Mü- Kız İsimleri

  • Konbuyu başlatan Bilge Gökçen
  • Başlangıç tarihi
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
#1
Mü- Kız İsimleri
mübeyyen isminin anlamı mü ile başlayan kız isimleri mü ile başlayan isimler münürenin anlamı korkutucu isimler Mübahat: iftihar etmek Mübareke: bereketli olan
Mübeccel: büyük, ulu
Mübeddil: değiştiren
Müberra: aklanmış, temize çıkarılmış
Mübeyyen: meydana çıkarılmış, açıklanmış
Mübeşşer: müjdelenmiş

Mübtesim: gülümseyen, tebessüm eden Mübine: iyiyi kötüyü ayıran, besbelli
Mücd: kıvırcık, kıvrılmış, lülelenmiş saç
Müceddet: yeni, henüz kullanılmamış
Müçek: buse, öpücük
Mücella: parlak, cilalanmış
Mücevher: değerli süs eşyası
Mücmel: kısa ve az sözle anlatılmış, öz, özet
Müçteba: seçilmiş, beğenilmiş
Müdebber: azat olması için sahibinin ölümünü koşul kabul etmiş köle
Müdrike: anlama, idrak etme
Müeccel: tecil edilmiş, ertelenmiş
Müedda: mana, anlam
Müesser: eser bırakan, eser sahibi
etkilenmiş olan, tesir altında kalan
Müeyyet: kuvvetlendirilmiş
Müfahire: fahreden, övünen
Müferrih: iç açıcı, gönül açıcı
Müfide: faydalı, işe yarar
Müge: inci çiçeği
Müheyya: hazır
Mühre: bir çeşit yuvarlak şey
cam boncuk
Mühibe: heybetli, korkunç, korkutan
tehlikeli ve saygı uyandıran
Mühire: aydınlatan
Müjde: sevindirici haber
iyi haber getirene verilen bağış
Müje: kirpik
Müjgan: kirpikler
Mükafat: ödül
Mükedder: üzgün, kederli
Mükerreme: saygıdeğer, kutsal
Mükrem: ikram olunmuş, değer verilerek ağırlanmış
Mükrime: ikramı bol olan
Müldüz: saf, berrak, su
Müleyyen: yumuşatılmış
Mülhime: ilham eden
Mülzime: susturan
gerekli gören
Mümtaze: başkalarından ayrı, üstün tutulan
Mümine: inanan, iman eden
Münciye: kurtaran
Münevver: aydınlatılmış, parlak ışıkla ilgili, bilgili
kültürlü, açık düşünceli insan
tenvir edilmiş, nurlandırılmış, aydınlatılmış, ışıklı
Münibe: tanrıya yönelen, bereketli yağmur
Münife: yüksek, ulu
yüksek, ulu, büyük, ali, bülend
yüksek, büyük hükümler
Münime: nimet veren
Münüre: ışık veren, aydınlatan
nurlandıran, ışık veren, parlak, ziyalar
kur'an'da peygambere ve ilahi kitaplara sıfat olarak kullanılmıştır
Münşire: anlatımı iyi olan sekreter
Mürebbi: çocuk eğiticisi kadın
Müren: akarsu, dere, ırmak
Mürevva: aklı, fikri, düşünüşü görünüşü sağlam
Müride: tarikat üyesi kadın
Mürüvvet: kişilik, şahsiyet, insanlık
Mürşide: irşad eden
Müsalamet: barış içinde yaşama
Müsevver: çevresine sur, duvar çevrilmiş korunmuş
Müslime: islam dininden olan
Müstakime: doğruluktan ayrılmayan
Müstenire: ışıklı, parlak
Müstesna: benzerlerinden üstün, ayrıcalıklı
Müveddet: sevgi, dostluk
Müyesser: kolaylıkla yapılan
Müzehher: çiçek açmış
Müzeyyen: süslü, süslenmiş, bezenmiş
Müşerref: onurlandırılmış, şerefli kılınmış
Müşfika: acıyan, şefkatli


 
  Mu- Kız İsimleri hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
Ma- Kız İsimleri Ma- Kız İsimleri
maya isminin anlamı en çok bakılan kız isimleri maya ismi mayda anlamı isimleri Macide: şan ve şeref sahibi büyüklük sahibi Madalet: adaletli ve insaflı olma Mağfiret: Allah' ın kullarının günahlarını bağışlaması, örtmesi...
m-Kız İsimleri 2
Me- Kız İsimleri Me- Kız İsimleri
me ile başlayan kız isimleri isviçre kız isimleri me ile başlayan isimler en çok beğenilen isviçre bayan Mebhure: soluyan, soluğan, nefes darlığına yakalanmış olan Mebruke: kutlu kadın (mübarek kelimesinin dişisi) Mebrure...
m-Kız İsimleri 8
Mı- Kız İsimleri Mı- Kız İsimleri
Mısra: manzumenin satırlarından her biri, dizeler
m-Kız İsimleri 1
Mo- Kız İsimleri Mo- Kız İsimleri
kızmo Moğolçin: ak beyaz Moncuk: boncuk Moral: bileşik isim Morgül: bileşik isim
m-Kız İsimleri 2
Mu- Kız İsimleri Mu- Kız İsimleri
mu ile başlayan isimler farklı kız isimleri mü ile başlayan isimler mu kız isimleri bayan Muaccel: acele olunmuş, acelecilik Muadelet: değer bakımından eşit olma Mualla: makam ve rütbece yüksek olan yüksek, yüce...
m-Kız İsimleri 0

Benzer Konular

Ma- Kız İsimleri Ma- Kız İsimleri
maya isminin anlamı en çok bakılan kız isimleri maya ismi mayda anlamı isimleri Macide: şan ve şeref sahibi büyüklük sahibi Madalet: adaletli ve insaflı olma Mağfiret: Allah' ın kullarının günahlarını bağışlaması, örtmesi...
Me- Kız İsimleri Me- Kız İsimleri
me ile başlayan kız isimleri isviçre kız isimleri me ile başlayan isimler en çok beğenilen isviçre bayan Mebhure: soluyan, soluğan, nefes darlığına yakalanmış olan Mebruke: kutlu kadın (mübarek kelimesinin dişisi) Mebrure...
Mı- Kız İsimleri Mı- Kız İsimleri
Mısra: manzumenin satırlarından her biri, dizeler
Mo- Kız İsimleri Mo- Kız İsimleri
kızmo Moğolçin: ak beyaz Moncuk: boncuk Moral: bileşik isim Morgül: bileşik isim
Mu- Kız İsimleri Mu- Kız İsimleri
mu ile başlayan isimler farklı kız isimleri mü ile başlayan isimler mu kız isimleri bayan Muaccel: acele olunmuş, acelecilik Muadelet: değer bakımından eşit olma Mualla: makam ve rütbece yüksek olan yüksek, yüce...