Nostradamus

M

Misafir

Forum Okuru
Nostradamus
NOSTRADAMUS

nostradamus1.jpg
Çeşitli toplumların kültürlerinde, tarihin ilk dönemlerinden bu yana geleceği bildiğini iddia eden birçok kişi olmuştur. Bunlar bazen büyücü, bazen falcı, bazen de kahin olarak kabul edilmiştir.

Yaşadıkları toplumun inanışına yada zaman kesitine bağlı olarak ya cadı diye nitelendirilip diri diri yakılmışlar veya sahtekar diye aşağılanmışlar, krallara, yöneticilere danışmanlık yapıp saraylarda ağırlanmışlardır.

Geleceği sezindiğini iddia edenler bazen bu becerilerini ifade ederken çeşitli yardımcı aletler kullanırlar: İskambil kağıtları, kristal küreler, taşlar, çubuklar ve buna benzer şeyler. Bir kısmı yıldızları incelerken, bir kısmı da hiçbir yardımcı malzeme olmaksızın olayı zihninde canlandırır.

Bu konu aslında insanların günlük yaşamına farkında olmadan girmiş durumdadır. Fala inanma, falsız kalma sözü bunun bir ifadesidir. Her kahve içişte kapanan fallar, iskambil kağıdı ile geleceği görme çabaları, el falına bakarak kaç çocuğu olacağını saptamaya çalışanlar, hep ciddiye alınmadığı halde içinde acaba mı? sorusunu barındırırlar.

Geleceği okuduğunu iddia eden insanların sayısı oldukça kabarıktır. Bunların bir kısmının başvurduğu kandırmaca taktikleri
ortaya çıkarılmış durumdadır.Ancak bazı isimler yapılan tüm kuşkulu incelemelere karşın, hiçbir açıları yakalanmadan yıllar boyu tüm dünyada çapında ün kazanmıştır.
 
Üst