Na- Erkek İsimleri

  • Konbuyu başlatan Bilge Gökçen
  • Başlangıç tarihi
Na- Erkek İsimleri
dinimize uygun erkek isimleri dine uygun erkek isimleri nadir en nadir dinimize isimler
Nabi: yüksek, yüce, haber veren

Naci: kurtulmuş, selametle kavuşmuş

Nacil: soyu sopu temiz olan kişi

Nadi: haykıran, seslenen

toplantı
Nadim: pişmanlık duyan

Nadir: ender, az bulunur, seyrek

Naferiz: göbek düşüren

koku saçan
Nafi: yararlı

şifa, hayırlı
gelip geçen, etkili, sözü dinlenen
Nafih: genizden gelen ses

Nafiz: becerikli, atılgan, delen, içeri işleyen

etkili, sözü geçen
Nahid: venus (zühre) gezegeni

yeni yetişen kız
Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır
Nahid-nahit: zühre yıldızı

Nahit: venüs gezegeni, zühre

ergen
Nahit (d): venüs, zühre yıldızı

Naki: temiz pak

çok ince, çok temiz, çok güzel, zarif
Nakib: bir kavim veya kabilenin reisi veya vekili

bir tekkede, şeyhin yardımcısı olan ve en eski derviş veya dede
Namal: adın duyulsun, ün kazan

Namdar: ünlü, şöhretli

Namık: yazar, yazan kişi

Namus: kanun, nizam

ar, edep, haya, ırz
temizlik, doğruluk
Allah' a yakın olan büyük melek
Namver: adlı, ünlü

Nami: tanınmış, ünlü şöhretli

Namzet: ay

Nart: cesur, kahraman

Nasıf: ekmek

Nasıh: nasihat eden, öğüt veren

Nasır: yardımcı, yardım eden

Nasr: yardım

üstünlük
kur'an-ı kerim' in 110. suresi
Nasreddin: yardımcı, imdada yetişen

dine yardımcı olan
Nasrettin: dine yardımı dokunan

Nasruddin: dine yardımı dokunan

dilimizde "nasreddin" şeklinde kullanılır
Nasrullah: Allah' ın yardımcısı

Nasuh: öğüt veren

temiz
Nasuhi: bozulmaz biçimde tövbe eden

tövbekar
Nasib: pay, hisse

birinin elde ettiği şey
Allah' ın kısmet ettiği şey
Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır
Nasih: çok öğüt veren

Nasip: hisse

Nasir: yayan, saçan

Natık: düşünen

bildiren, bildirici
söyleyen, konuşan
Natuk: iyi söz söyleyen

Naib: vekil, birinin yerine geçen, kadı vekili, şeriata göre hükmeden hakim

nöbet bekleyen, nöbetle gelen
Nayır: dost, arkadaş

Nail: ele geçiren, erişen, muradına eren

Naim: uyuyan, uykuda olan

bolluk ve mutluluk içinde yaşayan
Naima: özel isim

Naip: vekil

Nazım: tanzim eden, düzenleyen

manzume yazan
Nazır: bakan, gözeten

vekil
Nazmi: vezinli, kafiyeli sözle ilgili

düzenli
sıralı, tertipli
Nazret: tazelik

bakma, bakış
idare, reislik
nazırlık
Nazif: temiz

zarif
düzenli giyinen, temiz, pak
Nazik: zayıf, kibar

Nazil: yukardan aşağıya inen

bir yere konan, bir yerde konaklayan
Nazir: bir şeye benzetmek üzere yapılan şey

Naşid: şiir okuyan, şiir söyleyen, şiir yazan

Naşir: yayan, dağıtan

Naşit: şiir yazan, okuyan

Naşit (d): şiir söyleyen, şiir okuyan
 
Üst