1. aSqimSin

  aSqimSin Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  11 Haziran 2007
  Mesajlar:
  3.030
  Beğenilen Mesajlar:
  16
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  İstanßuL

  Medeni Hukuk Ders Notu 2

  Konu, 'Medeni Hukuk' kısmında aSqimSin tarafından paylaşıldı.

  medeni hukuk ders notları medeni hukuk konuları hukukta yorum metodları yorum metodları kanun ders notları

  Kanun Tüzük Ve Yönetmeliklerin Uygulanması:


  Tüzük ve yönetmelikler Kanunların uygulanmasını kolaylaştıran ve kanuna aykırı olmamaları gereken yazılı hukuk kuralları olmaları itibariyle kanunun uygulanmasına ilişkin esaslar Tüzük ve yönetmeliklerin de uygulanmasında esas alınacaktır.

  Kanunda Uygulanacak Hükmün Bulunması :


  Kanunda düz veya zıt anlam itibariyle olayı kapsayan bir hükmün bulunduğu ve bu hükmün yer, zaman ve nitelik itibariyle uygulanabilir olduğu saptandığında kanunda uygulanacak bir hüküm var demektir.
  -Kanun Hükmünün düz ve zıt anlam itibariyle kapsamı:
  Düz anlam bir hükmün doğrudan doğruya ifade ettiği anlamdır.Zıt anlam ise bu ifadenin aksinden çıkarılan kavramdır.

  -Kanun Hükümlerinin Yorumlanması:
  a)Yorum kavramı ve çeşitleri:Kanun hükmünün anlamının tespitine o hükmün yorumlanması (tefsir edilmesi) denir.Bu anlamı tespit eden makama göre de yorum çeşitli adlar alır.Yasama organı tarafından yapılırsa “yasama yorumu”(teşrii tefsir).Bu yorum kişileri ve mahkemeleri bağlayıcı bir etki yapar.24 anayasasında buna imkan verilirken şimdiki anayasamızda böyle bir imkan söz konusu değildir.Hakimler tarafından davayı çözerken yapılan tefsire de “yargı yorumu(kazai tefsir) adı verilir.Bilim adamlarının yaptığı yorumlar ise ilmi tefsir “bilimsel yorum “ denir.
  b)Yorumda başvurulacak yöntemler (Yorum metotları):

  -Söze Göre Yorum (Lafzi tefsir):Kelimelerin sözlük anlamlarına metin içindeki yerlerini cümlenin kuruluş tarzını esas olan yorum yöntemidir.Bu metodun her zaman hükmün amacına uygun sonuç vermemesi yüzünden yetersizliği anlaşılmış bir metottur.Bu sebeple “amaca göre yorum” (gaî tefsir;interpretation teleologique) gerekli sayılır.Kanun hükümleri yorumlanırken kanun koyucunun bu hükümleri koyarken güttüğü amacın araştırılmasını arayan yorum metodu ise “sübjektif tarihi yorum metodudur.”.Fakat hukuk güvenliğini sarsma tehlikesinin varlığı bu metodun eksi yanıdır.Bu yüzden diğer bir tarihi metot öne sürülür.Kanun koyucunun gerçek iradesinin araştırılması yerine kanunun uygulanacağı dönemde kanuna tâbi olanların dürüstlük kuralı çerçevesinde kanunun hazırlanması sırasında geçirdiği aşamaları değerlendirerek kanun koyucuya izafe edecekleri amaca göre kanun metnine verecekleri anlam esas alınmalıdır.Bu metoda “objektif tarihi yorum metodu” denir. Zamana göre objektif yorum metodu ise yorumun kanun hükmünün uygulanacağı zamanın şartları içinde yapılması gerektiği; kanun koyucunun kanunu koyarken güttüğü amacın değil de kanun koyucunun kanunun uygulanacağı sıradaki şartları ve ihtiyaçlar karşısında bulunmuş olması halinde güdeceği amacın araştırılması ve hükmün ona göre yorumlanması gerektiği fikrine dayanan yorum metodudur.  Medeni Hukuk Kurallarının Uygulanması:
  ---Yazılı Hukuk
  ---yürürlükteki kanun,tüzük,anayasa
  ---Mantık yapısı
  ---Yorum
  ---Örf ve Adet Hukuku
  ---Hukuk yaratır


  Buyurucu hukuk Kuralları:

  Olgu Sonuç

  Haksız Fiil----------------------------------Tazminat/Ceza


  Sözleşme ile vaad
  Edilen edimi vermeme--------------------Tazminat----Aynen
  ----Nakden
  Hukuka Aykırı sözleşme------------------Geçersizdir.

