Melekler Allahın güzel isimleriyle dualarda bileşelimm....

*EYLÜLMEHMETUTKU*

Daimi Üye
Üye
Melekler Allahın güzel isimleriyle dualarda bileşelimm....

Melekler dünyada herşey dua üzerine kurulu dualarda allahın güzel ve anlamlı isimleriyle dua etmek daha anlamlı...

Melekler Hergün burada Allahın güzel isimleriyle dualarda birleşmeye ne dersiniz....

Aşagıda Allahın o güzel isimlerinden 13 tanesi var ve bu 13 tane sadace ismi hergün her birini toplam 100 er tane okumak isteyen melekler okuduklarınızı birlikte toplayalım ve günün sonunda istediğimiz duayı okuyup yatalım....Not:kızlar her kişi 100 er tane değil bütün okumak isteyenlerin toplam okuduğu sayı bu....


el-Bâri (c.c)
Her şeyi bir asıldan var eden; her şeyi muhtaç olduğu organ, tabiat ve surette en mükemmel ve uygun şekilde yaratan; yokluktan varlığa çıkaran, yarattıklarını birbirlerinden çeşitli şekillerde ayırt eden.


el-Musavvir (c.c)
Varlıklara suret veren, tasvir eden; onları en güzel şekilde tertip edip, en güzel surette şekillendiren.


el-Fettâh (c.c)
Her türlü zorlukları kolaylaştıran, maddi ve manevi bütün kapıları açan, en büyük Hakim.


el-Mukît (c.c)
Bedeni ve ruhi rızıkları yaratan ve mahlukatının rızıklarını onlara veren, ulaştıran; her şeye kuvvet veren.


el-Kerîm (c.c)
Keremi nihayetsiz derecede bol; kula istemeden ve karşılıksız olarak veren. Kulları hakkında vaadini yerine getirmesi Allah Teala'nın lütuf ve keremidir.el-Mucîb (c.c)
Duaları kabul eden; istekleri yerine getiren, sıkıntıları gideren; bunları yalvarmadan bile lütuf ve keremiyle veren. Mutlak ve hakiki Vasi; ilmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş ve sonsuz olan.


el-Veliy (c.c)
Dost ve yardım edici; müminlere dost, yardım edici; müminleri seven ve işlerini neticelendiren.el-Mübdî (c.c)
Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak yoktan var eden. Ezelde; zaman ve mekan dahi yok iken Allah Teala vardı. Sonra, Varlığını ve Kemalini duyurmak, mahlukatına sonsuz rahmet ve lütufunu vermek; hikmetiyle kainatı yaratmayı diledi; istediği nizam ve şekilde yarattı. Yarattıklarının her birinin yaşamasını ve üremelerini bir takım sebeplere, vesilelere, kanunlara bağladı. Böylelikle, meydana geliş O'ndan olduğu gibi, dönüş de ancak O'na olacaktır.el-Muhyî (c.c)
Mahluklarını yoktan var edip hayat veren; dirilten, can veren, sağlık veren ve hayat ihsan eden.


el-Hay (c.c)
Mutlak ve Kamil Hay; ezeli ve ebedi bir hayat ile diri olan; her şeye hayat ve can veren; her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten.el-Kâdir (c.c)
Her istediğini, istediği gibi, sonsuz bir güç ve kudretle yapan; dilerse yapan, dilemezse yapmayan. Allah Teala, dilediği her şeyi yapmaya kadirdir. Zâtı'nda yaratmak ve tekvin kuvveti vardır.el-Bedî' (c.c)
Yarattıklarını örneksiz ve maddesiz icat edip yaratan; hayret verici âlemleri yoktan var eden; Zâtı'nda, sıfatlarında, fiillerinde asla benzeri bulunmayan
el-Vâris (c.c)
Mevcut olan her şeyin netice itibariyle mutlak sahibi ve hakiki maliki.
 

*EYLÜLMEHMETUTKU*

Daimi Üye
Üye
rica ederim kızlar inşaaallah dualrımız kabul olur olmasada zaten kaybedeceğimiz bişey yok huzurlu olmak en başta.. huzur bulunca bebişimizde gelir belki......
 

ARZUZU

Daimi Üye
Üye
eylulcum Allhın 13 isminide 50 kere okudum RAbbım kabul etsın

- - - Updated - - -

eylulcum Allhın 13 isminide 50 kere okudum RAbbım kabul etsın
 
Üst