Özgeçmiş Hazırlama

M

Misafir

Forum Okuru
Özgeçmiş Hazırlama
Özgeçmiş İpuçları

İyi bir kapak yazısı özgeçmişinizi zenginleştirecektir. Özgeçmişinize uygun en iyi Özgeçmiş tip formatını seçin. İyi yazılmış bir özgeçmiş kolayca bulunmanızı sağlayacaktır. (Özgeçmiş oluşturmadaki aramada kullanılacak kelimler bölümü) İş tecrübenizdeki boşluk sürelerin akıllıca doldurulması gerekmektedir.


Özgeçmişinizi işlevsiz duruma getirecek 6 HATA:

Eleman alan profesyoneller insan kaynakları uzmanlarına göre aşağıdaki hataların sıkça yapıldığını ve bu hatalardan dolayı özgeçmişlerin dikkate alınmadığı belirtilmektedir.

HATA 1: Tarihlerin belirtilmemesi

Tarih belirtilmemiş özgeçmişler genelde dikkate alınmamaktadır. Çünkü adayın bilgi sakladığı düşünülmekte, örneğin geçmiş is tecrübeleri, işsiz geçen süreler bilinmediğinden negatif bir izlenim bırakmaktadır.

HATA 2: Az sayıda başarıdan bahsedilmesi

Bir Özgeçmiş yetenekleriniz ve kabiliyetlerinizi pazarlayan bir dokümanın tasarlanmış halidir. Dolayısı ile bu bir pazarlama işi olduğuna göre başarılarınızın altını çizin ve mütevazi olmayın.

HATA 3: Güncel olmayan bilgiler yazılması

Özgeçmişiniz sizin hayat hikayeniz değildir. İşverenler son zamanlarda neler yaptığınızı öğrenmek ister. 30 yıl veya daha fazla önceki iş tanımının yazılması Özgeçmişinizi gölgeleyecektir.

HATA 4: Danışman Unvanının kullanılması

Bazı adaylar mevcut is durumlarını tanımlarken danışman deyimini kullanmaktadırlar. Ancak bu terim çok geniş anlam taşıdığından İnsan kaynakları uzmanlarını veya işverenleri rahatsız eder. Danışman unvanı sadece belirli bir görev veya spesifik bir proje için kullanılabilir.

HATA 5: Çelişkili Bilgi

İnsan kaynakları uzmanları veya işverenler aday listelerinde adayların detaylı özgeçmiş bilgileri ve resimlerinin gereksiz olduğu konusunda hemfikirlerdir. eleman.net deki özgeçmişiniz sadece is arama veya işverenlerce aramada kullanılan birinci adımdır. Önemli olan bu aramalar sonucunda yüzlerce aday
içerisinde mülakata çağrılacak olmanızdır. Özgeçmişinizde yazılacak her kelimenin anlamlı olması ve yeteneklerinizi pazarlayabilecek şekilde seçilmesi gerekmektedir.

İLETİŞİM AĞINI UNUTMAYIN
İşsiz orta seviyede yönetici özgeçmişi bir tam zamanlı başvuru olmalıdır. ABD'de ki istatistiklere göre iş fırsatlarının %80'ni iletişim ağında doldurulmaktadır. Dolayısı ile her tanıdığınızla görüsün. İletişim ağı kapsamında kişisel, kurumsal temaslar, önceden çalıştığınız insanlar, sizin için çalışan insanlar, müşteriler, satıcılar, temsilciler, ajandanızdaki tüm ilişkide olduğunuz kişiler, dernekler ve tabiî ki kariyer siteleri ile temas halinde olun. Etkili bir özgeçmiş ve bir iletişim şansınızı artıracaktır.


İlk izlenim çok önemlidir.

"Be Who you are (Kendiniz gibi olun)"
 
Ce: Özgeçmiş İpuçları

Özgeçmiş Tipleri
Özgeçmişinizi vurgulamak istediğiniz özellikleriniz ve geçmiş deneyimlerinizi göz önünde bulundurarak farklı şekillerde hazırlayabilirsiniz. En sık kullanılan özgeçmiş tipleri kronolojik ve işlevsel özgeçmişler olarak nitelenebilir. Son yıllarda yoğun olarak kullanılan diğer bir tip ise kronolojik ve işlevsel tiplerin bir araya getirilmesi ile oluşan karma özgeçmişlerdir.
Kronolojik
En çok kullanılan özgeçmiş formatıdır. Bu formatta, temel olarak iş deneyimlerinin vurgulanması amaçlanır. En yeni iş deneyimi en başta olmak üzere kronolojik olarak iş deneyimleri belirtilir.

