1. suskun_gız

  suskun_gız Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  28 Eylül 2007
  Mesajlar:
  1.356
  Beğenilen Mesajlar:
  12
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  izmir

  Mykardit kalp kası adelesi iltihabı

  Konu, 'Kalp Hastalıkları' kısmında suskun_gız tarafından paylaşıldı.

  borderline ecg borderline ecg nedir sinüzal taşikardi nedenleri st depresyonu nedir sinüzal taşikardi Tanımı
  Miyokardın inflamatuar hastalıklarına MİYOKARDİT adı verilir. Sekonder inflamatuar kardiyomiyopati de denmektedir.
  Epidemiyoloji
  Kardiyotrop virus infeksiyonlarının %1′inde kalp tutlumu olabilmektedir. Bu viruslerden Coxackie-B ile olan enfeksiyonlarda ise olguların %4′ünden fazlasında kardiyak etkilenim ortaya çıkmaktadır. Kardiyak tutulumlu olguların çoğu asemptomatik veya çok hafif semptom ve bulguları olduğu için gerçek oranların bu oranlardan çok daha fazla olduğu tahmin edilmektedir.
  Etiyoloji
  1) İnfeksiyöz miyokarditler
  - Virüsler; Coxackie-B, Influenza virüsleri, Adenovirüsler, Ec-hovirüsler.
  - Bakteriler; Septik hastalıklar (Örneğin, bakteriyel endokardit) esnasında Stafilokoklar veya Enterokoklar gibi ajanlarla, tonsillit, kızıl, erisipel gibi hastalıklar esnasında beta hemolitik Streptokoklarla, Lyme hastalığı (Borelia burgdorferi) esnasında, Difteri ve nadiren Tifo, Frengi ve Tuberkuloz gibi etkenlere bağlı olarak miyokardit gelişebilir.

