Nafile oruç tutarken adet olmak Kaza gerektirir mi?

  • Konbuyu başlatan Forum okuru
  • Başlangıç tarihi
F

Forum okuru

Forum Okuru
Nafile oruç tutarken adet olmak Kaza gerektirir mi?
Nafile oruç tutan bir kimse Akşam dan önce Adet olursa onun yerine kaza orucu tutması gerekir mi?
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Merhaba. Nafile Oruca niyet edip İftar yapmadan Adetli olan kişiye Niyet ettiği için Kaza etmesi vaciptir. Çünkü Hanefiler de hüküm Nafileye niyet ettiği zaman ister kendi isteğiyle bozsun, ister oruç adet olmak gibi başka bir sebeple bozulsun kişiye vacip olur. Zaten Niyet ettiğimiz anda Oruç üzerimize vacip olmuş oluyor. Bir bakıma biz Nafileyi değil de Vacib olan orucu bozmuş oluyoruz. Onun için Nafileye Niyetlenipte Akşam olmadan Adet gibi sebeplerle orucu bozulan kişiye Kazası gerekir. Ancak Şafilerde böyle bir durumda bozulan orucunu kaza etmeyebilir. Muhayyerdir. Çünkü Şafi mezhebinde üzerine vacip olmayan bir ibadete başladığı zaman onu ister bozar ister devam eder. Yerine getirmediği fazladan bir İbadeti kaza etmek gerekmez.
 
Üst