Mübarek gün ve geceler.

İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Mübarek gün ve geceler.
Mübarek geceler İslam dininin kıymet verdiği gecelerdir. Allahü teala kullarına çok merhametli olduğu için bazı gecelere kıymet vermiş, bu gecelerdeki dua ve tevbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. Kulların çok ibadet etmesi için bu geceleri sebep kılmıştır. Değerli zaman, öğle namazı vaktinden o gecenin sonuna, yani imsak vaktine kadar olan zamandır. Mübarek geceleri ihya etmeli, yani kaza namazları kılması, Kur'an-ı kerim okumalı, dua ve tevbe etmeli, sadaka vermeli, Müslümanları sevindirmeli, bunların sevabını ölülere de göndermelidir. Mübarek gecelerde tevbe ve istiğfar etmek etmek, Allahü teâlâya yalvarmak, günahlarını düşünmek, ayıplarını, kusurlarını düşünüp korkmak, cehennemin sonsuz azaplarından korkması gerekir. Af ve bağışlanma için çok yalvarmak gerekir. Mübarek geceler şunlardır:
MÜBAREK GÜN VE GECELER,.jpg
Kadir gecesi Ramazan ayı içindeki bir gecedir. İmamı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh hazretleri 27. gecesi olması çok vâki olur buyurdu.

Fıtır (Ramazan) Bayramı gecesi: Ramazanın son günü ile bayramın birinci günü arasındaki gecedir.

Arefe gecesi: Arefe günü ile Kurban bayramının birinci günü arasındaki gecedir. Arefe Zilhicce ayının 9. günüdür. Başka günlere Arefe denmez.

Kurban Bayramı gecesi: Kurban bayramının 1., 2., 3. günlerinden sonraki gecedir. Mevlid gecesi: Rebiülevvel ayının 11. ve 12. genleri arasındaki gecedir. Peygamber efendimizin doğduğu gecedir.

Beraat gecesi: Şaban ayının 15. gecesidir.

Mirac gecesi: Recep ayının 27. gecesidir.

Regaib gecesi: Recep ayının ilk Cuma gecesidir.

Muharrem gecesi: Muharrem ayının 1. gecesi, Müslümanların kameri yılbaşı gecesidir.

Aşura gecesi: Muharrem ayının 10. gecesidir.

Yukarıda belirtilen gecelerden başka Zilhicce ve Muharrem aylarının ilk on geceleri, haftanın her Cuma ve Pazartesi geceleri de mübarektir.


Kadir gecesi


Ramazan-ı şerif ayı içinde bulunan en kıymetli gecedir. Bazı âlimlere göre Mevlid gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Kadir gecesi Muhammed aleyhisselamın ümmetine mahsus bir gecedir. Peygamber efendimiz, daha önceki ümmetlerden bir yıl cihad eden insanları düşünüp, benim ümmetimin ömrü kısadır, az ibadet ederler diye üzüldüğü zaman Allahü teâlâ Kadir gecesi senin ve ümmetinin buyurup Habibinin kalbini ferahlandırdı. Resulullah efendimize kendisinden önceki insanların ömürlerinin ne kadar olduğunu bildirince, kendi ümmetinin ömürlerini kısa buldu, uzun ömürlü olan diğerlerinin işledikleri salih amelleri işleyemezler diye düşününce, Allahü teâlâ Ona bin aydan hayırlı olan Kadir gecesini ihsan etti. Kadir gecesi Ramazan ayı içindedir. Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak belli değildir.


Mevlid kandili


Dünyadaki bütün insanlara peygamber olarak gönderilen, Peygamberlerin sonuncusu ve en üstünü Muhammed aleyhisselam 571 yılı Nisan ayının 20 de sabaha karşı Mekke Mükerreme de doğdu. Her peygamberin ümmeti kendi peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştır. Bugün de Müslümanların bayramıdır. Sevinç ve şenlenmek günüdür. Dünyadaki Müslümanlar tarafından her yıl bu gece Mevlid kandili olarak kayıt edilmekte, her yerde Mevlid kasideleri okunarak Resûlullah anılmaktadır. Mevlid doğum zamanı demektir. Bu gece Resulullahın doğum zamanında görülen olayları, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Peygamber efendimizi öven çeşitli mevlid kasideleri vardır. Mevlid gecesi Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir.


Zil-hicce ayının fazileti


Kurban bayramının bulunduğu aya Zil-hicce denir. Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan ibadetlerin kıymeti çoktur.

Zil-hiccenin ilk dokuz günü oruç tutmalı, çok sadaka vermeli, çok dua ve istiğfar etmelidir; çünkü Resulullah, Bu on günün hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun buyurdu. Zilhicce'nin ilk dokuz günü oruç tutanın ömrü bereketli olur, malı çoğalır, çocuğu belalardan muhafaza olur, günahları affolur, iyiliklerine kat kat sevap verilir, ölürken kolay can verir, kabri aydınlanır. Cennette yüksek derecelere kavuşur

Selam ve dua ile
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Aşure gecesi ve günü

Bugün Muharrem ayının dokuzuncu günüdür. Muharrem'in onuncu gününe Aşure günü , dokuzuncu günü ile onuncu günü arasındaki geceye Aşura gecesi denir. Muharrem ayı, Kur'an-ı Kerim'de kıymet verilen 4 aydan biridir. Aşura gecesi bu ayın en kıymetli gecesidir.Âdem aleyhisselâmın tevbesinin kabulü, Nuh aleyhisselamın tufandan kurtulması, Firavun'un boğulması, Yakup aleyhisselamın oğluna kavuşması, Eyyub aleyhisselamın hastalıktan kurtuluşu, Yunus aleyhisselamın balığın karnından çıkması, İsa alehyisselamın göğe çıkarılması ... Hepsi Aşure günü olmuştur.