  - Riketsiyalar - Protoozalar:Toxoplasmozis, Chagas hastalığı (Trypanosoma cruzi), Plasmodium falciparum
  - Parazitler: Trişinozis, Ekinokoklar.
  - Mantarlar
  2) İnfeksiyöz olmayan miyokarditler
  - Romatoid artrit, kollagen doku hastalıkları,vaskulitler
  - İdiyopatik Fiedler miyokarditi
  - Mediastinal radyoterapi sonrası miyokarditi (Radyasyon Miyokarditi)
  - İlaçlar; phenothiazinler, penisilinler, kokain,lityum, kobalt, metildopa.
  - :):):):)bolik bozukluklar (Üremi gibi)
  Miyokarditlerin histolojik tanısında dallas kriterleri
  Beş bulgu konstelasyonu
  1. Aktif miyokarditte; dokuda lenfositer infiltrasyon, monositoliz, interstisyel ödem ile birlikte (varsa) fibrozis, virus RNAsı, IgM antikorlar ve C3
  2. Borderline (sınırda) miyokardit tanısında doku biyopsisinde sadece bir miktar lenfositer infiltrat mevcuttur. Biyopsinin tekrarı gerekebilir.
  Kontrol biyopsilerinde;
  3. Persistan miyokardit: Fibroziste ve bağ dokusunda artış kötü prognoz işaretidir.
  4. İyileşmekte olan miyokardit: Lenfosit infiltrasyonunda gerileme ve rejeneratif değişiklikler görülür.
  5. İyileşmiş miyokardit ( inflamatuar hücre yok, nekroz yok)
  Histopatolojik özel bulgular
  Aschoff nodülü -> Romatoid artrit
  Dev hücreler + Lenfoplasmositer infiltratlar -> İdiyopatik Fiedler miyokarditi
  Klinik
  Miyokarditlerin klinik seyirleri çok değişik özelliklerde olabilir. Bazen asemptomatik, bazen çok hafif, bazen ise fulminan seyirli olabilir. Bazen kronikleşerek dilate kardiyomiyopatiye gidebilir. İnfeksiyöz miyokarditlerde genellikle halsizlik, çabuk yorulma, çarpıntı, ritm bozuklukları , dispne, senkop gibi semptomlar görülür. Ek olarak enfeksiyonla ilgili ateş, öksürük, ishal, miyalji, plörodini, bulantı gibi nonspesifik semptomlar olabilir. Aritmiler ve kalp yetmezliğine ait bulgular, başta gelen muayene bulgularıdır. Burada unutulmaması gereken en önemli nokta miyokarditlerin klinik herhangi bir bulgu veya semptoma yol açmadan da başlayıp gelişebileceğidir!
  Oskültasyonda değişici üfürümlerin duyulması, 3. kalp sesi ve düzensiz kalp atımlarının varlığı tanıda yardımcı olabilir. Gribal bir enfeksiyon tablosuyla birlikte ortaya çıkan anormal kalp hızı veya efor kısıtlanması gibi kardiyak şikayetlerde miyokardit olasılığı derhal akla gelmelidir.
  Laboratuar
  CK ve CK-MB hastaların bir kısmında yükselebilir. İnflamasyon bulgularında artış (Sedimantasyon, CRP, periferik yayma) spesifik enfeksiyon etkenine yönelik tetkikler (bakteriyolojik, serolojik, virus izolasyonu), viral miyokarditlerde AMLA (antimiyolemmal Ak), ASA (antisarkolemmal Ak) gibi antikorların tesbiti.
  Holter EKG
  EKG değişiklikleri relatif olarak sık ve çoğunlukla geçicidir.
  - Sinüzal taşikardi
  - Aritmiler (Özellikle erken ventriküler veya supraventriküler atımlar)
  - AV blok veya dal blokları gibi İleti bozuklukları (Difteri ve Lyme Karditlerinde ileti bozuklukları sıktır!!)
  - ST,T değişiklileri (ST depresyonu, T inversiyonu vb.)
  - Miyoperikardit gelişen olgularda eş zamanlı perikardite bağlı olarak ST elevasyonu gelişimi
  - Voltaj azalması (Ayırıcı tanıda EKO ile başta perikardiyal sıvı artışı ile aşırı miyokardiyal tutulum yönünden derhal değerlendirilmesi gerekir. )
  EKO
  Çoğunlukla normal bulgular
  Bölgesel duvar hareket bozuklukları
  Miyoperikarditlerde perikardiyal sıvı artışı
  Atriyal ve/veya ventriküler fonksiyonların bozulması
  Kalp boşluklarının büyümesi
  Antimiyozin sintigrafisi
  Radyoaktif işaretli antimiyozin antikorları kullanılarak yapılan sintigrafi hasas bir tanı yolu olmakla beraber spesifik bir metod değildir. İzotoplar sadece miyokarditte değil aynı zamanda miyokart infarktüsünde ve dilate kardiyomiyopatili hastaların üçte birinde kardiyak tutulum göstermektedir.
  Röntgen
  Telekardiyogramda bazen kalpte büyüme, akciğer stazı bulguları gibi önemli bulgular saptanabilir.
  İnvazif tanı
  Endomiyokardiyal biopsi ve/veya koroner anatominin gösterilmesi için yapılır.
  Ayırıcı tanı
  - Göğüs ağrısı + ST değişiklikleri olanlarda: Koroner kalp hastalığı
  - Miyokart infarktüsü
  - Kalp yetmezliği + kardiyomegali olanlarda: Dilate kardiyomiyopati (Hem ayırıcı tanı, hem de miyokardit komplikasyomu)
  - İnflamatuar olmayan kardiyomiyopatiler: Sarkoidoz gibi sistemik hastalıklara bağlı, :):):):)bolik hastalıklara bağlı (amiloidoz, hipokalemi, Kalsinozis, oxalozis, hemakromatozis, konjenital depo hastalıkları, Beriberi gibi avitaminozlar, Kwashiorkor gibi beslenme bozuklukları), nöromuskuler hastalıklara bağlı, hormonal bozukluklara bağlı (hipo veya hipertiroidiler, feokromasitoma, akromegali, postpartum kardiyomiyopati) ve toksik kardiyomiyopatiler (fosfor, krom, arsenik, kobalt, alkol, antrasiklinler).
  Tanı
  Öykü + klinik, mümkün ve gerekli olan hallerde miyokardiyal biyopsi ile histopatolojik/immunohistopatolojik/viral tanı metodlarıyla tanı konur. EKG, EKO, EKG-holter (uzun süreli EKG izlemi), inflamasyon ve enfeksiyona bağlı laboratuar bulgularıyla tanının desteklenmesi ve hasta takibi yapılır.
  Tedavi
  A) Etiyolojiye yönelik
  Romatizmal karditlerde Streptokok eradikasyonu için penisilin tedavisi ile birlikte kardit için salisilat ve steroid tedavisi (Bkz. Romatizmal ateş) Difteri miyokarditinde antitoksin, Kawasaki miyokarditinde salisilatlar ve yüksek doz intravenöz gamaglobulin tedavisi, Chagas hastalığında Nifurtimox=Lampit tedavisi uygulanır.
  Viral miyokarditlerde antiviral tedavi halen kontrollü çalışmalarda değerlendirilmekte olup, deneysel aşamadadır.
  B) Semptomatik :
  1- EKG değişiklikleri ve akut faz bulguları düzelene kadar yatak istirahati (genellikle ilk hafta )
  2- Yatak istirahati esnasında tromboemboli profilaksisi
  3- Komplikasyonların tedavisi
  a) Kalp yetmezliği olanlarda anti konjestif tedavi
  Hızlı etkili diüretikler (Furosemide veya Ethacrynic acid gibi)
  Hızlı etkili pozitif inotropik ajanlar (İsoproteronol, Dobutamine, Dopamine gibi)
  ACE inhibitörleri
  Respiratuar sıkıntısı olanlara oksijen ve pozisyon (Kardiyak iskemle)
  b) Antiaritmik tedavi
  c) Geçici pacemaker
  Doğal seyir ve prognoz
  Viral miyokarditli hastaların çoğunda olay geçici hafif bir inflamasyondan ibaret kalıp, tam olarak iyileşme olur. Bazen sekel olarak kalıcı veya tekrarlayıcı ritm bozuklukları (örneğin, ekstrasistoller gibi) oluşabilir. Bazı hastalarda ise kalıcı veya ilerleyici bir kardiyomegali ile birlikte subakut veya kronik miyokardit ve sonuçta dilate kardiyomiyopati tablosu gelişir. Bu hastaların klinik olarak dilate kardiyomiyopatili hastalardan veya endokardiyal fibroelastozislilerden ayırımı mümkün olmaz. Nadiren görülen en önemli ani komplikasyon ÖLÜM’dür (Burada ritm bozuklukları, iletim bozuklukları, kalp yetmezliği ana etkenlerdir). Coxackie-B, Difteri ve Chagas hastalığına bağlı miyokarditlerde komplikasyon oranı relatif olarak yüksektir.


