Obsesif kompulsif bozukluk nedir tedavisi nasıldır ?

Uzman SühaN

Administrator
Obsesif kompulsif bozukluk nedir tedavisi nasıldır ?
Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) , insanların tekrar eden, istenmeyen düşünceleri, fikirleri veya sansasyonları (takıntıları) yineleyici bir şekilde yaptıklarını hissettiren bir anksiyete bozukluğudur . Obsesif kompulsif bozukluk , her yaş grubundan milyonlarca kişiyi etkilemektedir. Takıntılar, sıkıntı ya da endişeye neden olan müdahaleci ve istenmeyen düşünceler, imajlar ya da dürtüdür. Zorlamalar, kişinin sıkıntı veya endişesini gidermek veya düşüncelerini bastırmak için gerçekleştirmek zorunda hissettiği davranışlardır. Birçok kişi düşünceye veya tekrarlanan davranışlara odaklanır. Tekrarlayan davranışlar, bir kişinin günlük etkinliklerine ve sosyal etkileşimine önemli ölçüde müdahale edebilir.


Obsesif kompulsif bozukluk  nedir.jpg


Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), kontrol edilemeyen, istenmeyen düşünceler ve gerçekleştirmek zorunda hissettiğiniz tekrarlanan, ritüelleştirilen davranışlarla karakterize bir kaygı bozukluğudur. Bazen, geri dönüp, ütünün prizden çekildiğini veya arabanızın kilitli olduğunu tekrar kontrol etmek normal bir işlemdir. Ancak, obsesif kompulsif bozukluk (OKB) geçiriyorsanız, takıntılı düşünceler ve zorlayıcı davranışlar o kadar çok olur ki, bunlar günlük hayatınıza müdahele eder. Obsesyonlar, zihninizde tekrar tekrar ortaya çıkan istem dışı düşünceler, imgeler veya dürtülerdir. Bu davranışlardan bazıları görünür eylemlerken bazıları zihinsel davranışlardır. Yaygın saplantılar, bulaşma, temizlik, agresif dürtüler veya simetriye duyulan ihtiyaç ile ilgili endişeleri içerir. Sık yapılan zorlamalar kontrol, yıkama / temizleme ve düzenleme içindir. Saplantılarla zorlamalar arasında her zaman mantıksal bir bağlantı yoktur.

OKB de ortak saplantılar

Vücut sıvıları (örnek idrar dışkıları)

Mikroplar / hastalıklar (örnek herpes HIV)

Çevresel kirleticiler (örnekler: asbest radyasyonu)

Ev kimyasalları

KirKontrolü kaybetmek


Kendine zarar vermek için bir dürtü üzerine davranmak korkusu

Başkalarına zarar vermek için bir etki yaratmaktan korkma

Kişinin aklında şiddet içeren veya korkunç görüntülerden korkmaİstenmeyen Cinsel Düşünceler


Yasak veya sapık cinsel düşünceler veya resimler

Başkaları ile yasak veya sapık cinsel dürtüler

Eşcinsellik Üzerine Saplantılar

Çocukları veya ensesti ilgilendiren cinsel takıntılar

Başkalarına agresif cinsel davranış hakkında takıntılar


Obsesif kompulsif bozukluk.jpg


Zarar verme korkusu


Korkunç bir şeyden sorumlu olma korkusu (örnek: yangın hırsızlığı)

Yeterince dikkatli olmamasından ötürü başkalarına zarar vermekten korkmaDiğer SaplantılarMükemmelliyetçilik, hastalığa yakalanma korkusu, şansız olduğuna dair düşünceler batıl fikirler, din yaratıcı ve ahlak ile ilgili endişeler.. Bu fikirlere sahip olmak istemezsiniz, ancak onları durduramazsınız. Ne yazık ki, bu takıntılı düşünceler genellikle rahatsız edici ve dikkat dağıtıcıdır. OKB hastaların da , eşya biriktirme, saç,kaş kirpik yolma dürtüsü olabilir.Fiziksel duygular:


Karın ağrıları

Baş dönmesi

Kalp atışında hızlanma

Sık nefes alma

Baş ağrısı

Kas gerginliği

Nefes darlığı


Duygular:

Anksiyete / endişe / korku

Üzüntü

Öfke

Utanç

Suç
OKB semptomları tipik olarak gençlik yıllarında veya yetişkinlik döneminde ortaya çıkmasına rağmen, araştırmalar yetişkin vakaların en az üçte birinin çocukluk çağında başladığını göstermektedir. İstenmeyen, tekrarlayıcı ve müdahaleci fikirler, teşvik ya da görüntüler OKB olan kişinin zihninde sıkça iyi uyanır. OKB si olan insanlar, hastalıkları konusundaki görüşlerine göre değişir. Bazen takıntılarının ve zorlayıcı davranışlarının gerçekçi ya da mantıksız olduğunu fark ederler. Ancak başka zamanlarda, korkularından emin olmayabilirler veya geçerliliğine kesinlikle güvenebilirler. Hastalığın seyri oldukça çeşitlidir. Belirtiler gelip gidebilir, zamanla hafifleyebilir yada daha da kötüleşebilir. Biyolojik faktörler, OKB riskinde rol oynar. Bozukluğu olan yetişkinlerin birinci derece yakınları arasında da OKB daha yüksektir.Nedene yönelik araştırmalar şimdi nevrobiyolojik faktörlerin ve çevresel etkilerin yanı sıra bilişsel süreçler arasındaki etkileşime odaklanmaktadır. Çocuklukta veya diğer travmatik olaylarda fiziksel veya cinsel istismar, OKB geliştirme riski ile ilişkilendirilir. OKB ye genellikle depresyon, yeme bozuklukları, madde kullanımı, kişilik bozukluğu, dikkat eksikliği bozukluğu veya anksiyete bozukluklarından bir diğer eşlik eder. Birlikte var olan rahatsızlıklar, OKB yi tanı koymak ve tedavi etmekten daha zor hale getirebilir. Araştırmalar OKB nin sağlam bir tedavisinin hem ilaç hem de terapiyi içerdiğini gösteriyor. Stres yönetimi teknikleri ve meditasyon kaygı bozuklukları olan kişilerin kendilerini sakinleştirmelerine yardımcı olabilir ve terapinin etkilerini artırabilir.
 

Uzman SühaN

Administrator
Obsesif Kompulsif Bozukluk , kişinin kontrol edilemeyen, tekrar eden düşüncelerini takıntıları ve davranışlarını tekrar tekrar etme dürtüsünü hissettiği, yaygın, kronik ve uzun süreli bir hastalıktır . Obsesyonlar, yoğun rahatsız edici duyguları tetikleyen istenmeyen, müdahaleci düşünceler, imajlar veya dürtülerdir. Çoğu insanın hayatının bir döneminde bunaltan zorlayıcı düşünceleri olmuştur fakat bu durum OKB ye sahip olduğumuz anlamına gelmez. Her ritüel veya alışkanlık mecburiyet değildir. Herkes bazen bazı şeyleri kontrol edebilir fakat OKB de herşey kontrol dışıdır.Bu düşünceler veya davranışlardan dolayı günlük yaşamlarında önemli sorunlar yaşar.OKB olan bazı kişilerde de tik bozukluğu vardır. Makalede yer alan septomlara sahipseniz en kısa zaman da bir hekime görünün.
 
Üst