Allahü teâlâ birçok duaları Aşure gününde kabul eder. Bugün aşure pişirmeyi ibadet kabul etmek bid'attir, günahtır. Muhammed aleyhisselamın yaptığı veya emrettiği şeyleri yapmak ibâdet olur. Din kitaplarının yazmadığı, hakiki din âlimlerinin bildirmediği şeyleri yapmak sevap olmaz, günah olur. Bugün herhangi bir tatlı pişirmek, tanıdıkları ziyaret etmek, fakirlere sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Bu günlerde oruç tutmak çok sevaptır. Yalnız onuncu günü değil, bir gün önceki veya bir gün sonraki günle birlikte tutmak gerekir.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Hicri yeni yıl

Muharrem ayı İslam kameri yılının birinci ayı ve Kur'ân-ı kerimde kıymet verilen 4 aydan biridir. Muharrem ayının birinci gecesi Müslümanların kameri yılbaşı gecesidir. Hicri Kameri Takvimde, Muhammed aleyhisselâmın, Mekke'den Medine'ye hicret ettiği yıl başlangıç kabul edilir. Muharrem ayının 1'i olan Kameri yılbaşı, miladi 622 yılının Temmuz ayının 16-na rastlayan Cuma günü idi.Müslümanlar yılbaşı gecelerinde ve günlerinde selâmlaşarak, telefonla veya mektup yazarak tebrikleşirler. Birbirini ziyaret eder ve hediye verirler. Yeni yıl basın ve gazete ilanları ile tebrik ederler. Yeni yılın birbirlerine ve bütün Müslümanlara hayırlı ve bereketli olması için dua ederler. Büyükleri, akrabaları, âlimleri evinde ziyaret edip, dualarını alırlar. Bu gün de bayram gibi temiz giyinip, fakirlere sadaka verirler. Muharrem'in ilk 10 gün ve gecesi mübarek gün ve gecelerdir.


Terviye günü

Zilhicce ayının 8. gününe Terviye günü denir. O gün Hacılar Mekke'den Mina'ya çıkarlar. Terviye denmesinin sebebi Hacıların o gün Zemzem suyundan çok içip doymalarıdır. Terviye tefekkür anlamında da kullanılıyor. Rahmet kapıları 4 gece açılır. O gecelerde yapılan dua, tevbe ret olunmaz. Ramazan ve Kurban bayramının 1. geceleri, Berat ve Arefe gecesidir
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Arefe gününün önemi

Değerli geceye kendinden sonra gelen günün ismi verilir. Fakat Arefe ve Kurban bayramının üç gecesi böyle değildir. Bu dört gece, bu günleri takip eden gecelerdir. Arefe, yalnız Zilhiccenin 9. günüdür. Yani, kurban bayramından önceki güne denir. Ramazan bayramından önceki güne ve başka güne Arefe denmez. İbadet olarak ilim öğrenmek en faziletlisidir. Bu gece ilim olarak, ehl-sünnete uygun bilimsel hal okumalıdır.


Mirac gecesi

Recep ayının 27. gecesi Miraç Gecesidir. Mirac, merdiven demektir. Cebrail aleyhisselam gelip, Peygamber efendimizi 52 yaşında iken Recep ayının 27. gecesi Mekkei-Mükerreme'de Mescid-i Haram'dan, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksâ'ya, oradan da göklere götürdü. Miracda 5 vakit namaz farz oldu. Mirâc'dan önce sadece sabah ve ikindi namazı vardı. Mirac gecesi yatsı namazı 3 rekat, öteki namazlar 2 rekat farz oldu. Medîne-i Münevvere'de ikinci emriyle sabah ve yatsıdan başka öteki namazların rekatı dört oldu.4. yılında bunlar yolculuğu için yine 2'ye indirildi. Ezan okumak da hicretten önce Mekke'de Mirac gecesi başladı.Bu mübarek gecede diğer mübarek geceler gibi kaza namazları kılması, Kur'an-ı kerim ve bilimsel hal okumalı, tevbe ve duâ etmeli, âlimleri ziyaret etmeli, fakirleri sevindirmeli, dünya ve ahiret saadeti için tüm Müslümanlara dua etmeliyiz.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Recep ayı

Dört kıymetli aydan biridir. Recebin ilk Cuma gecesine Regaib gecesi denir. Her Cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Regaib ihsanlar, ikramlar demektir. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Regaib gecesi yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere sayısız sevaplar verilir.


Şaban ayı

Resulullah efendimiz Şaban ayına çok değer verir ve Ya Rabbi, Receb ve Şaban'ı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır diye dua ederdi. Vücudu zayıf olanın Şabanın 15-den sonra oruç tutmayıp, farz olan Ramazan-ı şerif orucuna hazırlanması iyi olur. Sağlığı yerinde olan ise Şaban ayının çoğunu, hatta tamamını oruçlu geçirebilir. Berat gecesi Şaban ayının on beşinci gecesidir. Yani 14 Şabanın bittiği günün gecesidir. Bu geceyi ganimet bilmek, tövbe, istiğfar etmek, kaza namazı kılmak, Kur'an okumak, özellikle ilim öğrenmek gerekir


Beraat gecesi

Her yıl Şaban ayının 15. Beraat gecesinde o yılda olacak şeyler, ameller, ömürler, ölümler, ölüm nedenleri, yükselmeler, alçalmalar, yani her şey Levh-mahfuza yazılır. Resulullah efendimiz bu gece çok ibadet, çok dua ederdi.
 
Üst