Nöbetçi, Karakol, Devriyenin Tarifi :

Nöbetçi, Karakol, Devriyenin Tarifi :
karakol nöbet talimatı karakol talimatnamesi nöbet talimatnamesi emniyet talimatı nöbetçi kartı nasıl yapılır
Madde 15 - 1 - Bu kanunun tatbikatında nöbetçi hazarda ve seferde emniyet, muhafaza, disiplin, tarassut maksatlariyle silahlı olarak bir yere konulan ve muayyen bir talimatı bulunan tek veya çift askerdir.

2 - Karakol hazarda ve seferde aynı maksatlarla konulan ve bir amir emrinde bulunan silahlı bir kısım askerdir.

3 - Devriye hazarda ve seferde aynı maksatlarla muayyen bir mıntakada seyyar olarak vazife yapan bir veya daha ziyade silahlı askerdir.
 
Üst