gebe
 1. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  27 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  13.022
  Beğenilen Mesajlar:
  108
  Ödül Puanları:
  0

  Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikler - Gelişim Süreci

  Konu, 'Okul ve Öğretmenler' kısmında Bilge Gökçen tarafından paylaşıldı.

  ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ GENEL YETERLİKLERİ
  A-) KİŞİSEL ve MESLEKÎ DEĞERLER - MESLEKÎ GELİŞİM
  Öğretmen, öğrencileri birey olarak görür, değer verir. Öğrencilerin sosyal ve kültürel farklılıklarını, yaptıklarını ve ilgilerini dikkate alarak en yüksek düzeyde öğrenmeleri ve gelişmeleri için çaba harcar. Öğrencilerinde geliştirmek istediği kişilik özelliklerini kendi davranışlarında gösterir. Diğer öğretmen, yönetici ve uzmanların başarılı deneyimlerinden yararlanır.
  Öz değerlendirme yaparak değişim ve sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge v.b.) izleyerek bunlara uygun davranır.
  Öğretmen, öğrencilerin her birinin önemli ve değerli olduğunu kendilerine fark ettirebilmeli ve özelliklerine uygun davranabilmelidir. Onların bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal, kültürel farklılıklarına ve gereksinimlerine ilişkin anlayışını, farkındalığını öğrencilerinin öğrenmesini desteklemek ve daha ileriye götürmek için kullanabilmelidir.
  A1-) Öğrencilere Değer Verme, Anlama ve Saygı Gösterme

  Performans Göstergeleri
  A1.1.Plânında ve uygulamalarında öğrencilerin gereksinimlerine yanıt verecek farklı etkinlikler sunar. (C1.1; C1.2;C5.1;C5.5;D4.5)
  A1.2.Oturma düzenini öğrenci özelliklerine ve onların öğrenmelerini kolaylaştırabilecek biçimde düzenler. (C3.2;C3.3)

  A1.3.Öğrenmeyi kolaylaştırmak için uygun materyal, kaynak ve etkinlik seçme ve bunları geliştirmede öğrencilerin özelliklerini dikkate alır.(C2.2) A1.4.Öğrencilerin farklı etkinlikler önermesine ve bunlara katılmasına olanak sağlar.
  A1.5.Öğrencilerini etkin biçimde dinler.
  A1.6.Öğrencilerin fikirlerine ve ürettiklerine değer verir. (B3.5)
  A1.7. Öğrenciler sorulara farklı yanıtlar verdiğinde olumlu tepki gösterir.
  A1.8.Sözel tepkilerinde ve davranışlarında saygı öğelerine yer verir.
  A1.9.Sınıf içi ve dışı etkinliklerde öğrencilerin sosyal ve kültürel özelliklerine uygun olarak çeşitliliğe yer verir. (B1.4)
  A1.10.Öğrencilerin sevgi ve saygıya dayalı ilişkiler geliştirmelerine ortam oluşturur.
  A1.11.Öğrencilere ödev verirken ve sınıf dışı çalışmalar yaptırırken hem onların hem de çevrenin gereksinim ve olanaklarını dikkate alır. (B1.3;C4.3)
  A1.12.Farklı özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler için öğrenme amaçları belirleyerek uygun ortamlar hazırlar.
  A1.13.Öğrencinin geçmişine ve sosyo - ekonomik durumuna göre ön yargısız davranır.

  A2-)Öğrencilerin, Öğrenebileceğine ve Başaracağına İnanma

  Öğretmen, öğrencilerinin yaşantıları ve düzeyleri ne olursa olsun, onların eğitim kazanımlarını sürekli arttırmayı amaç edinmeli, onlara öğrenme ve başarma konusunda özgüven kazandırabilmelidir.

  Performans göstergeleri
  A2.1.Öğrencilerde öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmeyi amaçlar.
  A2.2.Öğrencilerin farklı öğrenme özelliklerine sahip olduklarının farkındadır.

