Namazdan Sonra Hangi Dualar Okunur?

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Namazdan Sonra Hangi Dualar Okunur?
namazdan sonra okunacak dualar, namaz sonrası hangi dua okunmalı, namazdan sonra okunması gereken dualar

Biz müslümanlara buluğ çağından sonra farz kılınan ve 5 vakit olarak kılınan namaz bitimin de hangi dualar okunmalı ve namaz bittikten sonra okunması gereken dua bilgilerini sizler için paylaşıyoruz.
namaz.jpg

Namaz da selam verildikten sonra;
"Allahümme entes-selamü ve minkes-selamü tebarekte ya zelcelali ve l ikram.“(Manası: Ey Allahım, sen selam isminin sahibisin. Selamet de ancak sendedir. Ey Celal ve ikram sahibi Allahım, sen mübarek ve mukaddessin.) denir.
Namaz tamamlandıktan sonra (sabah ve ikindi namazında farzdan, diğer

namazlarda son sünnetlerden sonra) şöyle denir ; "Ala Resulina salavat“ sonra Peygamberimiz (S.A.V.)'e şöyle salat-ü selam getirilir:


„Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed.“ (Manası: Allahım, Muhammed (s.a.v)'e ve O`nun aline salat-ü selam et.)
Daha sonra şöyle denilir;


"Sübhanellahi vel hamdü lillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.“(Manası: Allah'ın şanı ne yücedir. Hamd, ancak O"nadır. O"ndan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Yüce ve büyük olan Allah"dan başka hiçbir güç ve kuvvet kaynağı yoktur.)


Bundan sonra, eüzü-besmele çekilir ve Ayet-el Kürsi okunur. Daha sonra, 33 defa;
"Sübhanellah.“(Manası: Allah'ın şanı noksanlıklardan ne kadar uzaktır.) 33 defa;
„Elhamdu lillah“(Manası: Hamd Allah'adır.) ve 33 defa;"Allahu Ekber“(Manası: Allah en büyüktür.) denir.


Bu tesbihler çekildikten sonra da, şu hadis-i şerif okunur ve eller kaldırılarak dua edilir;"La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir.“(Manası: Allah'dan başka hiçbir ilah yoktur. Yalnız O vardır. O"nun ortağı ve dengi de yoktur. Mülk O'na aittir. Hamd O'na mahsustur. O herşeye hakkıyle kadirdir.)

DUA
(Namaz"dan sonra okunan dua'nın manası)
Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a, salat ve selam, Hz. Muhammed (s.a.v)'e ve O'nun bütün ailesine ve ashabına olsun.


Allah'ım, belanın saldırısından, azgınlığın ve darlığın ulaşmasından, kötü kazadan, düşmanı sevindirecek şeylerden sana sığınırız.


Allah'ım bizi bağışla, bize merhamet et, bizden razı ol, bizden ibadetlerimizi kabul eyle, bizi cennetine girdir ve bizi cehennem ateşinden koru.


Allah'ım, bizim için bağışlamadığın bir günah, açıp sevince çevirmediğin bir üzüntü, ödeyemeyeceğimiz bir borç bırakma.


Gerek dünya, gerek ahirete ait senin hoşnut olduğun herihtiyacımızı karşıla.
Ey merhametlilerin en merhametlisi, ey kalpleri çekip çeviren Allah'ım, kalplerimizi dinin üzere sabit kıl.


Allah'ım, bütün işlerde sonumuzu güzel eyle ve bizi dünyanın gam ve kederlerinden, ahiretin azabından koru.


Ya Rabbi, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver, ve bizi cehennem ateşinden koru.


Ya Rabbi, hesap günü, beni, anamı, babamı ve bütün müminleri rahmetinle bağışla.
Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle duamızı kabul eyle.

Salat ve selam, bütün peygamberlerin üzerine olsun
Hamd, alemlerin Rabbi Allah'adır........
 
Üst