1. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  27 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  11.882
  Beğenilen Mesajlar:
  117
  Ödül Puanları:
  0

  Öğretme ve Öğrenme Süreci

  Konu, 'Okul ve Öğretmenler' kısmında Bilge Gökçen tarafından paylaşıldı.

  etkinlik ve materyal hazırlama öğretme öğrenme süreci materyal ve etkinlik hazırlama öğrenme öğretme süreci süreçleri ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ GENEL YETERLİKLERİ

  C-) ÖĞRETME VE ÖĞRENME SÜRECİ
  Öğretmen, öğretme ve öğrenme süreçlerini plânlar, uygular ve yönetir. Öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlar.

  C1-) Dersi Planlama

  Öğretmen, öğrenci merkezli bir yaklaşımla kullanacağı yöntemleri, etkinlikleri, ders araç-gereç ve materyallerini, ölçme-değerlendirme tekniklerini özel alan öğretim programındaki amaç ve kazanımlarla tutarlı olarak öğrencilerle birlikte planlayabilmelidir.
  Performans göstergeleri
  C1.1. Ders plânını öğrenciyi merkeze alarak hazırlar.(A1.1;D4.5)
  C1.2.Ders plânında bireysel farklılıkları dikkate alır. (A1.1; B1.5; B2.1; D4.5;)
  C1.3. Ders plânında amaç ve kazanımların neler olacağını belirtir.
  C1.4.Dersi planlarken diğer dersler ve ara disiplinlerle ilişkilendirir, bu konuda diğer öğretmenlerle işbirliği yapar.
  C1.5. Ders plânında amaca uygun etkinlikleri belirtir.
  C1.6. Ders plânında amaca uygun yöntem ve teknikleri belirtir.
  C1.7. Ders plânında kullanacağı kaynak ve materyalleri belirtir.
  C1.8.Ders plânında ne tür ödev vereceğini belirtir.(B1.3)
  C1.9.Ders plânında bilgi ve iletişim teknolojilerinin nasıl kullanılacağına yer verir.
  C1.10.Ders plânında izleme ve değerlendirme etkinliklerini belirtir. (D1.2;D1.4)

  C2-) Materyal Hazırlama

  Öğretmen sahip olduğu olanakları verimli kullanarak ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak öğretim materyallerini hazırlayabilmelidir. Materyalleri hazırlarken teknolojik ve çevresel olanaklardan yararlanabilmeli ve içeriğin sunumunu kolaylaştırıcı olmasına dikkat etmelidir.
  Performans göstergeleri

  C2.1. Çalışma yaprakları hazırlar.
  C2.2. Materyalleri hazırlarken ve seçerken bireysel farklılıkları dikkate alır.(A1.3)
  C2.3. Materyal hazırlamada bilgisayar ve diğer teknolojik araçlardan yararlanır.
  C2.4.Öğretme-öğrenme sürecinde materyaller hazırlarken öğrenci görüşlerini de dikkate alır.
  C2.5.Materyal hazırlarken kullanışlı ve ekonomik olmasına dikkat eder.
  C2.6. Hazırlanan materyalin öğrenilecek içeriğe uygun olmasına dikkat eder.
  C2.7.Materyal hazırlarken çevre olanaklarından yararlanır. (E2.5;E2.2;E1.3)
  C2.8 Hazırlanan materyalin içeriğin sunumunu kolaylaştırıcı olmasına dikkat eder.
  C2.9.Teknolojik ortamlardaki (veri tabanları, çevrimiçi kaynaklar vb.) öğretme – öğrenme ile ilgili kaynaklara ulaşır, bunları doğruluk ve uygunlukları açısından değerlendirir.
  C2.10.Öğrencilerin materyal hazırlama ve geliştirmelerine fırsatlar vererek onlarda yaratıcılığın ve estetik anlayışın gelişmesine katkıda bulunur.

  C3-) Öğrenme Ortamlarını Düzenleme

  Öğretmen, öğretme-öğrenme sürecinin etkili olarak gerçekleştirilmesi için, psikolojik ve fiziksel boyutları ile birlikte öğrenme ortamlarını öğrencilerle birlikte düzenleyebilmelidir.
  Performans göstergeleri
  C3.1.Öğrenme ortamlarını düzenlerken öğrencilerin farklı ön yaşantılarını dikkate alır.(B1.5)