  A2.3.Çalışmalarını planlar ve uygularken, öğrencilerin her birini var olan kazanım düzeylerinden daha ileriye götürmeyi amaçlar.
  A2.4.Öğrenmeyi engelleyen etmenleri analiz ederek öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik düzenlemeler yapar. (D4.1-D4.5)
  A2.5.Öğrenme ve başarmanın çeşitli yolları olduğu konusunda öğrencileri bilgilendirir.(D3.4)
  A2.6.Öğrencilerin düzeylerine uygun ve ulaşılabilecek amaçlar belirler.
  A2.7.Farklı düzeydeki öğrencilerin öğrenme çabalarını cesaretlendirir.
  A2.8.Öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmeleri için onlara sınıf içi ve dışında çeşitli etkinlikler ve olanaklar sunar. (E1.4;E1.5)
  A2.9.Öğrencilerin başarılarını öne çıkarır ve destekler. (D3.6)
  A2.10.Her öğrencinin başarılı olacağına inanır.
  A2.11.Beklentilerini oluştururken bireysel farklılıkları dikkate alır.

  A3-) Ulusal ve Evrensel Değerlere Önem Verme

  Öğretmen, çocuk hakları, insan hakları , anayasa ve demokrasi ilkelerini benimseyerek her toplumun kendine özgü kültürel yapısı, değerleri olduğu anlayışıyla öğrenme yaşantıları düzenleyebilmelidir. Ulusal ve evrensel değerleri benimsemeli, uluslararasındaki anlayışı, iş birliğini, dostluğu, barışı destekleyerek, öğrencilerinin de bu değerleri kazanması için çaba gösterebilmelidir.

  Performans göstergeleri
  A3.1. Sınıf içi ve dışında çocuk haklarının korunması ve uygulanmasında etkin rol alır.
  A3.2. İnsan haklarına uygun biçimde davranır.
  A3.3. Uluslara, bireylere ve inançlara karşı ayrımcılık yapmaz.
  A3.4. Sınıf içi ve dışı etkinliklerde demokratik davranır.
  A3.5. Öğrencilerde ulusal ve evrensel değerlerin gelişmesini destekler ve model olur.
  A3.6. Öğrencilerine bireysel ve kültürel farklılıkları olabileceğine ilişkin anlayış kazandırmaya yönelik çalışmalara yer verir.
  A3.7. Sınıf içi ve dışı çalışmalarında, toplumsal ve meslekî etik değerleri benimser ve bunlara uygun davranır.
  A3.8 .Bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili yasal ve ahlâki sorumlulukları bilir ve bunları öğrencilere kazandırır.

  A4-)Öz Değerlendirme Yapma

  Öğretmen, sınıf içi ve dışı çalışmalarını eleştirel bir yaklaşımla analiz edebilmeli, öz değerlendirme yapabilmeli, yeni bilgi ve fikirlere açık olarak kendini sürekli geliştirebilmelidir.


  Performans göstergeleri
  A4.1.Sınıf içi ve dışı çalışmalarını eleştirel bir yaklaşımla analiz ederek öz değerlendirme yapar.

  A4.2.Öz değerlendirmeden elde ettiği verileri kendini ve öğretme-öğrenme sürecini geliştirmek için kullanır.

  A4.3.Kendi performansını değerlendirirken öğrenci,veli, öğretmen ve yönetici görüşlerinden yararlanır.

  A4.4.Farklı görüşlere ve eleştirilere açıktır.

  A4.5.Öğretme-öğrenme sürecinde öğrencilerde ortaya çıkan davranış ve öğrenme sorunlarının nedenlerini önce kendisinde arar.

  A5-) Kişisel Gelişimi Sağlama

  Öğretmen, kendini geliştirme sorumluluğunun bilincinde, istekli, sebatlı, canlı, enerjik ve yaratıcı olabilmelidir. Eleştirel düşünme, problem çözme , iletişim becerileri ve estetik anlayışını geliştirebilmeli ve etkili kullanabilmelidir.

