1. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  27 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  11.882
  Beğenilen Mesajlar:
  117
  Ödül Puanları:
  0

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Samsun

  Konu, 'Üniversiteler' kısmında Bilge Gökçen tarafından paylaşıldı.

  Genel Bilgiler

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1975 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin merkez yerleşkesi, Karadeniz bölgesinde uluslararası bir limana sahip olan Samsun’dadır.


  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Amasya, Ordu ve Sinop dahil toplam 10 kent ve beldeye yayılmış fakülte ve okullarıyla bölgesel bir üniversitedir. İlk kurulduğunda, Tıp Fakültesi’nde sadece 26 öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitemizin öğrenci sayısı, 2003-2004 eğitim-öğretim yılında 231 yabancı uyruklu, 753 yükseklisans, 308 doktora öğrencisi dahil olmak üzere toplam 28,030’a ulaşmıştır. Üniversitemizde ülkemizin çeşitli bölgelerinden gelen öğrencilerin yanısıra özellikle Samsun ve çevre illerden gelen öğrencilerimiz büyük çoğunluğu oluşturmaktadır.  2002-2003 akademik yılı sonu verilerine göre; üniversitemizde 189 Profesör, 185 Doçent, 579 Yardımcı Doçent, 297 Öğretim Görevlisi, 702 Araştırma Görevlisi, 73 Okutman, 82 Uzman, 1 Eğitim-Öğretim Planlamacısı olmak üzere toplam 2108 öğretim elemanı görev yapmakta, 1764 idari personel çalışmaktadır.

  Üniversitemiz, Tıp, Mühendislik, Diş Hekimliği, 3 Fen Edebiyat Fakültesi, Ziraat, İlahiyat, 3 Eğitim Fakültesi, Su Ürünleri, İktisadi ve İdari Bilimler ve Veteriner fakülteleri olmak üzere toplam 14 fakülte ve bu fakültelerde yürütülen 90 lisans programı, 5 yüksekokul, 14 Meslek Yüksekokulu (2 yıllık) ve 4 Enstitü (Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Güzel Sanatlar) ile eğitim-öğrenim hizmetlerini sürdürmektedir.


  Akademik Yapı


  Rektör, üniversitenin en üst yöneticisidir. Üniversite öğretim üyelerinin oy kullandığı seçim sonucunda en çok oyu alan 6 aday arasından Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediği 3 adaydan biri Cumhurbaşkanı tarafından 4 yıl süreyle “Rektör” olarak atanır. Rektör, “Üniversite Yönetim Kurulu” ve “Üniversite Senatosu”nun başkanlığını yapar, 2547 Sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu’nun öngördüğü görev ve yetkilere göre yöneticilik görevini sürdürür, üniversiteye bağlı tüm birimler arasındaki eşgüdümü sağlar.


  Üniversitede görev yapan profesörler arasından Rektör tarafından seçilen üç Rektör Yardımcısı; Rektöre görev süresince yardım ederler. Rektör ayrıca Rektör Danışmanları da atayabilir. Üniversitemizde dört Rektör Danışmanı görev yapmaktadır.


  Fakülte Dekanları; Yüksek Öğretim Kurulu’nca, Rektör tarafından aday gösterilen üç tam zamanlı görev yapan profesör arasından, 3 yıl süreyle seçilir. Dekanlar, Fakülteleri temsil ederler ve fakülte işlerini yürütürler.


  Rektör tarafından atanan Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri ile Fakülte Dekanı tarafından atanan Bölüm Başkanları’nın tümü 3 yıl süreyle görev yaparlar.


  Üniversite Senatosu; Rektörün başkanlığında, Rektör Yardımcıları, Dekanlar ve her fakülteden, fakülte kurullarınca üç yıl için seçilen birer profesör öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı Enstitü ve Yüksekokul Müdürlerinden oluşur.


