Namazları cemaatle kılmak

  • Konbuyu başlatan İslami Yazar
  • Başlangıç tarihi
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Namazları cemaatle kılmak
Vakit namazlarını cemaatle beraber kılmanın lüzum ve ehemmiyetine binaen bu konuyu ele almak istedik.
Namazın dinimizdeki yeri hepimizin malumudur. İmandan sonra dinimizinen büyük rüknü namazdır. Namazın cemaatle Eda edilmesi de ayrıca ehemmiyet arz etmektedir.
BB9850C2-1704-4CE4-B9AB-2E8984DC064C.jpeg

Eda; emir ile vacip olanın aynını yerine getirmek diye tarif edilir. İbadetlerin edası; eda-yı kamil ve Eda-yı kasır olmak üzere ikiye ayrılır. Eday-ı Kamil, vacibi, vacip olduğu gibi kuldan yapılması istendiği Vasıf’ta yerine getirmektir. Kasır ise, bu vasıflardan birini veya bir kaçını terk etmek sebebiyle olur.

Namaz İbadeti cemaat ile farz kılınmıştır. Farz kılındığı gibi cemaatle Eda etmek, Edayı kamil iken, namazı tek başına kılmakla borçtan kurtulmakla beraber, Eda edilen namaz, kasır yani noksan sıfatıyla mühürlenmiş olur.

Cemaatle birlikte kılınan namazlara mezheplerin bakışı

Farz namazların cemaatle Eda edilmesi hususunda mezhep imamlarımız farklı görüşler beyan etmişlerdir.

Maliki mezhebinde Cemaatle Namaz

Maliki mezhebine göre bu hususta iki görüş vardır. Birincisi, cemaat bütün namaz kılan kişi ve yere kendisinde mükellef bulunan beldelere nisbetle, Sünnet-i Müekkededir. Bu sünneti bazı kimselerin yerine getirmesi kafidir. Eğer belde halkından hiç kimse namazı cemaatle kılmazsa, sünneti seniyyeye ihanet edilmiş olur. Maliki mezhebindendir diğer görüş ise, cemaatin cenaze namazı gibi farzı kifaye olmasıdır.

Şafii’lerde Cemaatle Namaz!

Şafii uleması da malikiler gibi cemaat hususunda bir çok görüş ortaya koymuşlardır. Bunlardan biri cemaatin farzı kifaye olmasıdır. Ancak Şafii’lere göre meşhur olan görüş, bizim mezhebimizin içtihadı olan , cemaatin sünneti müekkede olmasıdır.

Hanbeli’lerde Cemaatle Namaz

Hanbeli mezhebinin görüşüne bakılacak olunursa, cemaatin lüzumu daha iyi ortaya çıkacaktır. Onlara göre namazın kendisi gibi namazı cemaatle kılmakta farzı ayındır.

Cemaatle namaz kılmanın fıkhi cihetine nazar ettikten sonra, Kur’an-ı Kerim’in 2. Süresi olan bakara suresinin ilk ayetlerine ve namaz hakkında nazil olmuş ayeti celilelerin nazmına dikkat edelim.
‘Onlar ki gaybe iman edip namazı dürüst kılarlar ve kendilerine merzuk kıldığımız şeylerden infak ederler’.
Ayeti celilede bir kelimelik yüsallüne yerine iki kelimelik namazlarını ikame ederler manasına gelen yükîmmüne ssalâte buyurulmuştur. Burada ikamenin manası olan dikmek ve doğrulmak mefhumlarını düşünmek icap eder. Bu bize Namaz dinin direğidir Hadisi şerifini hatırlatır. Bu Hadisi Şerif’te din, yüksek bir binaya teşbih edilmiş ve namaz o binanın direği olarak gösterilmiştir. Ayeti celile de namaz, cemaatle kaldırılabilecek büyük bir direğe benzetilmiş, bu ağır ve mühim mükellefiyetin altından ancak cemaat ile kalkmanın mümkün olabileceğine işaret edilmiştir.
Peygamber efendimiz cemaate devam etmenin lüzumu hakkında şöyle buyurur: Münafıklara en ağır gelen Namaz, yatsı Namazıyla sabah namazıdır. Eğer bu iki namazdaki hayrın ne olduğunu bilselerdi, emekleyerek de olsa, onları kılmaya gelirlerdi. Nefsimi kudret eliyle tutan zata yemin olsun ki, Ezan okutup namaza başlamayı, sonra halkın namazını kıldırması için yerime birini bırakmayı, sonra da beraberlerinde odun desteleri olan bir grup erkekle namaza gelmeyenlere gitmeyi ve evlerini üzerlerine yıkmayı düşündüm.
Selam ve dua ile.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Cemaate gelmemekle, onun yüce faziletinden mahrum kalan ümmetinin haline ne kadar üzüldüğünü bu ifadeleriyle anlatan Rasülullah efendimize âmâ olan Abdullah ibni ümmü Mektum heyecanla, Ya Rasülallah benim durumumu biliyorsun, benim rehberim yok. Aynı zamanda mescidle evimin arasında ağaçlar, hurmalar var diye mazeret beyan eder. Peygamber efendimiz dönerek Ümmü Mektume dönerek şöyle sorar, Ezanı işitebiliyor musun? Verilen cevap evet olunca Rasülullah, öyle ise cemaate gel! der ve gözleri görmeyen bir zata dahi ruhsat vermez.

