Matematik Mühendisi

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Matematik Mühendisi
matematik mühendisi ne iş yapar matematik mühendisleri ne iş yapar mühendisliği
Endüstride ve bankacılıkta sorunların matematik yolu ile analizini yapan ve çözüm yollarını geliştiren kişidir.

GÖREVLER

Matematik mühendisliği matematiğin uygulama alanı olup matematik mühendisi çalıştığı kurumda; -Ortaya çıkan problemlerin matematiksel modellerini kurar, çözer ve yorumlar. -Problemlerin çözümü için yöntemler geliştirir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

-Bilgisayar ve bilgisayar programları, -Hesap makinesi, -Büro ile ilgili çeşitli araç, gereç vb. MESLEĞİN

GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Matematik mühendisi olmak isteyenlerin; -Üst düzeyde akademik yeteneğe, sayılarla akıl yürütebilme yeteneğine, -Olayları analiz edebilme ve sonuçları matematik dili ile ifade edebilme gücüne sahip, -Dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Matematik mühendisleri görevlerini normal sıcaklıkta ve aydınlatılmış temiz büro ortamlarında, çok kere tek başlarına ve sayılarla uğraşarak yaparlar. Görevleri gereği zaman zaman diğer çalışanlarla iletişimde bulunabilirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Matematik mühendisleri; -Kamu veya özel sektöre ait bankalarda, -Sigorta şirketlerinde, -Endüstri kuruluşlarında, -Devlet İstatistik Enstitüsü, Milli Prodüktivite Merkezi gibi kamu kuruluşlarında, -Bilgisayar yazılım şirketlerinde görev alabilirler. Endüstri ve bilgisayar bilimlerinin gelişimi matematik mühendislerinin iş bulma olanaklarını artırmıştır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, liseden sonra girilebilen çeşitli üniversitelere bağlı fakültelerin “Matematik Mühendisliği” bölümünde verilmektedir

. MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Meslek eğitiminin süresi 4 yıldır. Öğrenciler eğitimlerinin ilk iki yılı boyunca; Genel Matematik, Genel Fizik, Lineer Cebir, Analitik Geometri, diferansiyel denklemler, Olasılık, İstatistik, Ayrık Matematik, Mukavemet, Dinamik, veri analizi gibi matematik mühendisliğinin temel derslerini, üçüncü ve dördüncü sınıflarda Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Kompleks Fonksiyonlar Teorisi, Sürekli ortamlar Mekaniği, Cebir, Modern Analiz, Diferansiyel Geometri gibi ileri matematik ve mühendislik derslerini ve daha özel konularda çeşitli seçmeli dersler alırlar. Bunların yanı sıra Temel Fizik, Kimya, İngilizce, ekonomi ve İnsan Toplum Bilimleri konularında bazı seçmeli dersler ve Atatürk İlke ve İnkılâpları derslerini alırlar ve bitirme çalışması hazırlarlar.

MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. Çalıştıkları işyerinde yöneticilik konumlarına gelebilirler.

BENZER MESLEKLER: Matematikçi, İstatistikçi

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

-Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu' nun kredisinden yararlanabilirler. -Matematik mühendisleri kamu kuruluşlarında çalıştıkları takdirde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen aylıkla görev yaparlar. -Özel sektörde ücretler anlaşma ile belirlenir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER -İlgili Eğitim Kurumları, -Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, -Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.
 
Üst