  Bilimsel Etkinlikler


  Eğitim ve öğretimin yanında bilimsel araştırmalara da büyük önem verilen üniversitemizde çok sayıda bilimsel projeye maddî destek sağlanmaktadır. 2003 yılı boyunca üniversitemiz döner sermaye gelirlerinden araştırma fonuna yaklaşık 5 trilyon 97 milyar kaynak aktarılmıştır. Aynı yıl içinde üniversitemizin SCI tarafından taranan dergilerdeki bilimsel yayın sayısı 168’den (2002) 232’ye, 2004 yılında ise üniversitemizin araştırma projeleri sayısı toplam 280’e ulaşmıştır. Üniversitemiz değişik ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar, seminer ve sempozyumlara da ev sahipliği yapmaktadır. Bu tür bilimsel etkinliklerin sayısı da son yıllarda önemli bir artış göstermiştir.


  Araştırma ve Uygulama Merkezleri

  Üniversitemizde aşağıdaki toplam 11 Araştırma ve Uygulama Merkezi çalışmalarını sürdürmektedir:


  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
  Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi
  Bioteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
  Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
  Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Araştırma ve Uygulama Merkezi
  Ornitoloji Araştırma Merkezi
  Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
  Su Eko Sistemleri Araştırma Uygulama Merkezi
  Sürekli Eğitim Merkezi
  Yabancı Diller Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi
  Zihinsel Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi

  Enstitüler

  Üniversitemizde lisansüstü eğitim-öğrenim, fakülteler dışında, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri tarafından yürütülmektedir. Kurulu olan Güzel Sanatlar Enstitüsü öğrencisiz olarak yapılanma çalışmalarını sürdürmektedir.

  Yatırımlar

  Üniversitemiz fiziki ve araç-gereç yönünden yatırımlarını arttırarak gelişmektedir. Tamamlanmış ve devam etmekte olan projeler arasında yapı ve tesisler, merkezi araştırma labaratuvarı ile inşaat ve çevre düzenlemeleri yer almaktadır.

  Bilgi İşlem ve Multimedya

  Üniversitemizin çeşitli birimlerinde birçok hizmet bilgisayar desteklidir ve internet bağlantılı bilgisayar sayısı 2452’ye ulaşmıştır. İnternet erişimli bu bilgisayarlar, üniversite kütüphanesi, bilgisayar laboratuarları, öğrenci internet kafeleri ve akademik ve idari ofisler gibi üniversitenin tüm eğitim-araştırma birimlerinde kullanılmaktadır.

  Bilgi İşlem Merkezi’nde kurulan Multimedya Merkezi, öğrencilere ve personele sürekli internet erişimi, PC ve Network danışmanlığı, elektronik posta hesabı, kampüs bilgisayar ağında kullanıcı hesabı, slayt baskısı, renkli fotokopi, CD yazımı, tarayıcı (scanner), lazer ve renkli yazıcı konularında hizmet vermektedir. Bilgi İşlem Merkezi’nce, her öğrenciye, kendi bölümlerinde bilgisayar kullanımı konusunda uygulama bilgileri verilmekte ve ücretsiz üniversite e-posta adresine sahip olma imkanı tanınmaktadır.


   
 2. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  27 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  11.882
  Beğenilen Mesajlar:
  117
  Ödül Puanları:
  0
  Ce: Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Samsun
  Kütüphane

  Üniversitemizin 14 Fakülte ve 15 Yüksekokulunaki 14 kütüphanede toplam 151.875 kitap ve benzeri materyal bulunmaktadır.

  Merkez Kütüphanemiz bilgisayar başta olmak üzere modern kütüphaneciliğin gerektirdiği tüm imkânlara sahiptir. Merkez Kütüphane’deki mevcut Bilgi İşlem Sistemi Avrupa Bilgisayar Ağına ve Türk Üniversiteleri ile Araştırma Kurumlarının Bilgisayar Ağlarına bağlıdır. Bu yönleriyle Merkez Kütüphanemiz ve Bilgi İşlem Birimimiz hem araştırıcılara hem de öğrencilerimize kaynaklara erişmede büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Otomasyona geçen merkez kütüphanede bütün hizmetler (ödünç verme, barkodlu kullanıcı kartı, katalog sorgulama vb.) bilgisayarlar vasıtasıyla yürütülmektedir. Bilim dünyasındaki her türlü toplantıları duyuran bültenler de ayrı bir bölümde sergilenmektedir.