  C3.2.Öğrenme ortamlarını etkinlik türüne göre (bireysel, işbirlikli vb.)düzenler.(A1.2)
  C3.3.Öğrenme ortamının fiziksel koşullarını (ısı, ışık, ses durumu vb.) öğrenmeyi destekleyecek biçimde düzenler. (A1.2)
  C3.4.Öğrenme ortamını düzenlerken araç ve gereçlerin kullanım ilkelerini dikkate alır.
  C3.5.Araç ve gereçlerin güvenli biçimde kullanımı için önlemler alır.
  C3.6.Ders araç-gereçlerinin bakımını sağlar, kullanıma hazır halde tutar.
  C3.7.Öğretim ortamının temizliği ve havalandırılması için gerekli önlemleri alır.
  C3.8.Teknoloji kaynaklarının etkili kullanımına model olur ve bunları öğretir.
  C3.9.Öğrenme ortamini öğrencilerin estetik duyarliliğini olumlu yönde etkileyecek biçimde düzenler.

  C4-) Ders Dışı Etkinlikler Düzenleme

  Öğretmen, eğitimin sürekliliğini ve okul-çevre bütünlüğünü sağlayacak şekilde, öğrencilerinin yaş grubuna ve hedeflere uygun etkinlikler (tiyatro, müze, fabrika,park ve benzeri geziler ) planlayıp yürütebilmelidir.
  Performans göstergeleri

  C4.1.Ders dışı etkinlikler için plân hazırlar. (E1.4;E1.5)
  C4.2.Ders dışı etkinliklerin dersin amaçlarına uygun olmasına dikkat eder. (E1.4;E1.5)
  C4.3.Ders dışı etkinlikleri öğrenci özelliklerini dikkate alarak düzenler. (A1.11;E1.4;E1.5)
  C4.4.Ders dışı etkinlikler için gerekli yazışma ve görüşmeleri yapar. (E1.4;E1.5)
  C4.5.Ders dışı etkinlikler için gereken araçları temin eder. (E1.4;E1.5)
  C4.6.Ders dışı etkinliklerin güvenle gerçekleşmesi için gerekli önlemleri alır.(E1.4;E1.5)

  C5.Bireysel Farklılıkları Dikkate Alarak Öğretimi Çeşitlendirme

  Öğretmen, sınıf içinde çok farklı ihtiyaç,ilgi, yetenek ve özgeçmişe sahip olan öğrencilerle karşı karşıyadır. Onların var olan kapasitelerini geliştirme ve seçenekleri çoğaltan bir eğitim alma hakları olduğunu bilmeli ve öğretme-öğrenme sürecini düzenlerken bunları göz önünde bulundurabilmelidir. Öğretmen, özel gereksinimi olanlara karşı kendi sorumluluklarının, kanunî yükümlülüklerinin, müdahale şekillerinin, değerlendirme yollarının bilincinde olmalı ve bireysel öğretim planları yapabilmelidir.
  Performans göstergeleri
  C5.1.Farklı ihtiyaçları dikkate alarak öğrenme etkinlikleri düzenler. (A1.1;D4.5)
  C5.2.Öğrencilerin ilerlemelerini izlemek amacıyla kayıtlar tutar.
  C5.3.Öğretimi çeşitlendirirken gerektiğinde uzman yardımına başvurur. (E2.1)
  C5.4.Yöntemlerini belirlerken bireysel farklılıkları dikkate alır. (B1.2; B2.2;D4.5)
  C5.5.Özel sorunları olanlarla ilgili yasal dayanakları bilir. (A1.1; B1.2;B2.2;D4.5;)
  C5.6.Bireysel öğrenme planları yapar.
  C5.7. Bireysel farklılıkları dikkate alarak ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını çeşitlendirir. (D1.3;B2.4)
  C5.8.Öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını dikkate alarak öğrenci merkezli stratejileri destekleyen teknolojiler kullanır.

  C6- Zaman Yönetimi

  Öğretmen, kendisine ayrılan öğretme ve öğrenme zamanını dersin bölümlerini dikkate alarak uygun biçimde kullanabilmeli; öğrencilerini ders içi ve ders dışı çalışmalarda zamanı etkili kullanmaları için yönlendirebilmelidir.
  Performans göstergeleri
  C6.1.Zamanı etkin kullanacak şekilde dersi plânlar.
  C6.2.Öğretme - öğrenme sürecinde zamanı etkin kullanır.
  C6.3.Öğrencilerin ders içi ve ders dışı zamanlarını etkili kullanmaları için yönlendirmeler yapar.

