Kulluk görevlerinde üstün olan ibadetler

  • Konbuyu başlatan İslami Yazar
  • Başlangıç tarihi
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Kulluk görevlerinde üstün olan ibadetler
Yaptığımız işlerin hayırda ileri ve fazilette üstün olabilmesi dini ölçülere uygun olmasına bağlıdır. Mühim olan cihet, mutlak manada bir il yapmak değil, yapılacak amelin Allah’ın kitabına ve Rasülü Ekrem’in sünnetine uygun olarak işlenmesidir.


kulluk görevlerimiz.jpegTerakkide sürat, sevapta vüsat (genişlik) rızaya vuslat bu ölçülere riayet etmeye bağlıdır. Bu hususta dikkat edilmesi gereken en mühim nokta, ibadetlerin devamlılığıdır. Bu ciheti tesbit eden bir Hadisi Şerif’te söyle buyurulmaktadır. Amellerin Allah’a göre en sevimlisi, az da olsa devamlı yapılanıdır.

Yapılacak işlerin efdaliyet yönlerini açıklamadan önce bir hususu belirtmekte fayda olacağını düşünmekteyiz. Şöyle ki, Farz olan ibadetlerin bağlantısı iki yönden olmaktadır. Birincisi, Eda olunacağı vaktin girmiş olması. İkincisi, kerahet vakti içinde yapılmamasıdır. Nafile ibadetlerde kerahet vaktinde işlenmemesine dikkat gösterilmesi yeterli olmaktadır. Zira nafile ibadetlerde genişlik ve kolaylık vardır. Meseleyi bu açıdan tetkikinize sunmak istiyorum.

1-Her İki yönden vakitle ilgisi bulunan ibadetler

-Farz Namazlar:
Farz namazların sevap yönünden üstünlüğü, ilk vakti içinde yapılmasıdır. Bu ölçüye uygun olarak Eda olunan bir namaz, turfan da yetişmiş bir mahsül gibi, ubudiyyet pazarında en yüksek bir ecre nail olmamıza vesile olur. Ashaptan bir zat, Amellerin hangisi daha sevimlidir? Diye Peygamber Efendimize sordu. Şeriat ölçülerinin mübelliği ve akılların muallimi bulunan Peygamberimiz, İlk vakti içinde kılınan namazdır cevabını verdi.
Vakti girmesi üzerine Eda olunacak namazlar, birbirine kıyas edilecek ve fazilette daha üstün olanı araştırılacak olursa kıyamı daha uzun olan namaz hatıra gelmelidir. Namaz içinde ayakta durmanın müddeti ne kadar uzarsa o nisbete fazla Kuran okunmuş olur. Kitabullahın ayetleri ile Cenab-ı Hakk’a niyazda bulunmak, ne kadar fazla devam ederse ibadetin makbul olma ihtimali artmış olur. Kainatın efendisi Hz. Muhammed; Namazların hangisi daha faziletlidir diye sual edildiğinde; Kıyamı uzun olanıdır cevabını vermiştir.

-Farz Oruçlar

Orucun sevabını azaltacak davranışlardan son derece sakınmalı, gözleri harama bakmaktan, dili İslama aykırı konuşmalardan, eli zarardan, fikri ve aklı yanlış düşüncelerden korumalıdır.

-Farz olan Hac vazifesi.
İhramın devam ettiği müddetçe, mahzurlu davranışlardan sakınmakla beraber telbiyeleri şevkle ve yüksek sesle okumalıdır. Bir adam Rasülullaha Hangi hac şekli daha faziletlidir diye sormuştu. Rasülü Ekrem de, Lebbeyk tilavetinde sesi yükseltmek be kurban kesmektir buyurdu.

Farz olan Zekat:

Zekatın verileceği şahsın müslüman ve fakir olma şartına dikkat etmekle beraber öncelik hakkı bulunan fakir amca ve hala, dayı ve teyze, erkek kardeş ve kız kardeş gibi yakınlardan başlamak, daha sonra fakir komşular ile yoksul bulunan memleket halkına vermek sevabın artmasına ve ecrin fazlalaşmasına vesile teşkil eder.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
2-Tek yönden vakitle ilgisi olan ibadetler:
Kerahet vakitleri haricinde yapılan nafile ibadetlerde sevap ve fazilet yönünde üstünlük, seher vakitlerinde, kandil gecelerinde, Hadisi Şerif’lerle değerinin üstünlüğü belirtilmiş zamanlarda ve mekanlarda yapılan ibadetlerin sevabı, başka zaman ve mahallerden Eda edilecek kulluk vazifelerinden üstün bulunmaktadır.

3- Vakitle kayıtlı olmayan diğer vazifeler
Allah yolunda Cihat:
Dinimizin yayılması ve yükselmesi, vatanımızın korunması ve güvenliğin tam olarak tahakkuku için yapılacak cihatta her türlü fedakarlığı göze almaktır. Ashabı Kiramdan Amr b. Abese Peygamberimize gelerek ; Ey Allah’ın Rasülü cihadın hangi şekli daha faziletlidir diye sorunca; İslami Hikmet ölçülerinin tebliğcisi Rasülü Kibriya: Kanı dökülen ve bindiği cins atı bile yaralanan kimsenin cihadıdır cevabını verdi.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
İçtimai Hizmetler:

İnsanların yararına olacak hizmetlerde sevap ve fazilet yönünden üstünlük, karşılıklı sevginin doğmasına ve yaşamasına yardım edecek yardım edecek işlerdir. Bu ölçüyü tesbit eden bir Hadisi Şerif ile bilginizi belgeye bağlamak istiyorum. Bir adam Rasülü Zişan efendimize gelerek İslamın hangi görevi daha hayırlıdır? Diye sordu. Yüce Peygamberimiz, Yemek yedirmen, tanıdığın ve tanıyamadığın her müslümana selam vermendir buyurdu.
Bir Ayeti Kerime Meali ile mevzumuzu sonuçlandıralım; “İman eden, iyi amel ve hareketlerde bulunan, namazını kılan, bir de zekatını veren kimselerin evet onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara hiç bir korku yoktur. Onlar mahzun olacak değillerdir. (Bakara.277)
 

Melis ank

Aktif Üye
Üye
Hocam duanın kabul olması için ne yapmalıyız ? Mesela ben bir dileğim var . Dileğimin kabul olması için hangi duaları okumam gerekiyor ?
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Merhabalar yine melis hanım. Dua kulun Allaha karşı yaptığı ve Cenabı Hakkın bizlerden devamlı yapmamızı istediği güzel bir haslettir. Duanın kabul olması için evvela yediğimize içtiğimize azami derecede dikkat etmemiz ve en helalinden yememiz elzemdir. Çünkü bir bi haram lokma vücuttan 40 günde atılır. o kırk gün boyunca dualar ve ibadetler makbul olunmaz. Bununla beraber günah işlememeye ve haramlardan kaçınmak gerek. ibadetlerimize azami derecede itina göstermek de bizim en önemli vazifemizdir. bütün bunları yaptığımızda Kıldığımız namazların akabinde, geceleri teheccüte kalkarak, kuranı kerim okuyarak, ve Hz. Allahın bizlere bahşettiği o efdal vakitleri gözetleyerek dualarımızı yapabiliriz.
Hangi dualar konusuna gelince, Dileğimiz için dualarda genellikle salavatı şerife ile başlayıp salavat ile bitirmek, sonrasında yapabiliyorsak arapça dualar okumak, bilmiyorsakda diliğimizi alel ade değilde daha güzel biçimde zikretmekle dualarımız makbul olacaktır inşaallah.
 
Üst