  Sağlık Hizmetleri

  Üniversitemiz personel ve öğrencilerin tedavi ve muayene hizmetleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Atakum ve Kurupelit Yerleşkesindeki Sağlık ünitelerinde yapılmaktadır.

  Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemiz 900 yatak kapasiteli ve modern tıbbın gerektirdiği teşhis ve tedavi imkânları ile donatılmış durumdadır. Gün geçtikçe fiziki kapasitesi genişletilen ve donanımı modernize edilen Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemiz, çağdaş tıp eğitimine sağladığı katkı ve bölge insanımıza verdiği sağlık hizmetleri ile Üniversitemizin gurur kaynağı olmuştur.

  Üniversitemize kayıt yaptıran bütün öğrencilerimiz, kayıt gününden mezun olacakları güne kadar devam eden sağlık kontrolü ile teşhis ve tedavi imkanlarına kavuşmaktadır.


  Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemizde randevulu hasta kabul edilmesine rağmen sosyal güvencesi olmayan öğrencilerimize acil serviste 24 saat süre ile kesintisiz ve beklemeden muayene imkânı tanınmaktadır. Ayrıca ilaç bedelinin de sadece %20 sini ödeyerek ilaçları satın alabilmektedirler.


  Spor Etkinlikleri


  Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Üniversiteiçi spor şenlikleri 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında 22-30 Mayıs 2003 tarihleri arasında Fakülte ve Yüksekokulların (Çevre il ve ilçeler dahil) katılımıyla futbol, basketbol, voleybol, yüzme, masa tenisi ve satranç branşlarında; Akademik Personel, İdari Personel, Bayan ve Bay Öğrenci kategorilerinde yapılmıştır.

  Söz konusu sportif etkinlikler Üniversitemiz Kurupelit Kampüsü halı sahası, spor salonu ve olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilmiştir. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca organizasyonu gerçekleşen bu faaliyetlerin çevre il, ilçe Fakülte ve Yüksekokullardan katılan sporcu kafilelerin barınma, beslenme, sağlık ve yol ücretleri gibi ihtiyaçları karşılanmıştır.

  Geleneksel olarak düzenlenen spor şenlikleri bahar döneminde düzenlenmektedir.

  Üniversitelerarası spor faaliyetlerinde de üniversitemiz Hentbol, Basketbol, Voleybol, Badminton, Güreş ve Futbol alanlarında büyük başarı elde etmiştir.


  Hentbol: (Bay-Bayan) 1.Lig Birinciliği 10-14 Mart 2003 tarihinde Adana’da yapıldı. Bayanlar grup 1.si, Erkekler grup 2.si oldular. Ankara’da yapılan Üniversitelerarası Tükiye Süper Lige terfi müsabakalarına katılarak, her iki takımımız da 1.olarak Süper Lig’e terfi ettiler.


  Voleybol: (Bay-Bayan) Bölgesel 1.Lig birinciliği 31 Mart-04 Nisan 2003 tarihleri arasında Erzurum’da yapıldı. Bayan takımımız grup 1.si, erkek takımımız ise grup 3.sü oldular. Bayan takım ankara’da yapılan Süper Lig’e terfi müsabakalarına katılarak II.lig sonucu süper lig’e çıktılar.


  Badminton: (Bay-Bayan) II.Lig Türkiye Birinciliği 08-10 Nisan 2003 tarihleri arasında Kırşehir’de yapıldı. Takımlarımız ilk 8’e girerek ligde kalma başarısı gösterdiler.


