1. *GüMüŞ*

  *GüMüŞ* Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  19 Şubat 2008
  Mesajlar:
  3.094
  Beğenilen Mesajlar:
  2
  Ödül Puanları:
  0

  Nükleik Asitler

  Konu, 'Biyoloji bilimi' kısmında *GüMüŞ* tarafından paylaşıldı.

  NÜKLEİK ASİTLER
  • Bu moleküller ilk defa Friderich Miescher tarafından balık spermi ve akyuvar çekirdeğinde
  tespit edilmiştir.En çok çekirdekte bulundukları için nükleik asitler(çekirdek asitleri) diye isimlendirilmiştir.
  • Asidik özelliğe sahiptirler.Hücre yönetiminden sorumludurlar.
  • DNA ve RNA olmak üzere 2 tiptir.Bunlar hücrenin en büyük dev moleküllerdir.
  • Nükleotitlerden oluşmuştur.Onun için DNA ve RNA birer polinükleotidtir.

  PürinlerÞÞÞAzotlu Organik Baz (Adenin,Guanin)
  (Çift zincirlidirler.)
  PirimidinlerÞÞÞ (Timin,Urasil,Sitozin)
  (Tek zincirlidirler.)
  ÞÞÞÞÞNükleik asitler DeoksiribozÞÞÞNükleotit 5 C’ lu Şeker (pentoz)
  RibozÞÞÞ


  Fosfat Fosforik asit (H3PO4)ÞÞÞ

  • Bütün nükleotitlerde aynı fosforik asit (H3PO4) bulunur.
  • Nükleotitlerin farklı yapıda olmasının sebebi yapısındaki şeker ve organik baz moleküllerinin
  farklı olmasındandır.
  • Nükleotitler birbirlerine şeker-fosfat bağlarıyla bağlanırlar.
  • Nükleotitler taşıdığı baza göre,nükleik asitler ise taşıdığı şekere göre isimlendirilir.

  1) DEOKSİRİBONÜKLEİK ASİT (DNA)
  • Çift zincirlidir ve sarmal yapıdadır.
  • Deoksiriboz şekeri bulunur.
  • Nükleotitleri A,T,G,S’dir.
  • Adenin sayısı Timin sayısına,Guanin sayısı Sitozin sayısına eşittir.
  • Adenin ile Timin arasında iki,Guanin ile Sitozin arasında ise üç tane zayıf hidrojen bağı vardır.
  • Kendini tek taraflı olarak eşleyebilir.
  • Genlerdeki değişmeye mutasyon denir.
  • Mitekondri ,kloroplast ,çekirdek ,çekirdek yoksa sitoplazmada bulunabilir.Ancak kloroplast ve mitekondrideki DNA’lar kalıtım materyali sayılmazlar,bunlar eşlenirken çekirdek DNA’sına
  bağımlıdırlar.
  • DNA tabiatta kendini eşleyerek benzerini yapabilen tek moleküldür.
  • DNA senaaai sırasında açığa çıkan su sayısı (n;nükleotit sayısı olmak üzere) 3n-2 tanedir.

  A) DNA’NIN EŞLENMESİ (Replikasyon-Duplikasyon)
  • DNA kendini yarı korunumlu olarak eşler.
  • Bu olaylar hücre bölünmesinin interfaz safhasında meydana gelir.
  • Replikasyonda görev alan enzim DNA polimeraz enzimidir.(Şekil-1)
  • DNA’nın kendini bu şekilde yarı korunumlu olarak eşlemesine seminkonservatif eşlenme denir.
  • Bir hücrede DNA’nın eşlenmeye başlaması hücrenin mutlaka bölüneceği anlamına gelir.
  • Eğer DNA bir ucundan değil de orta kısımlarından açılırsa protein senaaai için şifre verecek
  demektir.
  • Sonuçta; oluşan DNA’lar aynı genetik bilgiyi taşır,hücre sayısı artar,canlılarda büyüme ve üreme olur, üremeyle karakterler yavrulara aktarılır.
  • DNA’nın görevi canlılar arasındaki çeşitliliği sağlamak ,hücreyi yönetmek ,replikasyon ile
  canlılarda büyüme ve kalıtsal karakterlerin aktarılmasını sağlamak,trankripsiyon ile de RNA
  senaaaini yapmaktır