   
Mykardit kalp kası adelesi iltihabı konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. KALP KRİZİ, KANSIZLIK ve KAS KEMİK ERİMESİ

  KALP KRİZİ, KANSIZLIK ve KAS KEMİK ERİMESİ

  KALP KRİZİ Ökseotu çayı, Melisa çayı ve Adaçayı içmek kap krizini önleyici etkiye sahiptir. Ayrıca Civanperçemi, Atkuyruğu ve kekik oturma banyoları da yararlıdır. KANSIZLIK 50g. Kınakına, 1kg siyah kuru üzüm ve 1/2kg Mürdüm eriği ile, 3lt suda bir müddet kaynatılır ve günde 3 öğün içilir. KAS ERİMESİ Günde 3-4 bardak Aslanpençesi çayı yudum yudum içilmelidir. KEMİK ERİMESİ Günde...
 2. myokardit kalp adelesi kası iltihabı

  myokardit kalp adelesi kası iltihabı

  Tanımı Miyokardın inflamatuar hastalıklarına MİYOKARDİT adı verilir. Sekonder inflamatuar kardiyomiyopati de denmektedir. Epidemiyoloji Kardiyotrop virus infeksiyonlarının %1′inde kalp tutlumu olabilmektedir. Bu viruslerden Coxackie-B ile olan enfeksiyonlarda ise olguların %4′ünden fazlasında kardiyak etkilenim ortaya çıkmaktadır. Kardiyak tutulumlu olguların çoğu asemptomatik veya çok hafif...
 3. Kök Hücreden Yapay Kalp Kası..

  Kök Hücreden Yapay Kalp Kası..

  Göbek bağı dokusundaki kök hücrelerden kalp kası tasarlanıyor ODTÜ'lü araştırmacılar, göbek bağından elde ettikleri kök hücrelerle laboratuvar ortamında yapay kalp kası tasarlıyor. Senkronize kasılabilen bir kalp kas dokusunun yapılmasının hedeflendiği çalışmada, doğal kalp kas dokusunu besleyici bir damar ağına sahip yapay bir doku parçası elde edilmesi planlanıyor. Böylece 50 yaş...
 4. kas yaparken kalp durmasin, meleklerim kas yaparken dikkat edin.....

  kas yaparken kalp durmasin, meleklerim kas yaparken dikkat edin.....

  bilinçsiz spor öldürür, sporun zararları, kas yaparken dikkat edilmesi gerekenler Kas yaparken kalp durmasin Spor cok sagliklidir diye biliriz, ve ne kadar cok yaparsak o kadar kendimizi iyi hissederiz. Kaslarimiz irilestikce kendimizi güclü hissederiz ama hersey sinirli. Bence herseyin asirisi kasin bi zarar. Ne demisler: Azi karar fazlasi zarar.... Spor yaparken kalp krizi geçiren 43...
 5. Omuz manşet kaslarının iltihabı

  Omuz manşet kaslarının iltihabı

  Tendonlar kasların iskelet sisteminde yarattığı gücü aktarırlar. Bu yüzden kas kasılması için önemli aracılardır. Ancak bu ilişki onları olumsuz biçimde etkiler; çünkü bir kas her kasıldığında tendona gerginlik bindirir. Tendon iltihabının en yaygın; ancak kesinlikle tek olmayan sebebi ise aşırı kullanımdır örneğin; aynı hareketleri çok sık tekrar etmek çalıştırılan yapılar için tahrip edici...

Sayfayı Paylaş