1. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Mal Beyanında Bulunmama Suçu Konusunda Ceza Genel Kurulu Kararı

  Konu, 'Hukuk Tartışma Köşesi' kısmında Misafir tarafından paylaşıldı.

  T.C. YARGITAY
  Ceza Genel Kurulu
  Esas No 2001/17HD-298
  Karar No 2002/2
  İtirazname 128745
  Kararı veren Yargıtay Dairesi 17. Hukuk Dairesi
  Mahkemesi NARMAN İcra Ceza
  Günü 27.07.2001
  Sayısı 40/89
  Şikayetçi Narman Tarım Kredi Koopretifi
  Sanıklar 1- Emrullah Korkmaz
  2- Hüseyin Korkmaz
  3-Durmuş Özdemir
  Temyiz Eden Mal beyanında bulunmamak suçundan sanıklar Emrullah Korkmaz, Hüseyin Korkmaz ve Durmuş Özdemir�in, İİY.nın 337 ve TCYnın 59. maddeleri uyarınca 8�er gün hafif hapis cezası ile cezalandırılmalarına ilişkin Narman İcra Ceza Mahkemesince verilen 27.07.2001 gün ve 40/89 sayılı hüküm, sanıklar tarafından temyiz edilmekle dosyayı inceleyen Yargıtay 17. Hukuk Dairesince 17.10.2001 gün ve 9308/8215 sayı ile;

  �Sanığın üzerine atılı suçun içerik ve niteliğine, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556 mükerrer sayılı Resmi Gazete�de yayımlanan 4709 sayılı Kanunun 15. maddesi ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 38. maddesine eklenen son fıkra uyarınca �Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz� hükmü ile yapılan bu düzenlemenin sanığın lehinde bulunmaması ve TCK�nın 2/2. maddesi de gözetilerek sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu� bulunduğu gerekçesiyle diğer yönleri incelenmeksizin bozulmuştur.

  Yargıtay C. Başsavcılığı 12.12.2001 gün ve 128745 sayı ile;

  İİK�nun 337 ıncı maddesinde düzenlenen; mal beyanında bulunmama suçunun ön koşulu 7201 Sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak sanığa tebliğ edilmesi ve tebliğ edilen bu belgede mal beyanında bulunma ihtarının yer alması gerekmektedir.

  Suçun maddi unsuru mal beyanında bulunmak üzere süresi içerisinde icra dairesine gitmemek veya süresi içinde yazılı beyanda bulunmamak�tır. Mal beyanı ile neyin ifade edildiği, İİK.nın 74. maddesinde, beyanda bulunma süreleri de aynı kanunda gösterilmiştir.

  Bu suç kasten veya taksirle işlenebilir. Maddedeki �mazereti olmaksızın� ibaresi bu sonucu doğurmaktadır. Dolayısıyla burada bir objektif sorumluluk hali mevcut değildir. Suçun faili ise icra takibine maruz kalan borçludur.

  Mal beyanında bulunmama suçunun hukuki konusu kanunla öngörülen yükümlülüktür. Dolayısıyla bu suçun işlenmesi ile icra işlemlerinin yürütülmesi konusunda kanunla getirilen yükümlülük, yani kamu düzeni ihlal edilmektedir. Bu durumun sözleşmeyle veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülükle ilgisi bulunmamaktadır.

  Bu nedenle İİK. nın 337. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen suça ilişkin eylemin ika edilmesiyle, her hangi bir sözleşmeye aykırı hareket edilmesi söz konusu olmayıp, kanunla getirilen mal beyanında bulunma yükümlülüğüne aykırı hareket edilmektedir. Bu hal ise Anayasanın 38 maddesinde öngörülen kuralla ilgili değildir.

  Şöyle ki, bir icra takibinin yürütülebilmesi için borçlunun mallarının bilinmesi gerekmektedir. Bu malların alacaklı tarafından bilinmemesi halinde ise, borçlunun yeterli malını mal beyanı yoluyla bildirmesi, hatta hiç malı yoksa bu durumu belirterek geçiminin dayanaklarını göstermesi gerekmektedir. Burada mal beyanı yükümlülüğünün kanunen öngörülmesinin nedeni, devletin icra örgütünü kurması ve bu örgütün çalışmasını temin için esas alınan kamu düzeninin sağlanmasıdır.� gerekçesiyle itiraz yoluna başvurarak Özel Daire bozma kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

  Dosya Birinci Başkanlığa gönderilmekle Ceza Genel Kurulunca okundu, gereği konuşulup düşünüldü.

   
Mal Beyanında Bulunmama Suçu Konusunda Ceza Genel Kurulu Kararı konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. suç ve ceza kavramları!!!

  suç ve ceza kavramları!!!

  GİRİŞ Bir suçtan söz edebilmemiz için her şeyden önce bir hareket icra edilecektir. Bu fiil tabii anlamda gözle görülebilen bir hareket, bir değişiklik olabileceği gibi aynı zamanda hissedilebilen, görülebilen, duyulabilen ve hem de hissedilebilen bir değişiklik de olabilir. Demek ki suçun varlığı için her şeyden önce dünyada meydana gelen bir değişiklik olmalıdır. Eğer dünyada bir değişiklik...
 2. Yüksek Hakem Kurulunun kararının niteliği

  Yüksek Hakem Kurulunun kararının niteliği

  yüksek hakem kurulu kararları Madde 55 - Yüksek Hakem Kurulu kararları kesindir ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir.
 3. Genel Olarak Suç

  Genel Olarak Suç

  1.Suç kavramı, a. Suçun şekli tanımı, b. Suçun maddi tanımı, 2.Suç ve hukuka aykırı diğer fiiller, 3.Cürüm ve kabahat, 4.Suçu ayrıştırmak, 5.Suçun unsurlarına ikili ve üçlü ayırımı, 6.Suçun ön şartı, fiilin ön şartı, 7.Cezalandırılabilme şartları 1.Suç kavramı Suç nedir diye sorulduğunda, bu kavramın ceza hukuku düzeninden, yani ceza kanunundan kaynaklandığı görülmektedir. Bu, tüm...
 4. Milli Güvenlik Kurulundan hangi kararlar çıktı

  Milli Güvenlik Kurulundan hangi kararlar çıktı

  4 saat 40 dakika süren toplantıdan bakın nasıl kararlar çıktı? Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. MGK toplantısında terörle mücadelede yeni yapılanma kararı benimsendi. Bu kurulun nasıl çalışacağı ise kulislerde şöyle dile getirildi: Terör bundan sonra ne sadece hükümetin ne sadece askerin koordine ettiği bir konu olmayacak. Terör için özel bir kanunla özel bir yapı...
 5. YÖK Genel Kurulu 'ÖSS' için toplanıyor

  YÖK Genel Kurulu 'ÖSS' için toplanıyor

  YÖK Genel Kurulu, bugün YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan başkanlığında toplanarak ÖSS'yi görüşecek. YÖK Genel Kurulu, 15 Ocakta gerçekleştirilen toplantıda ÖSS'de yapılması planlanan değişiklikleri görüşmüş ancak herhangi bir karar alınmamıştı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, görüşmelere 29 Ocaktaki toplantıda devam edileceği bildirilmişti. ÖSS'de 2009 yılında yapılması...

Sayfayı Paylaş