Oyuncu Gürgen Öz Hayatı Biyografik Bilgileri ve Resimleri

T

TİTAN

Forum Okuru
Oyuncu Gürgen Öz Hayatı Biyografik Bilgileri ve Resimleri
Gürgen Öz Kimdir
Gürgen Öz Kimdir Foto?raflar?Sevgili melekler, oynad??? dizi ve sinema filmleriyle gönüllerde taht kuran, en son televizyonda birkaç bölüm için Sakarya F?rat dizisinde rol alan tiyatrocu Gürgen Öz hayat? hakk?na bilgiler ve resimleriyle kar??n?zday?z..
gurgen_oz_resimleri_-3e4.jpg
10 May?s 1978'de Zonguldak'ta do?du. Mühendis baba ve tarih ö?retmeni annesi ?stanbul'da üniversitedeyken tan??m??. Babas?n?n görevi nedeniyle evlendikten sonra Zonguldak'a yerle?mi?lerdir.

Ablas? Yaprak ve Gürgen, ortaokul ile liseyi TED Zonguldak Koleji'nde okuduktan sonra üniversite için ailenin ?stanbul'daki evlerine yerle?mi?lerdir. Ablas? Amerikan Dili ve Edebiyat? okurken, Gürgen de tarihe olan merak? yüzünden ?stanbul Üniversitesi'nde Sanat Tarihi ve Arkeoloji bölümünde okumaktayd?.

Fakat çocukken oyun oynama duygusuyla oyunculu?a ve lisedeyken de okul tiyatrosunda tiyatroya ba?lad???ndan; her?eyi olabilece?i hayaller dünyas?, a??k oldugu mesle?i oyunculu?u ö?renmek için baba ve annesinden gizli "Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvar? Tiyatro Bölümü", oyunculuk ana sanat dal? giri? s?navlar?na girdi ve kazand?.

Çe?itli dizilerde ufak roller ald?ktan sonra televizyon kariyerine ba?lad?. Okan Bayülgen'le çal??maya ba?lay?nca yo?unluk nedeniyle tez a?amas?nda yüksek lisans e?itimini yar?m b?rakmak zorunda kald?. Bir y?l sonra Bak?rköy Belediye Tiyatrolar?"ndaki görevinden yine yo?unluk nedeniyle ayr?ld?.

2007 yaz?nda sona eren, Okan Bayülgen'in sundu?u Makina program?nda da Murat Akkoyunlu ile birçok tipleme yaparak, Türk halk?n?n be?enisini kazanm??t?r. Avrupa yakas? dizisinde cesur karakterini canlad?rm??t?r.

gurgen_oz_resimleri_%20(1)-11b.jpg

gurgen_oz_resimleri_%20(2)-9d.jpg

gurgen_oz_resimleri_%20(3)-2a5.jpg

gurgen_oz_resimleri_%20(4)-4e.jpg

gurgen_oz_resimleri_%20(5)-ac.gif

gurgen_oz_resimleri_%20(6)-104.jpg

gurgen_oz_resimleri_%20(7)-36b.jpg

gurgen_oz_resimleri_%20(8)-3a7.jpg


 
Üst