Midesinde polip olanlar

Uzman SühaN

Administrator
Midesinde polip olanlar
mide polipi nedir,mide polipi nedenleri,mide polipi sebepleri,mide polipi tedavisi,mide polipi hakkıında bilgiler


mi.jpg
Mide polipleri, mukoza ile kaplı midenin iç yüzü üzerinde oluşan hücre kitleleridir. Diğer bir ismi gastrik polip olan mide polipleri nadir olarak görülür.
Çoğunlukla herhangi bir belirti ve şikayete neden olmazlar. Zaten genellikle başka bir hastalık için yapılan taramalar esnasında ya da mide için yapılan testlerde fark edilirler.
Çoğu mide polipleri kansere neden olmazlar, ancak bazı türleri ileri aşamalarda mide kanseri riskini artırabilir. Bu nedenle, zararsız görünen bazı mide poliplerine karışılmazken riskli görünen bazıları ise alınır.BELİRTİLERİ
Mide poliplerinin genellikle belirti vermediğini söylemiştik. Ancak büyümeleri halinde mide yüzeyinde açık yaralara (ülserlere) yol açabilirler. Nadiren görülmekle birlikte bazı mide polipleri mide ile ince bağırsak arasını kapatabilmektedir.
Polip varlığında genellikle aşağıdaki belirtilerle karşılaşılır:
• Midenizin alt kısmına karın bölgesine dokunduğunuzda ağrı veya hassasiyet oluşması
• Kanama
• Anemi gibi.
NEDENLERİ
Mide polipleri mide duvarında gelişen bir inflamasyon veya başka bir hasara tepki olarak gelişir ve şişkin yapılar oluşturur. Mide poliplerin en yaygın türleri şunlardır:
• Hiperplastik polipler: Mide iç yüzeyindeki hücrelerde meydana gelen kronik enflamasyona tepki olarak oluşur. Hiperplastik polipler çoğunlukla mide iltihabı (gastrit) olan kişilerde daha yaygındır. Bu durumun nedenin mide yüzeyinde enfeksiyon oluşumuna sebep olan Helicobacter pylori (H. pylori) bakterisi olduğu düşünülmektedir. Hiperplastik poliplerin çoğu mide kanseri riski taşımaz. Ancak çapı yaklaşık 3/4 inç (2 santimetre) ve daha büyük olan hiperplastik poliplerde kanser riski daha fazladır.
• Fundus bezi polipleri: Bu polipler de midenin iç yüzeyindeki bez hücrelerinden meydana gelir. Bu tür polipler “adenomatöz polipozis” adı verilen ve nadir görülen kalıtsal bir sendromu olan kişilerde meydana gelmektedir. Fundus bezi polipleri kanser riski taşıdığı için alınırlar.
Fundus bezi polipleri mide asidini (proton pompa inhibitörleri) azaltmak için düzenli olarak bazı ilaçlar almak zorunda olan insanlar arasında daha yaygındır. Çapları 2/5 inç (1 santimetre) den daha büyük olmadıkça fundus bezi polipleri endişe nedeni değildir. Bu tür büyük poliplerde de kanser riski çok azdır, ama bazı doktorlar proton pompa inhibitörleri kesilmesini veya poliplerin çıkarılmasını önermektedir.
• Adenomalar: Aynı zamanda midenin iç astar bezi hücrelerinden meydana gelirler. Adenomlar mide polipleri arasında en az yaygın olan türdür fakat mide kanserine neden olma açısından en riskli guruptur. Adenomlar daha çok mide iltihabı ve kalıtsal “adenomatöz polipozis” ile ilişkili bulunmuştur.
RİSK FAKTÖRLERİ
Mide poliplerine yakalanma riskini arttıran faktörler şunlardır:
• Yaş faktörü: Mide polipleri daha çok yaşı 50 ve yukarısında olan kadınlarda daha sık görülür.
• Bakteriyel mide enfeksiyonu: Helikobakter pilori (H. pylori) bakterileri, hiperplastik polipler ve adenomlara yol açan gastrit için yaygın bir faktördür.
• Kalıtsal adenomatöz polipozis: Nadir görülmekle birlikte, kalıtsal olan bu sendrom, kolon kanseri ve mide polipleri dahil olmak üzere bir dizi koşul için risk oluşturur.
• Bazı ilaçlar: Gastroözofageal reflü hastalığı tedavi etmek için ya da diğer bazı hastalıklar için alınan ilaçların mideye zarar vermesini engellemek için kullanılan proton pompa inhibitörü ilaçları, uzun süreli kullanımda karnın geniş kıvrımlı kısmında fundic bezi polipleri ile ilişkili bulunmuştur.
TESTLER VE TEŞHİS
Mide poliplerini teşhis etmek için kullanılan bazı test ve prosedürler şunlardır:
• Endoskopi ile yemek borusu ve mide iç yüzü görüntülenir.
• Endoskopi sırasında şüpheli görülen bölgelerden veya poliplerden alınan doku örnekleri (biyopsi) analiz edilmek üzere laboratuvara gönderilir.
TEDAVİ VE İLAÇLAR
Midedeki poliplerin türüne bağlı olarak uygulanan tedaviler şunlardır:
• Adenom olmayan küçük polipler tedaviye ihtiyaç duymaz. Çünkü bu tür polipler herhangi bir belirti ve şikayete yol açmaz ve nadiren kansere yol açar. Bu tür hastalarda mide poliplerini izlemek için genellikle periyodik endoskopi önerilir. Büyüyen ve şikayetlere neden olmaya başlayan poliplerin alınması önerilecektir.
• Büyük mide poliplerinin çıkarılması gerektiğini belirtmiştik. Poliplerin alınması ise çoğu polip türünde yapılan endoskopi sırasında alma işlemi uygulanmaktadır.
• Adenomlar genellikle endoskopi sırasında çıkarılır.
• Kalıtsal olan adenomatöz polipozis ile ilişkili polipler de kanser riski taşıdıkları için çoğunlukla alınırlar.
H. pylori enfeksiyonun tedavisi
Midenizde H. pylori bakterisinin neden olduğu gastrit tespit edilmesi halinde büyük olasılıkla antibiyotik tedavisi önerilecektir. H. pylori enfeksiyonunu tedavisine başlanması hiperplastik poliplerin ortadan kalkmasına ve poliplerin tekrarlamasının engellenmesini sağlayacaktır. H. pylori bakterilerinin tamamen öldürülmesi için antibiyotik tedavisine bir kaç hafta devam edilmesi gerekebilir.
 
Üst