  Performans göstergeleri
  A5.1.Bireysel gücünün ve yetkinliğinin farkındadır.
  A5.2 Kişisel bakımına ve sağlığına özen gösterir.
  A5.3.Davranışlarında tutarlı ve dürüsttür.
  A5.4.Zorluklarla mücadele eder.
  A5.5.Stresle başa çıkma yollarını bilir ve kullanır.
  A5.6.Özgüvene sahiptir.
  A5.7.Üst düzey düşünme becerilerine sahiptir ve bunları kullanır.
  A5.8.Zaman yönetimiyle ilgili stratejileri bilir ve kullanır.
  A5.9.Yeni fikirlere ve değişime uyum sağlar.
  A5.10.Türkçe’yi kurallarına uygun ve anlaşılabilir bir biçimde kullanır.
  A5.11. Mesleğini severek ve isteyerek yapar.
  A5.12.Teknoloji okur-yazarıdır (teknoloji ile ilgili kavram ve uygulamaların bilgi ve becerisine sahiptir).
  A5.13.Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri izler.
  A.5.14. Kişisel ve mesleki duyarlılıklarını artırmak için kültür ve sanat etkinliklerine katılır.
  A .5.15. Bilimsel araştırma yapmaya isteklidir.

  A6-) Meslekî Gelişmeleri İzleme ve Katkı Sağlama
  Öğretmen, meslekî gereksinimlerinin farkında olarak kendini ve öğretme- öğrenme sürecini geliştirmek için hizmet içi eğitim, toplantı, seminerlere katılabilmeli, alanı ile ilgili yayınları izleyebilmelidir. Bu tür etkinliklere katkı getirme çabası içinde olabilmelidir.

  Performans göstergeleri
  A6.1.Meslekî gereksinimlerinin farkındadır.

  A6.2.Meslekî gelişimini desteklemek ve verimliliğini artırmak için bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanır.

  A6.3.Meslekî bilgi, beceri ve yeterliklerini geliştirmek amacıyla, hizmet içi eğitim, toplantı ve seminerlere katılır.

  A6.4.Meslekî gelişimine yönelik yayınları izler.

  A6,5. Öğrenme-öğretme sürecini iyileştirmek için eylem araştırmaları yapar.

  A6.6.Öğretmen örgütleriyle iş birliği yaparak karar verme sürecine katılır. (E2.4)

  A6.7. Meslekî gelişim plânı hazırlar ve kendini bu doğrultuda geliştirmek için sürekli çaba harcar.

  A6.8. Kendi gelişim plânı ile ilgili olarak meslekî kurallar kapsamında gerektiğinde üyesi olduğu meslek örgütüyle iş birliği yapar. (E2.4)

  A6.9. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden (on-line dergi, paket yazılımlar,
  e-posta, v.b) bilgiyi paylaşma amacıyla yararlanır.

  A7-) Okulun İyileştirilmesine ve Geliştirilmesine Katkı Sağlama
  Öğretmen, öğrencilerin öğrenmelerini desteklemek ve geliştirmek için okulu çalışanları ile bir bütün olarak düşünmeli ve okulun bir toplum merkezi haline gelebilmesi için onlarla iş birliği yapabilmeli, okul gelişim çalışmalarında öğrencileri ile birlikte etkin rol alabilmeli ve kişisel gelişiminin, okul gelişimine katkı sağlayacağının bilincinde olabilmelidir.


  Performans göstergeleri
  A7.1.Okulun iyileştirilmesi ve geliştirilmesinin önemli olduğunun bilincindedir.

  A7.2.Okulun gelişimine katkı sağlamak ve okulda yaşanan sorunları çözmek için eylem araştırmaları planlar ve yürütür.

  A7.3.Okulu geliştirme çalışmalarında öğrencileriyle birlikte etkin rol alır.

  A7.4.Diğer eğitimciler, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve meslek örgütleriyle iş birliği yapar.

  A7.5.Okuldaki sosyal, kültürel ve meslekî çalışmalara etkin biçimde katılır ve gerektiğinde liderlik yapar.

  A7.6.Öğrenen okul çalışmalarını destekler ve bu çalışmalara katılır.