  2) RİBONÜKLEİKASİT(RNA)
  • Tek zincirlidir.
  • Riboz şekeri bulunur.
  • Nükleotitleri A,U,G,S’dir.
  • Kendini eşleyemez.DNA’dan senaaalenir.
  • Mitekondri,kloroplast,çekirdek ve sitoplazmada bulunabilir.
  • 3 çeşittir ve hepsi de protein senaaainde görevlidir.Hepsi de çekirdekte üretilir ve hepsi de tekrar tekrar kullanılabilir.
  • Riboz şekeri bulunduran Adenin nükleotidi RNA’dan başka ATP,NAD,NADP ve FAD gibi moleküllerinde bulunur.
  • Bazı virüslerde sadece RNA bulunduğu için bunlarda RNA kalıtsal görevi üstlenmiştir,yani kendini eşleyebilir.
  • RNA’nın yapısında protein yoktur.
  • RNA’ların DNA üzerinden senaaaine transkripsiyon (yazılma) denir.
  • Bu olay DNA’nın tek zincirinden olur.
  • Bu olayda görevli enzim RNA polimeraz enzimidir.
  • RNA’ya şifre veren DNA parçasına gen denir.(Şekil-2)

  A) mRNA (Elçi RNA = Mesajcı RNA)
  • DNA’dan aldığı bilgiyi ribozoma taşır.
  • Ribozom birimlerini aktifleştirir ve protein senaaaine kalıplık yapar.
  • Her protein çeşidi için ayrı bir mRNA senaaalenir.
  • Bir mRNA aynı proteinin senaaainde çok defa kullanılabilir.
  • Yeterli protein senaaalendikten sonra mRNA yıkılır.
  • mRNA düz bir zincir biçiminde olup hücredeki RNA’ların en az oranda bulunanıdır.
  • mRNA’ daki üçlü nükleotit grubuna kodon denir.
  • Her kodon bir tRNA ve bir aminoasiti belirler.
  • 4.4.4=64 çeşit kodon vardır.Bunlardan biri başlama kodonu (AUG);üç tanesi de (UAG-UGA-UAA) bitiş kodonudur.Bitiş kodonlarının aminoasiti yoktur.

  B) tRNA (Taşıyıcı RNA)
  • Sitoplazmadaki aminoasitleri mRNA’ daki şifreye göre ribozoma götürür.
  • tRNA’ daki üçlü nükleotit grubuna antikodon denir.Maksimum 64 çeşit antikodon olması
  gerekirken 61 çeşit antikodon vardır.Bunun sebebi ise bitiş kodonlarının aminoasitlerinin
  olmamasıdır.
  • Düz zincirli değildir.Belli bölgelerinde çiftler oluşmuştur.
  C) rRNA (Ribozomal RNA)
  • Proteinlerle birlikte ribozomun yapısını oluşturur.
  • Düz zincirlidir.
  • Hücredeki RNA’ların çoğu rRNA’dır.

  DNA RNA
  1. Çekirdek,mitekondri ve kloroplastta bulunur. 1. Çekirdek ,çekirdekçik,mitekondri ve kloroplastta bulunur.
  2. Deoksiriboz şekeri bulunur. 2. Riboz şekeri bulunur.
  3. Nükleotitleri A,T,G,S’dir. 3. Nükleotitleri A,U,G,S’dir.
  4. Kalıtımı sağlar.Protein senaaaine emir verir. 4. Protein senaaainde görevi vardır.
  5. Çift zincirlidir. 5. Tek zincirlidir.
  6. Hidroliz enzimi DNAaz enzimidir. 6. Hidroliz enzimi RNAaz enzimidir.
  7. Kendini eşleyebilir. 7. Kendini eşleyemez.
  8. Senaaainde DNA polimeraz enzimi görevlidir. 8. Senaaainde RNA polimeraz enzimi görevlidir.
  9. Yöneticidir.
  PROTEİN SENaaaİ VE ENZİMLER
  • Bütün canlı hücrelerde meydana gelen en önemli özümleme olayıdır.
  • Aminoasitlerin ribozomlarda birleştirilerek protein yapılmasıdır.
  • Bir a.a da aminoasit ve radikal grup bulunur.
  • 20 çeşit a.a vardır.Aminoasitlerde çeşitliliği radikal grub belirler.
  • Aminoasitler birbirlerine peptit bağlarıyla bağlanırlar.
  • İki a.asitin birleşmesine dipeptit denir.
  • aa + aa + aa + aa + aa + ........... + aa PROTEİN + (n-1)H2O