Diğer bir hadiste de, Cemaatle Namaz kılmanın fazileti hakkında şöyle buyurmuştur. Kişinin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşıda kıldığı namazından 25 kat fazladır. Şöyle ki, abdest alınca güzel bir abdest alır, sonra mescide gider, evinden çıkarken sadece mescit gayesiyle çıkar. Bu sırada attığı her adım sebebiyle bir derece yüksektilir. Bir Günahı affedilir. Namazı kıldığı zaman, namazgahında olduğu müddetçe Melekler ona rahmet okumaya devam ederler ve şöyle derler. Ey Rabbimiz buna rahmet et, merhamet buyur.
Sizden herkes, namazı beklediği müddetçe namaz kılıyor gibidir.
Kim ki Ramazan ayında cemaate devam ederse, Cenab-ı Allah kıldığı her rekate mukabil o kimseye Cenneti Alada nurdan bir şehir verir.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Cemaatte rahmet vardır. Sadece namazda değil, her hususta birlik beraberlik içinde hareket etmek, Cenab-ı Allah’ın biz kullarından beklediği mühim vazifelerdendir. Bir köşeye çekilip dünya ile alakasını kesmekle, düşmandan kaçılmaz. Zira şeytan, yalnız kimse ile beraber iki kişiden ise daha uzaktır. Böyle davranan kimseler hakkında İmamı Rabbani hazretleri şöyle ifade ederler.
Noksan olan sofiye, zikri ve fikri önemli işlerden sayarlar, farzları ve sünnetleri bırakırlar. Cumayı ve cemaati bırakmak sureti ile erbainleri tercih ederler. Amma bilmezler ki, kendilerinin binlerce erbaininden cemaatle kılınan bir farzın edası, daha faziletlidir. Bununla beraber, şeri edeplere riayet etmek şartı ile zikir ve fikir pek faziletli ve mühimdir.
 

Sevimli cadı

Daimi Üye
Üye
Cemaatle namaz kılmak çok sevap evet . Peki hocam kadınlarda her gün camiye gidebilirmi ? Cemaat namazı kılmak için. Şayet gidemezse kadın evde eşiyle cemaat namazı kılabilirmi ? Yani iki kişiden cemaat namazı olurmu acaba ?
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Merhaba. Kadınlar için camilerde ayrılmış bir mekan varsa kadınların da camilere gitmesinde hiç bir mahzur yoktur. Ancak Peygamber efendimiz kadınların evlerinde namaz kılmalarını daha uygun görmüş ve evlerinin bir köşesini ibadete ayırmalarını tavsiye etmiştir. Cemaat elbetteki iki kişiden de olur. Kadın ve kocası evde iken koca eşine imam olup namaz kıldırabilir. Varsa çocukları da cemaate iştirak eder ve bu Eşiyle aradaki muhabbete vesile olur. Evde de bereket hasıl olur. Onun için sabah namazı da olmak üzere Erkek eşine imam olarak cemaatle namazları Eda etmeleri çok sevap olur. Koca camiye gitmesi mümkün ise bu daha makbul bi durumdur. O zaman eşi de evde yalnız kılar.
 
Üst