1. *jellibon*

  *jellibon* Daimi Üye Üye

  Kayıt:
  9 Kasım 2007
  Mesajlar:
  6.137
  Beğenilen Mesajlar:
  37
  Ödül Puanları:
  48
  Şehir:
  mutluluk ülkesinden

  Menfi Tesbit Ve Istirdat Davalari:

  Konu, 'İcra ve İflas Hukuku' kısmında *jellibon* tarafından paylaşıldı.

  menfi tespit davası nedir istirdat davası nedir menfi tespit davasında zamanaşımı zamanaşımı istirdat Madde 72 - (Değişik madde: 18/02/1965 - 538/43 md.)

  Borçlu, icra takibinden önce veya takip sırasında borçlu bulunmadığını ispat için menfi tesbit davası açabilir.

  İcra takibinden önce açılan menfi tesbit davasına bakan mahkeme, talep üzerine alacağın yüzde onbeşinden aşağı olmamak üzere gösterilecek teminat mukabilinde, icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyati tedbir kararı verebilir.

  İcra takibinden sonra açılan menfi tesbit davasında ihtiyati tedbir yolu ile takibin durdurulmasına karar verilemez. Ancak, borçlu gecikmeden doğan zararları karşılamak ve alacağın yüzde onbeşinden aşağı olmamak üzere göstereceği teminat karşılığında, mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyle icra veznesindeki paranın alacaklıya verilmemesini istiyebilir.


  (Değişik fıkra: 09/11/1988 - 3494/6 md.) Dava alacaklı lehine neticelenirse ihtiyati tedbir kararı kalkar. Buna dair hükmün kesinleşmesi halinde alacaklı ihtiyati tedbir dolayısıyla alacağını geç almış bulunmaktan doğan zararlarını gösterilen teminattan alır. Alacaklının uğradığı zarar aynı davada takdir olunarak karara bağlanır. Bu zarar herhalde yüzde kırktan aşağı tayin edilemez.
  (Değişik fıkra: 09/11/1988 - 3494/6 md.) Dava borçlu lehine hükme bağlanırsa derhal takip durur. İlamın kesinleşmesi üzerine münderecatına göre ve ayrıca hükme hacet kalmadan icra kısmen veya tamamen eski hale iade edilir. Borçluyu menfi tespit davası açmaya zorlayan takibin haksız ve kötü niyetli olduğu anlaşılırsa, talebi üzerine, borçlunun dava sebebi ile uğradığı zararın da alacaklıdan tahsiline karar verilir. Takdir edilecek zarar, haksızlığı anlaşılan takip konusu alacağın yüzde kırkından aşağı olamaz.

  Borçlu, menfi tesbit davası zımmında tedbir kararı almamış ve borç da ödenmiş olursa, davaya istirdat davası olarak devam edilir.

  Takibe itiraz etmemiş veya itirazının kaldırılmış olması yüzünden borçlu olmadığı bir parayı tamamen ödemek mecburiyetinde kalan şahıs, ödediği tarihten itibaren bir sene içinde, umumi hükümler dairesinde mahkemeye başvurarak paranın geriye alınmasını istiyebilir.

  Menfi tesbit ve istirdat davaları, takibi yapan icra dairesinin bulunduğu yer mahkemesinde açılabileceği gibi, davalının yerleşim yeri mahkemesinde de açılabilir. Davacı istirdat davasında yalnız paranın verilmesi lazım gelmediğini ispata mecburdur.


   
Menfi Tesbit Ve Istirdat Davalari: konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Kamulaştirmasiz El Atma Davalari Klavuzu

  Kamulaştirmasiz El Atma Davalari Klavuzu

  kamulaştırmasız el atma davası kamulaştırmasız el atma davaları ecrimisil nedir Kamulaştırma el atma davaları, uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir dava türüdür. Ancak yasayla düzenlenmiş bir konu değildir.Bu konuya ilişkin tek yasal düzenlemede( 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 38. Maddesi) Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Uygulamada,Kamulaştırmasız El Atma Davaları, İBK, HGK ve...
 2. Istirdat Ve Tazminat Nasil Hükmolunur:

  Istirdat Ve Tazminat Nasil Hükmolunur:

  Madde 17 - Askeri mahkeme istirdat ve tazminata Türk Ceza Kanununun koyduğu kaideler mucibince hükmeder. (Ek fıkra: 11/12/1935 - 2862/1 md.) Adli amirler disiplin cezasile birlikte değeri 25 lirayı geçmiyen şeyler için istirdad ve tazminata da karar verebilirler. Bu kararlar aleyhine tefhim veya tebliğden itibaren 15 gün içinde askeri mahkemede itiraz olunabilir. İtiraz üzerine duruşma...
 3. 2012 Erkek Hafızlık tesbit sınavı isim listesi

  2012 Erkek Hafızlık tesbit sınavı isim listesi

  Selamun aleyküm 2012 Erkek Hafızlık tesbit sınavı isim listesi hakkında bilginiz varmı acaba
 4. Erkek Hafızlık tesbit sınavı isim listesi 2012

  Erkek Hafızlık tesbit sınavı isim listesi 2012

  2012 Erkek Hafızlık tesbit sınavı isim listesi 1.Dönem hafızlık tesbit sınavı isim listesi Dinayet işleri başkanlığı Diyanet İşleri başkanlığı tarafından açılan 2012 Erkek Hafızlık tesbit sınavı isim listesini misafirlerimizin isteği üzerine ve ilgili Melek'lerimizin bilgisine sunuyoruz arkadaşlarım.
 5. Bayan hafızlık tesbiti sınav isim listesi 2012

  Bayan hafızlık tesbiti sınav isim listesi 2012

  2012 Bayan hafızlık tesbiti sınav isim listesi 1. Dönem bayan vafızlık tesbit sınavı istanbul Dinayet işleri başkanlığı İlgili üyelerimiz için 2012 Bayan hafızlık tesbiti sınav isim listesini bu sayfamızda paylaşıma sunuyoruz arkadaşlarım.

Sayfayı Paylaş