  C7- Davranış Yönetimi

  Öğretmen, öğrencilerin öz denetim kazanabilecekleri; kendi hak ve sorumluluklarının yanısıra diğerlerinin hak ve sorumluluklarını da kavrayabilecekleri, duygu ve düşüncelerini yönetebilecekleri ve kendilerini özgürce ifade edebilecekleri demokratik bir ortam hazırlayabilmelidir.
  Performans göstergeleri
  C7.1.Öğrencilerine yapıcı, açıklayıcı ve geliştirici geri bildirimler verir. (D3.4;D3.7)
  C7.2.Öğrencilere isimleriyle hitap eder.(B3.1)
  C7.3.Öğrencilerin başarılı yönlerini öne çıkarır.
  C7.4.Davranış yönetiminde bireysel farklılıkları dikkate alır.
  C7.5. Öğrencilerin kendilerini güven içinde hissetmelerini sağlayacak ortam oluşturur.
  C7.6.Sınıf kurallarını öğrencilerle birlikte belirler.
  C7.7
  . Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini yönetebilmelerinde rehberlik eder.

  C7.8. Öğrencilerin kendilerini güdülemeyi ögrenmeleri için olanak sağlar.
  C7.9. Öğrencilerin öz denetim becerilerini geliştirmesine rehberlik eder.
  C7.10. Araç-gereç ve teknolojnin kullanıldığı öğrenme ortamlarında sağlık ve güvenliğe öncelik veren önlemleri uygular.
  C.7.11. Kişiler arası problem cözme becerilerine sahiptir ve öğrencilerde de bu becerilerin gelişmesi için rehberlik eder.
   
Öğretme ve Öğrenme Süreci konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Çoklu Zeka ve Öğrenme

  Çoklu Zeka ve Öğrenme

  Önemli olan ne kadar zeki oldukları değil, hangi konuda zeki olduklarıdır. Zekanin tek tip olduğunu, doğuşla sabit bir düzeyde gelip hep aynı düzeyde kaldığını savunan eski inançlar, Harvard Üniversitesi profesörlerinden Howard Gardner'ın Çoklu Zeka Teorisi ile yıkılıyor. Gardner'a göre yedi tip zeka doğuştan her çocukta değişik düzeylerde bulunuyor ve küçük yaşlardan başlayarak yaşam boyu...
 2. Zihinsel Öğrenme YetersİzlİĞİ Olan Çocuklarin Eğitim Süreci

  Zihinsel Öğrenme YetersİzlİĞİ Olan Çocuklarin Eğitim Süreci

  Bebeklik Dönemi Günümüzde çocuğun eğitimine başlamak için belli bir yaşa gelmesi beklenmemektedir. Bebeklik dönemi gelişim sürecindeki en önemli dönem olduğundan, bebeğin problemi belirlenip, tanısı konur konmaz eğitimine başlanması ile gelişimin temellerinin atılmış olacağı kabul edilmektedir. Bu dönemde çocuğun bakım, sevgi, şefkat gibi gereksinimlerini karşılamanın yanı sıra onun için uygun...
 3. Öğretmen - Tanımı ve Görevleri

  Öğretmen - Tanımı ve Görevleri

  öğretmen tanımı öğretmenin tanımı öğretmenin görevleri öğretmenlerin görevleri öğretmenliğin Öğretmen, bir bilim dalını, bir sanatı, bir tekniği veya belli bilgileri öğretmeyi kendisine meslek edinmiş kimse. "1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 43. Maddesine göre, öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas...
 4. Öğrenmede İstek ve Azim

  Öğrenmede İstek ve Azim

  “Yaptığınız, şeyler için pişmanlık zamanla geçer, ne var ki; yapmadığınız şeylere pişmanlığın çaresi yoktur.” İnsanı diğer canlılardan farklı kılan en önemli özellik, yeni deneyimler yaşayabilmesi yani her an öğrenmesi ve öğrendiklerinin bilincinde olmasıdır. Öğrenmek demek her yeni deneyimlerle hayatı anlamlı bir bütün haline getirmek, ufkumuzu olabildiğince genişletmek demektir....
 5. Beyin Felci ve Rehabilitasyon Süreci

  Beyin Felci ve Rehabilitasyon Süreci

  serebral paralizi, tedavisi, beyin felci, rehabilitasyon süreci, aşamaları, ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz Sevgili melekler, SP tedavisinde rehabilitasyon süreci ile ilgili bilgi almak için Hacettepe Ünv.Yrd. Doç. Dr. M. Kerem'e kulak verelim.. Tıbbi yaklaşım Teşhisle başlar. SP teşhisi Pediatrik Nörolog başta olmak üzere, ilgili hekimler tarafından konulur....

Sayfayı Paylaş