1. selinn

  selinn Forum Okuru

  New York Times' dayayınlanan bir müşterinin bankasına yazdığı mektup

  Konu, 'Komik Yazılar Duvar Yazıları' kısmında selinn tarafından paylaşıldı.

  New York Times' da yayýnlanan , bir müþterinin bankasýna yazdýðý mektup JJ
  Sayýn Banka Yetkilisi,
  Ben 86 yaþýnda bankanýzda hesabý olan bir müþterinizim.
  Geçen gün, tesisatçýma 100 dolar'lýk bir çek yazdým.
  Bu çeki kendisi her nasýlsa 3 nanosaniyede bankanýza iletmiþ olmalý ki, bankanýzda deðerlendirdiðim fonlardan bu miktar kadarýný bozduramadan hesabýmdan karþýlýðý alýnmýþ.
  Tabii ki hesabýmda o an için para olmadýðýndan 30 dolar da faiz ve ceza alýnmýþ. Oysa fonlarýmda 1.000.000 dolar vardý.
  Bu durumu þikayet etmek istediðimde, bankanýz telefonunda kiþiliksiz, terbiyesiz, banda kaydedilmiþ ve yüzsüz bir haným sesiyle yarým saate yakýn boðuþtum.
  Arada müzikler dinledim ve 28 kere deðiþik tuþlara basmak zorunda kaldým. Ama kimseye ulaþamadým.
  Bildiðiniz gibi her ay binlerce dolarlýk faturalarým, mortgage kesintilerim, kredi kartý ödemelerim var.
  Bunlarýn hepsinin hesabýmdan yapýlan otomatik ödemelerini þu andan itibaren ÝPTAL ediyorum.
  Bundan böyle, sizden etten kemikten yapýlmýþ dediðimi anlayan ve ingilizce bilen bir müþteri temsilcisi istiyorum.
  Anlayýþla karþýlarsýnýz ki, karþýnýzdakine en iyi iltifat, onu taklit etmektir.
  Ben de sizin gibi yapacaðým.
  Müþteri temsilciniz her ödeme için beni arayacak, ve 28 haneden az olmayan benim vereceðim bir þifreyi tuþlayacak.
  Sonra da, eðer 1 tuþlarsa benden randevu alacak, 2 tuþlarsa bir ödeme ile ilgili mesaj býrakabilecek, 3 tuþlarsa oturma odama baðlanacak, oradaysam cevap vereceðim, 4 tuþlarsa ve uyumuyorsam yatak odama baðlanacak ve benimle görüþebilecek, 5 tuþlarsa tuvalete, 6 tuþlarsa cep telefonuma ulaþacak, 7 tuþlarsa bilgisayarýma bir mesaj býrakabilecek. 8'e tuþlarsa bunlarý yeniden dinleyebilir.
  Arada beklemeler olursa, size söz, elimdeki eski plaklardan ve gramofonumdan güzel bir müzik parçasý da dinleteceðim ona.
  Yalnýz sizden ricam, bu iþlemler için seçeceðiniz personelinizin kimlik bilgisini, anne kýzlýk soyadýný, noterden alýnmýþ imza sirkülerini ve tapularý dahil mali bilgilerini bana iletmeniz.

  Bir de sizin gibi bir sözleþme hazýrladým. 8 sayfa. Sizinki 42 sayfaydý, ben insaflý davrandým. Bu sözleþmeyi de bana atayacaðýnýz müþteri temsilcisi, bankanýz þube müdürü ve bankanýz yönetim kurulunun imzalamasý ve bana iadeli taahhütlü göndermesi.
  Bu sözleþme elime geçtikten sonra müþteri temsilcinize kendi belirleyeceðim 28 haneli þifreyi göndereceðim. Bu þifre de her ay deðiþecek pek tabii ki.
  Özür dileyerek bu sözleþme ve iþlemler için sizden masraf olarak her ay 20 dolar da talep edeceðim.
  Ýþbu þartlarý yerine getirememe durumunuz varsa, lütfen 1.000.000 dolarýmý nakit olarak hazýrlayýn, yarýn alývereyim.
  Size hayýrlý iþler diler, en kýsa zamanda bana ulaþmanýzý rica ederim.
  Saygýlarýmla,
  Müþteriniz...
  alıntı
   
New York Times' dayayınlanan bir müşterinin bankasına yazdığı mektup konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. New York Borsası Yükseldi

  New York Borsası Yükseldi

  New York Menkul Değerler Borsası kapanışta yükseldi. Borsanın temel göstergesi olan Dow Jones, 76,17 puan yükselerek 13,815.56 puandan günü kapatırken, teknoloji endeksi Nasdaq 14,82 puan artışla 2,666.48 puana çıktı.
 2. New York Times' da yayınlanan, bir müşterinin bankasına yazdığı mektup

  New York Times' da yayınlanan, bir müşterinin bankasına yazdığı mektup

  Sayın Banka Yetkilisi, Ben 86 yaşında bankanızda hesabı olan bir müşterinizim. Geçen gün, tesisatçıma 100 dolar'lık bir çek yazdım. Bu çeki kendisi her nasılsa 3 nanosaniyede bankanıza iletmiş olmalı ki, bankanızda değerlendirdiğim fonlardan bu miktar kadarını bozduramadan hesabımdan karşılığı alınmış. Tabii ki hesabımda o an için para olmadığından 30 dolar da faiz ve ceza alınmış. Oysa...
 3. New York borsası düştü

  New York borsası düştü

  Günün sonunda Dow Jones endeksi düşüşle, Nasdaq endeksi ise yükselerek kapandı. Borsanın temel göstergesi Dow Jones 44,13 puan düşerek, 12.832,18 puana geriledi. Teknoloji endeksi Nasdaq ise 6,63 puan artarak 2.495,12 puana yükseldi. kaynak:AA
 4. New York

  New York

  New York, Amerika Birleşik Devletleri'nin nufus bakımından en büyük kenti. Aynı isimli New York eyaleti'nde yer alır. Dünyaca önemli bir siyaset, ticaret, moda, eğlence ve finans merkezidir. Birleşmiş Milletler Genel Konseyi binası bu kenttedir. New York, aynı zamanda bir uyuşturucu ticareti ve mafya merkezidir. Fakir semtlerinde ise çok sayıda işsiz ve evsiz yaşar. 8,1 milyon olan kent...
 5. Banka şikayetinde kendini aşmış bir müşteri. :)‏

  Banka şikayetinde kendini aşmış bir müşteri. :)‏

  ARKADAŞLAR; AŞŞAĞIDAKİ MÜŞTERİNİN BANKASINA YAPTIĞI ŞİKAYET YAZISINI LÜTFEN OKUYUNN:::

Sayfayı Paylaş