Mafevka Arzedilecek Cezalar :

Mafevka Arzedilecek Cezalar :
Madde 178 - Disiplin cezaları vermeğe salahiyetli mafevk, suçlunun disiplin cezalariyle cezalandırılmasını muvafık görüpte derecesini salahiyetinden yüksek bulursa, keyfiyeti bir derece mafevkine arzeder.
 
Üst