1. *jellibon*

  *jellibon* Daimi Üye Üye

  Kayıt:
  9 Kasım 2007
  Mesajlar:
  6.137
  Beğenilen Mesajlar:
  37
  Ödül Puanları:
  48
  Şehir:
  mutluluk ülkesinden

  Milli Müdafaa Aleyhine Sair Hareketler:

  Konu, 'Askeri Ceza Hukuku' kısmında *jellibon* tarafından paylaşıldı.

  Madde 57 - (Değişik madde: 21/08/1940 - 3914/1 md.)
  (1) Her kim, bir müstahkem mevkide, bir harb limanında veyahut diğer bir askeri müessesede ve askeri sahada, deniz ordusuna ait bir gemide, yahut Devlet karasuları içinde Devletin bir makamına, bir memura veya bir askere karşı ismi ve şahsı halleri, sıfatı, mesleki, ikamet mahalli veya tabiiyeti hakkında kasten yanlış malümat verir veya malümat vermekten çekinirse üç aydan üç seneye kadar hapis ile cezalandırılır.

  Resmen tahdit ve ilan edilmiş olan emniyet mıntakaları ve ordunun ihtiyaçlarına taallük eden mevat ve eşyayı imal ve tamire ve muhafazaya tahsis edilmiş olan sınai müesseseler, depolar dahi askeri müessese gibi telakki olunur.

  (2) Türk Ceza Kanununun 135 inci maddesinde yazılı fiilleri işleyenler bu maddede gösterilen cezalarla cezalandırılır.
   
Milli Müdafaa Aleyhine Sair Hareketler: konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Vatani Tek BaŞima MÜdafaa Ederİm

  Vatani Tek BaŞima MÜdafaa Ederİm

  VATANI TEK BAŞIMA MÜDAFAA EDERİM 23 Nisan 1920... Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Memleketin her tarafından birçok mebuslar gelmişti. Bu yeni meclise gelenlerin bir kısmı, Ankara'da hiçbir şeyin olmadığını görünce yeise düşmüşlerdi. Bahsedilen, ne Yeşilordu, ne hazine, ne yatacak otel, hiçbir şey yoktu. Sadece Mustafa Kemal... ...Bazılarına bu dava çürük gelmiş olacak ki,...
 2. Failin Müdafaa Hakki:

  Failin Müdafaa Hakki:

  Madde 175 - Disiplin amiri cezayı vermeden evvel faile kendini müdafaa etmeğe müsaade eder.
 3. Milli Müdafaa Vasitalarini Tahrip:

  Milli Müdafaa Vasitalarini Tahrip:

  (1) Milli Müdafaayı ihlal kastiyle müdafaaya yarayan vasıtalardan birini veya her hangi bir tesisi tahrip eden, yok eden, terkeden, kullanılmayacak hale getiren veya kusurlu olarak imal, teslim veya tesellüm eden veya bunlara her hangi bir suretle zarar verenler sekiz seneden aşağı olmamak üzere hapis cezasiyle cezalandırılır. (2) Milli Müdafaanın emniyeti için ehemmiyetli olan bir işletmeye...
 4. Milli Müdafaaya Hiyanet:

  Milli Müdafaaya Hiyanet:

  1) Bu maddede gösterilen fiilleri işliyenler ve bunlara teşebbüs edenler (Milli Müdafaaya hiyanet) cürmünden dolayı aşağıda yazılı cezalarla cezalandırılırlar. A) Türk Ceza Kanununun 133 üncü maddesinde ve 136 ncı maddesinin siyasi ve askeri casusluğa dair 3 üncü fıkrasında yazılı cürümleri işliyenlere Türk Ceza Kanununa göre ceza verilir. Bu cürümleri seferberlikte veyahut Türkiye...
 5. Vatan Aleyhindeki Cürümler:

  Vatan Aleyhindeki Cürümler:

  Madde 54 - Vatan aleyhinde bir cürüm yapan askeri şahıslar hakkında Türk Ceza Kanununun 125 inciden 145 inci maddeye kadar olan maddeleri hükümleri tatbik olunur.

Sayfayı Paylaş