Memura katsayı zammı

Memura katsayı zammı
Kamu personelinin maaş hesabında esas alınan katsayılar ile sözleşmeli personelin maaş tavanları yeniden belirlendi.


Katsayılar, yüzde 3,96 artışa göre tespit edildi.

Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Karar, 1 Temmuz 2008'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,051448, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı 0,6812, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise 0,016313 olarak yeniden tespit edildi.

Karara uyarınca, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesinin c bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin mevcut ücret tavanı 2 bin 701 YTL'ye yükseltildi. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın 3. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ücret tavanı, 2 bin 395 YTL'ye çıkarıldı.

En yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı da 2 bin 787 YTL oldu.
97/10498 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listelerdeki kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 2008/13055 sayılı Kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri, yüzde 3,96 oranında artırıldı. İlgili mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, 2008/13055 sayılı kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri, yüzde 3,96 oranında artırıldı.

Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların mevcut brüt sözleşme ücretleri, yüzde 3,96 oranında artırıldı.
2006/10603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1. maddesinde yer alan “2260” gösterge rakamı “2660” olarak değiştirildi.


hurriyet.com
 
Üst