Liderliğin 8 İlkesi

Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Liderliğin 8 İlkesi
V İ Z Y O N

Liderler bütünsel resmi görür ve bu geniş perspektifi başkalarıyla birlikte dile getirirler. Böylelikle, insanların çalışmalarını uyumlu ve çevik bir kurum içinde seferber ve koordine eden ortak bir amaç yaratırlar.

G Ü V E N

Güven olmazsa, vizyon boş bir slogan haline gelir. Güven insanları bir arada tutar, sağlam ve esnek bir kuruluş yaratır. Güven yaratmak için, liderlerin kestirilebilir olması ve enformasyon ve yetkiyi paylaşması gerekir. Liderlerin amacı, bir açık sözlülük kültürü oluşturmaktır.

K A T I L I M

Bir kuruluşun enerjisi insanların katılım ve çabasından gelir. Liderin görevi bu enerjiyi serbest bırakmak, kurumun her kademesindeki insanları akılları ve yürekleriyle işe sarılma konusunda esinlendirmektir.

Ö Ğ R E N M E

Liderler kendilerini derin bir şekilde kavrama ihtiyacı içindedirler. Ömür boyu sürecek bir keşif süreci içinde güçlü ve zayıf yanlarını tanımak ve yeni koşullara uyum sağlamak zorundadırlar. Kuruluşları için de aynı şey söz konusudur. Kuruluşlar sürekli yeniliğe ön ayak olmalı ve liderler de çalışanları becerilerini ve ruhlarını yenileme konusunda teşvik etmelidir.

Ç E Ş İ T L İ L İ K

Başarılı liderler çeşitliliğin gücünü ve önyargının zehrini bilirler. Kendi eğilimlerini tanır ve insanların farklılıklarının olumlu yönlerini takdir edecek bir ortam yaratmaya çalışırlar. Kuruluşlarında karşılıklı bir saygı kültürünün egemen olmasında ısrar ederler.

Y A R A T I C I L I K

Akıllı çözümlerin aşırı çalışmanın önüne geçtiği bir dünyada, yaratıcılık hayati bir önem taşır. Liderler insanların yetenekleri ile yakından ilgilenirler, onların güçlü yanlarına dayanır ve zayıf yanlarını dengelerler. Bağımsız, meydan okuyucu düşünmeyi teşvik ederler ve insanların çabalarını kolaylaştıracak teknolojilere yatırım yaparlar.

D Ü R Ü S T L Ü K

Lider bir şeyi savunmalıdır. Bir yurttaş ve insan olarak hayatta neyin önemli olduğunu bilir ve içinde derinlemesine yer etmiş ilkelere göre davranır. Her akıllı liderin manevi bir pusulası, bir yanlış ve doğru hissi vardır. İyi liderler iyi ahlakın iyi iş demek olduğunu bilirler.

T O P L U L U K

Toplumsal yaşam karşılıklı yükümlülükler demektir ve en yüksek performansı esinlendirir. İnsanın komşusu ve hemşehrisi için fazladan bir iş yapması doğası gereğidir ve olgun bir lider yönettiği bir kuruluşun topluma karşı sorumluluğuna önem verir.ROBERT H. ROSEN
 

Benzer İçerikler

Üst