan üstün olduğu için burada denklik vardır. Ve şeran cevaz verilmiştir. Önemli olan Kızın erkeğe tabi olması konusudur ki buda başlı başına bir sebeptir.
 
Üst