MÜslÜmanlara Sorular

G

gülgüzeli

Yeni Üye
Üye
MÜslÜmanlara Sorular
1) Türkiye sizce iyi ve olması gereken şekilde idare ediliyor mu? Siyasetimiz, idaremiz, toplum yapımız, ahlâkımız iyi ve temiz midir? İyi ise ülkemiz niçin dünya temizlik ve şeffaflık listesinin sonlarında yer almaktadır? Norveç, İzlanda, Finlandiya gibi ülkeler temizlikte 10 üzerine 9 küsur not alırken bizim notumuz niçin 3 küsurdur?

(2) Vatandaşlarının iyi, vasıflı, güçlü ve üstün olmadığı bir ülkenin iyi olması mümkün müdür?

(3) Peygamber aleyhisselam “Siz ne haldeyseniz öyle idare olunursunuz” buyuruyor. Bugünkü durumumuz bu hadise elbette uygundur, çünkü Peygamber ne söylemişse doğrudur. O halde birinci iş ve vazife fertleri, aileleri ve toplumu ıslah etmek; güçlendirmek, vasıflı ve üstün hale getirmek değil midir? Şu işe önce kendimizden başlamak gerekmez mi?

(4) İslâm dini ribayı/faizi kesin şekilde haram kılmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de ribacılar için “Onlar Allah’a ve Resulüne savaş ilan etmişlerdir” buyuruluyor. Bugün ülkemiz ve toplumumuz gırtlağına kadar ribaya batmıştır. Böyle bir durumda kurtulmamız, salah ve felaha ermemiz sizce mümkün müdür?

(5) Peygamber aleyhissalatü vesselam’ın “İyiliği (mârufu) emr etmeyen, kötülüğü (münkeri) yasaklamayan ve engellemeyen bir toplum batmaya mahkumdur” mealinde hadîs-i şerifleri bulunmaktadır. Sizce Türkiye Müslümanları emr bi’l-mâruf ve nehy ‘ani’l-münker farzını eda ediyorlar mı?

(6) Yüce İslâm dini ve şeriatı lüksü, israfı, aşırı tüketimi, gösterişi, gurur ve kibri yasaklamış, haram kılmıştır. Bugün, toplumun Müslüman kesiminde bu günahlar, haramlar, isyanlar açık bir şekilde işleniyor. Böyle bir toplum isyankâr bir toplum değil midir? Milyonlarca vatandaş yarı aç yarı tok yaşar, geçim sıkıntısı çekerken zengin Müslümanların bir kısmının böyle sefıhane ve rezilane bir hayat sürmesi doğru mudur?

(7) Kur’an-ı Azimüşşan, Yahudi ve Hıristiyanları birtakım ruhbanlarını (din adamlarını) erbab (rablar) haline getirip putlaştırmakla suçluyor. Bugün, Müslümanlar arasındaki bazı gruplar da kendi büyüklerini aşırı şekilde yükseltip, ismet (günahtan korunmuş olma) sıfatıyla sıfatlandırıp sınırı aşmamışlar mıdır? Günümüzde ne kadar çok gavs, kutub, mehdi, uçan var... Bu konuda Ümmet-i Muhammed sizce yeteri ve gereği kadar uyarılmakta mıdır?

(8) Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem “Cebrail (aleyhisselam) komşular hakkında bana o kadar nasihatte bulundu ki, komşuların birbirine vâris olacağını sandım” buyuruyor. Sizce bugün Müslüman toplumun komşuluk münasebetleri yüce dinimizin emir, öğüt ve öğretilerine uygun mudur?

(9) Çocuklar ve gençler toplumun, ülkenin, devletin geleceğidir. Biz Müslümanlar, genelde çocuklarımızı ve gençlerimizi İslâm dininin öğretilerinin ışığında iyi, güçlü ve vasıflı olarak yetiştirebiliyor muyuz?

(10) Kur’an iyi Müslümanları anlatırken “Onlar kendi aralarında merhametli ve şefkatli, (harbî) kâfirlere karşı ise sert ve şiddetlidir” buyuruyor. Biz böyle miyiz? Böyle isek niçin bazı Müslümanlar fikir, görüş, metod ve meşreb bakımından farklı olan din ve iman kardeşlerinden kopukturlar ve hattâ onlara düşmanlık yapmaktadırlar?

(11) Mevcut dinler ve ahlâk sistemleri içinde gıybeti İslâm kadar kesin şekilde yasak ve haram kılan başka bir din ve sistem olmadığı halde Müslümanlar arasında gıybet niçin son derece yaygındır?

(12) Peygamberimiz (aleyhisselam) “İki günü birbirine eşit olan zarar ve ziyandadır” buyurmuştur. Yani Müslümanın her yeni günü, bir öncekinden iyi olacaktır. Hangi konularda? İbadette, hayır ve hasenatta, faydalı ilim öğrenmekte, ölüme hazırlanmakta, ahiret yolculuğu için azık toplamakta, Allah’ın rızasını kazanacak işler yapmakta... Biz böyle miyiz?

(13) İslâm’ın eyleme ait en birinci ve önemli emri beş vakit namaz kılmak olduğu halde, Müslüman toplum bu farizayı niçin büyük çoğunluk olarak yerine getirmemektedir?

(14) Hür ve mukim erkeklerin farz namazlarını camilerde cemaatle kılmaları İslâm fıkhına göre kesin bir emir iken musalli Müslümanlar (şer’î özürleri olmadığı halde) bu emri niçin yerine getirmiyorlar?
 

Benzer İçerikler

nisan
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Ayışık
Ayışık
Uzman SühaN
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
Uzman SühaN
Uzman SühaN
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
M
Üst