  Güreş: (Serbest-Greko-Romen) Türkiye Birinciliği 17-20 Nisan 2003 tarihleri arasında Aksaray’da yapıldı. Her iki katagoride yapılan müsabakalar sonucunda Üniversitemiz Greko-Romen ve Serbest Güreş Takımlarımız Türkiye Şampiyonu oldular.


  Futbol: I.Lig Türkiye Birinciliği 07-10 Mayıs 2003 tarihleri arasında Samsun’da yapıldı. Üniversitemiz Futbol takımı Grup I.’si olarak 20-23 Mayıs 2003 tarihleri arasında Manisa’da yapılan Süper Lig’e terfi karşılaşmalarına katılarak I.olmuşlardır.

  devamı
   
Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Samsun konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Giresun Üniversitesi

  Giresun Üniversitesi

  Üniversitemizin temeli 1962 yılında Kız Öğretmen Okuluyla atılmıştır. 1976 yılında Eğitim Enstitüsüne dönüştürülmüş, 1982 yılında iki yıllık Eğitim Yüksekokulu olarak KTÜ Fatih Eğitim Fakültesine bağlanmıştır. 1992 yılında da Eğitim Fakültesi halini almıştır. 1976 yılında MEB’na bağlı olarak açılan Meslek Yüksekokulu, 1982 yılında KTÜ Rektörlüğüne bağlanmıştır. Sağlık Yüksekokulu 1992...
 2. İnönü Üniversitesi

  İnönü Üniversitesi

  Üniversitemiz, 28 Ocak 1975 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclis’inde, 25 Mart 1975 tarihinde de Cumhuriyet Senatosu'nda kabul edilen ve 3 Nisan 1975 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren yasa ile kurulmuştur. İnönü Üniversitesi, 1976-1977 Eğitim Öğretim Yılı'nda eğitime başlamıştır. 1984 yılına kadar şimdiki Malatya Fen Lisesi’ nde eğitimini sürdüren Üniversitemiz,...
 3. 50 Cent 17 Mayıs Hacettepe Üniversitesi Konseri 2013

  50 Cent 17 Mayıs Hacettepe Üniversitesi Konseri 2013

  50 cent konseri 50 cent türkiye konseri 50 cent Sevgili melekler, dünyaca ünlü grup 50 Cent, Hacettepe Üniversitesi 14. Kültür, Sanat ve Bahar Şenliği kapsamında 17 Mayıs 2013 Cuma akşamı Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusu Şenlik Alanında saat:20:00'de bir konser verecek..
 4. Gülşen 17 Mayıs Düzce Üniversitesi Konseri 2013

  Gülşen 17 Mayıs Düzce Üniversitesi Konseri 2013

  gülşen haberleri gülşen konseri düzce 2013 gülşen konseri 2013 Sevgili melekler, sevilen şarkıcı Gülşen bu kez şarkılarını Düzce Üniversitesi öğrencileri için söyleyecek. Düzce Üniversitesi Üniversitesi 7. Bahar Şenliği Konser Programı kapsamında düzelenen konserde Gülşen, Düzce Üniversitesi Kampusu Şenlik Alanında yarın akşam 20:00'de ücretsiz bir konser verecek..
 5. İstanbul Kadir Has Üniversitesi Bahar Şenlikleri Konseri 18 Mayıs 2013

  İstanbul Kadir Has Üniversitesi Bahar Şenlikleri Konseri 18 Mayıs 2013

  teoman konseri 2013 teoman istanbul konseri 2013 kadir has bahar şenliği 2013 Sevgili melekler, Kadir Has Üniversitesi her yıl düzenlediği bahar şenliğini bu yıl 18 Mayıs tarihinde gerçekleştirecek. Kadir Has Üniversitesi Selimpaşa Kampusu - E5 Karayolu Üzeri - Selimpaşa / İstanbul adresinde yapılacak olan bahar şenliğinde, birbirinden eğlenceli oyunlar, lezzetli yemekler ve kulakların...

Sayfayı Paylaş