  PROTEİN SENaaaİ MEKANİZMASI
  1) Çekirdekte,DNA'nın anlamlı zincirinden mRNA senaaalenir.Buna transkripsiyon denir.Bu işte RNA polimeraz enzimi görevlidir.
  2) mRNA ribozomun küçük alt birimine bağlanır.Büyük alt birim ile küçük alt birim birleşir ve ribozomlar aktif hale geçerler.
  3) mRNA' daki kodonlar ribozom tarafından okunur.Buna translasyon denir.
  4) mRNA' daki kodonlara göre, ATP ve enzimlerle aktifleştirilmiş olan tRNA' lar kendilerine ait a.a'leri ribozoma taşırlar.
  5) Protein senaaaine başlama sinyalini AUG kodonu verir.
  6) Ribozoma gelen a.a'ler birbirlerine peptit bağlarıyla bağlanırlar.
  7) Protein senaaaini UAG,UGA ve UAA kodonları durdurur.Çünkü bu kodonlara karşılık gelen a.a yoktur.

  • Bir mRNA üzerine birden fazla ribozomun bağlanması ve mRNA' nın okunması olayına polizom denir.Eğer senaaa hızlı yapılacaksa polizom yoluyla senaaa yapılır.
  • Polizomlar protein büyüklüğünü ve çeşitliliğini etkilemez.
  • Proteinlerde çeşitliliği :
  1) a.a sıra,sayı ve çeşidi 2) tRNA sıra,sayı ve çeşidi 3) mRNA sıra,sayı ve çeşidi
  4) Gen sıra,sayı ve çeşidi 5) Nükleotit sıra,sayı ve çeşidi sağlar
  • DNA(nükleotit) mRNA(kodon) tRNA(antikodon) a.a su peptit bağı
  3N N N N (N-1) (N-1)
  • Su ve peptit bağı çeşitlilik göstermez.Ancak sayısı çeşitlilik gösterir.


  SANTRAL DOĞMA
  Eşlenme Yazılma Okunma
  HÜCRENİN YAPISI
  DNA mRNA RİBOZOM PROTEİN ENZİM YAPISI

  Replikasyon Transkripsiyon Translasyon HORMONLAR

  ENZİMLER
  • Biyolojik katalizörlerdir.
  • Katalizörler ----------Reaksiyonları başlatmazlar.
  -----------Reaksiyonları hızlandırırlar.
  -----------Reaksiyonlardan etkilenmeden çıkarlar.
  -----------Aktivasyon enerjisini düşürürler.
  • Aktivasyon enerjisi de reaksiyonların başlaması için gerekli olan enerjidir.

  A+B C A+B+E C+E
  -------- ----
  Substrat Ürün
  • Yapı olarak iki kısımdan oluşur.

  1)PROTEİN KISIM
  • Proteindir.Büyük olan kısımdır.Apoenzim de denir
  • Reaksiyon tipini belirler.
  • Enzim sadece protein kısımdan oluşuyorsa buna basit enzim denir.
  • Sıcaklıktan etkilenen kısımdır.

  2)PROTEİN OLMAYAN KISIM
  • Vitamin,mineral veya nükleik asit olabilir.
  • Reaksiyonu gerçekleştirir.
  • Vitamin ise koenzim,mineral ise kofaktör denir.
  • Apoenzim + Koenzim(yada kofaktör) = Bileşik enzim(Holo enzim)
  • Enzimler anahtar-kilit modeli ile çalışır.Yani her reaksiyonu gerçekleştiren bir enzim çeşidi,her enziminde gerçekleştirdiği bir reaksiyon vardır.

  ENZİMLERİN ÖZELLİKLERİ
  • Aktivasyon enerjisini düşürürler.
  • Reaksiyonları hızlandırır.
  • Protein yapıda olduklarından genlerin kontrolünde senaaalenir.
  • Hem hücre içinde,hem de hücre dışında etkilidirler.
  • Reaksiyonlardan etkilenmeden çıkar ve tekrar tekrar kullanılabilirler.
  • Etkilerini maddelerin dış yüzeyinden başlatırlar.Substrat yüzeyi arttıkça enzimin etkinliği artar.
  • Bir enzim yalnız bir çeşit reaksiyona katılabilir.
  • Mutlaka hücrede yapılırlar.
  • Ya bağ oluştururlar,yada bağ koparırlar.
  • Çoğu enzim çift yönlü çalışır.
  • Enzimler sıcaklık ve pH değişiminden etkilenirler.

