MİTOLOJi NEDiR?

PaSikA

Yeni Üye
Üye
MİTOLOJi NEDiR?
Mitoloji kelimesi yunanca mythos ( masal - hikaye ) ve logos ( söz ) kelimesinden yapılmıştır. Mitoloji; çok ski zamanlarda gelmiş ve yaşamış olan ulusların inandıkları tanrıların kahramanların devlerin ve perilerin hayat ve bahseden hikayelerdir. Her toplumun kendine özgü bir mitoloji maceraları vardır. Ve temsil ettiği topluluğun aynası gibidir. Mitolojiler toplumdan topluma farklılık gösterdiği gibi ortak yanlarda çok bulunmaktadır. Mitolojide geçen öykülerin hepsi hayal ürünü değildir. Birçok mitolojide geçen tufan olayı yapılan kazı ve araştırmalar sonuçu gerçek olduğu ispatlanmıştır. Mitolojilerin en güzeli olarak olarak kabul edilen klasik mitoloji ( Greek mitoloji ) deki öykülerin tamamına yakın bir bölümü ya Anadolu da geçmektedir yada anadolu ile ilintilidir. Mitoloji Tanımı İçin Söylenenler: Carl Gustave Jung’a göre “Kendi içsel görümüze göre ne olduğumuz ancak mitos aracılığıyla ifade edilebilir. Mitos bilimden daha bireyseldir ve yaşamı ondan daha kesin biçimde ifade eder Murry Hope’ye göre Gerçekte tüm mitler gerçeğin bir parçasını içerirler. Kimi yetkelerin salt mitolojisi saydığı Oera Linda Kitabı Tufan öncesi ve sonrasındaki kadim Frisya halklarının tarihini aktarmaktadır. (Atlantis Efsane mi Yoksa Gerçek mi? sf. 3839) Brockhaus adlı Alman ansiklopedisine göre “Tarihde adı geçmeyen artık unutulmuş büyük kahramanlara ait efsaneler mitolojinin kadrosuna girer” (Prof. Dr. B. Ögel. Türk Mitolojisi Cilt 1. sf. 5 ). E. A. Gardner’e göre Mitoloji ”Tabiat varlıkları ile olaylarına kişilik verme sureti ile anlatma şeklidir (Prof. Dr. B. Ögel. Türk Mitolojisi Cilt 1. sf. 5 ). Prof. Dr. B. Ögel’e göre “Efsanelerin kendilerine Mythus veya Mythe denir. Mitoloji ise bu efsaneleri inceleyen bir ilim koludur. Mitoloji araştırmaları din tarihi incelemeleri ile de yakından ilgilidir. Fakat mitoloji yalnızca bir din tarihi de değildir. Mitoloji insanlığın ruh aleminin sembollerle ifade edilmiş bir aynasıdır. (Prof. Dr. B. Ögel. Türk Mitolojisi Cilt 1. sf. 56 ve19) Ayça Akgüner’e göre Mitoloji “Efsane Bilimi”dir. Yani ilkel insanların ve insanüstü varlıkların başından geçen masalsı olayların incelenip anlatılmasıdır. Eski çağlarda yaşamış olan insanların doğa olaylarına sosyal ilişkilerine dini inançlarına bakış açılarının yorumlanmasıdır. Her ulusun her ülkenin tarihi; çeşitli efsaneleri destanları kahramanlık öykülerini inanç sistemini tanrılarını insanlarını masallarını söylencelerini barındırır.” Yukarıdaki alıntılarda mitolojinin ne olduğu çok iyi bir şekilde ifade edilmiştir. Çünkü mitoloji doğa üzerine işlenmiş olan prototipler’in (İlk Örnekler) harici kısmının hayâllerde canlandırılarak (veya onları canlı görerek) anlatılma şeklidir. Bir başka deyişle kadim inisiyecilerin trans halindeyken doğa üzerinde gördükleri resim ve şekilleri doğa üstü olaylarla süsleyerek anlattıkları hikayelere mitoloji adı verilmiştir.
 
Üst