Maksi Etek Giymenin İncelikleri ve Çeşitli Kombinler

T

TİTAN

Forum Okuru
Maksi Etek Giymenin İncelikleri ve Çeşitli Kombinler
maksi etek

maksi etek kombinleriSevgili melekler, mini etek yaz k?? hiç bir zaman modas? geçmez ama maksi etek ya moda de?ildir yüzüne bak?lmaz ya da popülaritasiyle yakar geçer. :) Bu yaz maksi etekler hayli revaçta ve ne yaz?k ki baz? kad?nlar bu zarif parçay? bazen kullanmay? beceremiyorlar. Biz de bu konumuzda maksi etek kombinleri örnekleri verirken, maksi etekleri nas?l giyebilece?inizi anlataca??z sizlere.. :)
Maksi etekler, moda tarihinde birçok kez öne ç?kmay? ba?ard?lar ve bu y?l yine moda dünyas?n?n gözde parçalar?ndan biri olarak yerlerini ald?lar. Bunun en önemli sebeplerinden biri, çok kullan??l? olmas?, bir di?eri ise do?ru model seçildi?inde her vücut tipine uygun hale gelebilmesi.


maksi_etek_kombinleri_-170.jpg


K?sa boylular, maksi eteklerini yere de?ecek uzunlukta seçmeliler. Silüyetlerini ortaya ç?karabilmek için, eteklerini v yaka dar bluzler ve topuklu ayakkab?larla kombinlemeliler. Yatay ?ekilde farkl? iki renk veya desen kullan?lm?? etekler boylar?n? daha k?sa gösterece?i için bu etekleri tercih etmemeliler.


maksi_etek_kombinleri_%20(1)-112.jpgDüz ve koyu renkli maksi etekler özellikle geni? kalça ve basenleri gizler ve sizi daha ince gösterir. Plise etekler ve kal?n kuma?lar oldu?undan daha fazla kilolu gösterir ve saklamak istedi?iniz bölgelerinizi daha da vurgular. Bu nedenle kilolu kad?nlar kal?n kuma?l? ve plise eteklerden kaç?nmal?lar.


maksi_etek_kombinleri_%20(2)-300.jpgBüyük gö?üslü ve geni? omuzlu kad?nlar yüksek belli maksi eteklerle vücut ?ekillerine daha dengeli bir görünüm kazand?rabilirler.


maksi_etek_kombinleri_%20(3)-25f.jpgZay?f ve ayr?k bacakl? kad?nlar için maksi etek idealdir. Bacaklardaki kusuru saklarken kilolular?n aksine pilili eteklerle vücutlar?na k?vr?m olu?turabilirler.

maksi_etek_kombinleri_%20(4)-38f.jpgÇok uzun boylu olmad???n?z sürece maksi etekleri uzun bluzlerle kullanmamaya gayret edin. Böyle bir kullan?m vücut proporsiyonunuzu orant?s?z gösterebilir.


maksi_etek_kombinleri_%20(5)-398.jpgDesenli etek giydi?inizde üstünüze düz ve daha sade bir bluz seçmelisiniz. Ancak düz etekleri desenli ya da düz istedi?iniz bir bluzle tamamlayabilirisniz.
 
Üst