  Evlenme yaşının altında evlenmek--------Geçersizdir.
  Bağımlı Hukuk Kuralları:

  1-)Açıklayıcı/tanımlayıcı kurallar MK.madde 11
  2-)Sınırlandırıcı kurallar MK.madde129 madde 901-903


  Bir menkulün sahibi eğer bunu bir başkasına verirse (emin sıfatı zilliyeti) ve bu kişi de aldığı malı hüsnüniyetli bir üçüncü kişiye satarsa bu menkulün yeni maliği 3.kişi olur.(901.mad.).malın ilk sahibi 2.kişiye tazminat davası açabilir.Eğer mal hırsızdan alınırsa iyiniyet dahi olsa 3. kişi malik olamaz.(902.mad.)Fakat hırsız eğer para çalıp bir üçüncü kişiye verirse malik 3.kişi olur.(903.mad.)

  Trampa:mal karşılığı mal


   
Medeni Hukuk Ders Notu 2 konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Medeni hukukun Anlamı

  Medeni hukukun Anlamı

  hukukun anlamı Medeni hukukun Anlamı Yürürlükteki hukuk kaidelerinden bir ülkedeki vatandaşların şahsi durumlarını,ailevi ilişkilerini,mallar üzerindeki hak ve yetkilerini,diğer şahıslara olan borç ilişkilerini,ölümlerinden sonra miraslarının akıbetini düzenleyen kuralların yer aldığı hukuk dalıdır.. Tarihte Roma vatandaşlarına uygulanan hukuka ius civile adı...
 2. Türk Medeni Hukuku(Ders Notu)

  Türk Medeni Hukuku(Ders Notu)

  medeni usul hukuku ders notları Türk Medeni Hukuku Hukuk toplumda şahısların davranışlarını ve ilişkilerini düzenleyen ve uyulması devlet zoruna (müeyyidesine=yaptırım) bağlanmış olan kuralların bir bütünüdür. Belli bir zamanda belli bir toplumu düzenleyen hukuk kaidelerine “yürürlükteki hukuk” =pozitif hukuk=müsbet hukuk=mevzu hukuk denir. Doğal Hukuk...
 3. [1.Sınıf] Hukuka Giriş Ders Notları - Özeti

  [1.Sınıf] Hukuka Giriş Ders Notları - Özeti

  hukuk başlangıcı ders notları hukuka giriş ders notları hukuka giriş özeti hukuk 1 sınıf dersleri özet [1.Sınıf] Hukuka Giriş Ders Notları - Özeti Nafaka Yükümü", Yardım Edilmediği Takdirde Yoksulluğa Düşecek Olan Üstsoy, Altsoy Ve Kardeşlerine Yardım Etme Yükümlülüğüdür. Sosyal Hayatı Düzenleyen Kurallar: Din Kuralları, Ahlak Kuralları, Görgü Kuralları, Hukuk Kuralları 14...
 4. Hukuka Giriş Ders Notları 170 soru cevap şeklinde

  Hukuka Giriş Ders Notları 170 soru cevap şeklinde

  hukuk başlangıcı ders notları tüzükler hangi makam tarafından çıkarılır temel hukuk ders notları hukuka giriş başlangıcı soruları 1) Tazminatın şekli aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir? A)Örfi-hukuki B)Nazari-fiili C)Maddi-manevi … D)Miktaren-malen E)Nakdi-gayrinakdi 2 )Hukuk niçin gereklidir? — Sosyal hayatı düzenlediği için 3 ) Kişilerin kendi nefislerine...
 5. HUKUKA GİRİŞ TÜM ÜNİTE DERS NOTLARI

  HUKUKA GİRİŞ TÜM ÜNİTE DERS NOTLARI

  hukuka giriş ders notları,hukuka giriş tüm ders notları,hukuka giriş tüm ünite ders notları,hukuka giriş ders kitabı,hukuka giriş ders notları hakkında bilgiler Hukuk Kavramı Hukuk kavramını, doğasını oluşturan iki temel öğeyi kullanarak tanımlayabilmek • Hukuk, bir toplum içindeki kişilerin birbirleri ile ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen, uyulması zorunlu, yani maddi yaptırımı...

Sayfayı Paylaş