  ENZİM REAKSİYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

  1) SICAKLIK:
  • Sıcaklık arttıkça reaksiyon hızlanır.
  • En iyi optimum sıcaklıkta çalışırlar.
  • Sıcaklık daha da arttırılırsa reaksiyon yavaşlar ve durur.Çünkü proteinler bozulmuştur.
  NOT[​IMG]ıcaklık değiştikçe bir şeyler değişiyorsa cevap ya enzimdir yada proteindir.

  2) ENZİM MİKTARI

  3) SUBSTRAT MİKTARI  4) pH
  • Her enzimin en iyi çalıştığı bir pH değeri vardır.Bu değerden saptıkça reaksiyon
  yavaşlar.
  • Enzimler genelde nötr ortamda çalışırlar.

  5) YÜZEY MİKTARI
  • Yüzey miktarı arttıkça enzimin etkisi artacağından reaksiyon hızlanır.  6) İNHİBİTÖRLER
  • Enzimin aktif bölgesini kapatarak reaksiyonları yavaşlatır ve durdurur.
  • Zehirler,Pb,Cu,Sn,CO,CN,..........

  7) AKTİVİTÖRLER
  • Enzimlerin çalışmasını hızlandırırlar.Etkisi substratı reaksiyon ortamına getirmek yada ürünleri reaksiyon ortamından uzaklaştırarak görev yapar.
  • Mg,Cl,Na,Fe..............
   
Nükleik Asitler konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Asit

  Asit

  Asitli bir içecek görmek kötülüğün işaretidir çevrenize dikkat edin. Rüyanızda asitli bir içecek içiyorsanız, birtakım korkular yaşayacaksınız.Asit görmek zararla yorumlanir. Rüyasinda asitle bir seyi muamele ettigini veya bir yere asit döktügünü görmek, maliye ile basinin derde girdigine ve bu isleri yoluna koymaya çalistigi halde zorluk çektigine delalet eder.
 2. Glütamik Asit

  Glütamik Asit

  Glukoz-6-fosfat dehidrojenaz yetersizliği, çok kere cinsiyete bağlı resessif bir özellik olarak kalıtım yoluyla doğuştan gelen bir :-):-):-):-)bolizma bozukluğudur. Oysa insidansı, şiddeti ve klinik sonuçları gibi özellikleriyle birlikte, kalıtım biçimi de çeşitli ırk gruplarına göre değişkenlik gösterir. Kuzey Avrupalılarda ender görülür. Diğer faktörlerle birlikte, muhtemelen şiddetli...
 3. NÜKLEİK ASİtler

  NÜKLEİK ASİtler

  NÜKLEİK ASİTLER Nükleik asitler,genetik bilginin saklanması,replikasyonu (çoğaltılması); rekombinasyonu (genetik çeşitliliği); transmisyonu (aktarılması) işlevlerinin yerine gelmesini sağlar.Kısaca,yaşayan hücre- nin, canlıların ne olduğunu ve ne yapacağını yapılarında taşıyan ve belirleyen moleküllerdir.Bu nedenle,kimyasal yapılarını, biyokimyalar- ını, moleküler biyolojilerini bilmek çok...
 4. DNA Molekülü (Deoksiribo Nükleik Asit)

  DNA Molekülü (Deoksiribo Nükleik Asit)

  Genetik olayların hücrede moleküler düzeydeki temeli genetik materyal görevini üstlenen nükleik asitlerin yapı ve özelliklerine dayanır. Nükleik asitlerin iki türü olan deoksiribonükleik asit DNA ve ribonükleik asit RNA temelde aynı yapısal özelliklere sahiptir. Genler, DNA‘daki bazı kimyasal dizilimler olan nükleotidlerden meydana gelmiştir. Çoğunluk kromozomların içersinde bulunurlar....
 5. Nükleik asitlerin görevleri

  Nükleik asitlerin görevleri

  nükleik asitlerin yapı taşlarına ne denir nükleik asitlerin görevleri, yapısı, konu anlatımı, özellikleri, nükleik asitlerin yapı taşlarına ne denir, nükleik asitlerle ilgili sorular Nükleik asitlerle ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevapları bu konu anlatımımızda yer almaktadır Melek'ler. Nükleik Asitler Nükleik asitler, canlının bütün temel olaylarını yöneten‚ kuşaktan kuşağa...

Sayfayı Paylaş