  A7.7.Okulun iyileştirilmesinde ve geliştirilmesinde çevre olanaklarını kullanır.

  A7.8. Okulun geliştirilmesine ve iyileştirilmesine katkı sağlamak için hedeflenen amaçlara ulaşıp ulaşılmadığını analiz eder ve gerekli önlemlerin alınmasında katkıda bulunur.

  A:cool: Meslekî Yasaları İzleme, Görev ve Sorumlulukları Yerine Getirme
  Öğretmen görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuatı bilmeli, izlemeli ve bunlara uygun davranabilmelidir.

  Performans göstergeleri
  A8.1.Öğretmen görev hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuatı bilir ve buna uygun davranır.

  A8.2.Görev hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuattaki değişiklikleri ve yenilikleri takip eder ve öneri getirir.

  A8.3.Engellilerin eğitim ve öğretimden yararlanmasına hizmet eden yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygun davranır.

  A8.4.Engelli öğrenciler için var olan yasa ve yönetmeliklerdeki önlemlerin alınması için çaba harcar.

   
Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikler - Gelişim Süreci konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. öğretmenlik Mesleği Nedir

  öğretmenlik Mesleği Nedir

  öğretmenlik mesleği nedir öğretmen mesleği nedir öğretmen hakkında bilgi öğretmenlik hakkında bilgi kısaca Genel anlamda öğretmenlik öğretmenin görevi, meslek ise bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş, sürekli uğraş demektir. Buna göre öğretmenlik mesleği denilince öğretmenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli öğretme işi veya sürekli öğretme görevi anlaşılır. Bir...
 2. Öğretmenlik Mesleği Nedir?

  Öğretmenlik Mesleği Nedir?

  Genel anlamda öğretmenlik öğretmenin görevi, meslek ise bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş, sürekli uğraş demektir. Buna göre öğretmenlik mesleği denilince öğretmenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli öğretme işi veya sürekli öğretme görevi anlaşılır. Bir yaşamsal etkinlik olgusu olan meslek, toplumsal, kültürel ve ekonomik yapının ve teknolojinin gerektirdiği bir iş...
 3. Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikler 1

  Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikler 1

  ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ GENEL YETERLİKLERİ GELİŞTİRME VE UYGULAMA SÜRECİ Öğretmenlik mesleğinin niteliğinin yükseltilmesi, öncelikle öğretmenlerin sahip olması gereken genel ve özel alan yeterliklerin bilinmesi, daha sonra, bu yeterliklerin, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarıyla, öğretmen adaylarına ve öğretmenlere kazandırılması ile mümkündür. Eğitim ve öğretimin bütün...
 4. Türkiye'de Öğretmenlik Mesleğinin Tarihçesi

  Türkiye'de Öğretmenlik Mesleğinin Tarihçesi

  TÜRKİYE'DE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN TARİHÇESİ Ülkemiz yaklaşık bin yıldır Türkiye'dir. Türkiye'de öğretmenlik mesleğinin kökleri bin yıl öncesine giden uzun bir geçmişe dayanır. Bu nedenle Türkiye'de öğretmenlik mesleğine genel olarak bakarken konuyu Selçuklu Türkiyesi, Osmanlı Türkiyesi ve Cumhuriyet Türkiyesi olmak üzere üç ana dönemde ele almak gerekir: 1. Selçuklu...
 5. öğretmenlik mesleği

  öğretmenlik mesleği

  öğretmenlik mesleğinin zorlukları öğretmen mesleğinin zorlukları öğretmenlik nelerdir Öncelikle belirtmeliyim ki, mesleğimi çok ama çok seviyorum...Çocukluğumun en büyük hayaliydi öğretmen olmak...İlkokul öğretmenim benim modelimdi...Büyüyünce onun gibi güzel, bakımlı, sevecen, bilgili bir öğretmen olmak istiyordum... Çocuklarla bir arada olmak, onların bir fidan misali serpilip büyüdüğünü...

Sayfayı Paylaş