Kronolojik özgeçmiş, eğer son çalışılan iş başvurulan işle paralellik taşıyorsa yararlı olabilir. Kariyer değişikliği yapmak isteyen, çalışma hayatına ara vermiş kişilerin kronolojik özgeçmiş kullanmaları olumsuz sonuç verebilir.
İşlevsel
Kronolojik özgeçmişten farklı olarak bu tip özgeçmişlerde kişinin beceri ve başarıları vurgulanmaktadır. İş deneyimi özet olarak yer almakta ve beceri ve başarılar en başta sunulmaktadır. Böylelikle, özgeçmişi gözden geçirecek kişinin işin gerektirdiği özelliklerle sizin özellikleriniz arasında bağlantıyı kurması sağlanmış olur.

İşlevsel özgeçmiş, özellikle benzer iş deneyimlerine sahip kişiler için oldukça yararlı olabilir. Böylece, çarpıcı olamayacak bir iş deneyimi oldukça etkili bir şekilde anlatılmış olacaktır.

İşlevsel özgeçmişler zaman zaman "Bazı bilgiler saklanıyor mu?" endişesini gündeme getirebilecek olsa da bilgi ve becerilerini vurgulamasına yardımcı olur.
Karma
Karma özgeçmişler, işlevsel ve fonksiyonel özgeçmişlerin bir araya getirildiği özgeçmiş tipleridir. Bu formatta hazırlanmış özgeçmişlerde işlevsel özgeçmişin tüm yapısı korunur ve iş deneyimi daha belirgin bir halde sunulur. İş deneyimi işlevsel özgeçmişe göre daha fazla, kronolojik özgeçmişe göre ise daha az belirgindir. Böylece hem bilgi, beceri ve başarılar daha net olarak ortaya konulabilir; hem de "Bazı bilgiler saklanıyor mu?" endişesi ortadan kaldırılmış olur.

Karma özgeçmişler pek çok açıdan uygun olsa da, halen çoğu işveren kronolojik özgeçmişleri daha kolay takip edilebilir ve anlaşılır olarak değerlendirmektedir.
 
Özgeçmiş Hazırlama

Özgeçmiş Yazma Özgeçmiş, başvurulan işe uygun özellikleri ve başarıları özetleyen bir sunumdur. İyi bir özgeçmiş sizin kim olduğunuzu, bugüne değin neler yaptığınızı, ne tür becerileriniz olduğunu, ne bildiğiniz ve ne yapmak istediğinizi anlatan bir özettir. İşverenler;
 • 'Neden bize başvurdu?'
 • 'Bizim için neler yapabilir?'
 • 'Bilgi ve yetenekleri nelerdir?'
 • 'Kişisel özellikleri, değerleri nelerdir?'
 • 'Özellikleri işin gerektirdiği özellikler mi?'
gibi sorulara cevap ararlar. Dolayısıyla özgeçmişiniz bu sorulara cevap verebiliyor nitelikte olmalıdır. Kısacası özgeçmişiniz işverenlere;
 • 'Ben bu işi yapabilirim.'
 • 'Ben bu işi istiyorum.'
 • 'Ben bu işe ve firmaya uyum sağlayabilirim'
mesajlarını verebiliyor olmalıdır.
ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE...
Özgeçmiş hazırlamaya başlamadan önce hedefinizi belirlemeli ve bu hedefe yönelik olarak özgeçmişinizi hazırlıyor olmalısınız.
Özgeçmişinizi genel olarak bilgi, beceri ve başarılarınızı yansıtmak üzere hazırlayabilirsiniz. Ancak spesifik olarak bir pozisyona başvuruda bulunuyorsanız, özgeçmişiniz o işin gerekliliklerine göre hazırlanmış olmalıdır. Söz konusu iş için gerekli bilgi, beceri ve kişilik özellikleri incelenerek hazırlanmış özgeçmiş daha başarılı sonuç verecek ve o işe sizin diğer kişilere göre daha uygun olabileceğinizi gösterebilecektir.
Diğer bir deyişle, tek ve standart bir özgeçmiş yerine, başvurulan işin özelliklerine göre şekillendirilmiş özgeçmişler hazırlamak daha yararlı olacaktır.
ÖZGEÇMİŞTE NELERDEN BAHSETMELİYİM?..
Özgeçmişiniz kendi tanıtımınızı yaptığınız önemli bir araçtır. Dolayısıyla, özgeçmişinizde yer alacak bilgiler sizi iyi tanımlayabiliyor olmalıdır. Bir özgeçmişte yer alması gereken temel bilgiler:
 • Kişisel Bilgiler: İsim, soyadı, adres, telefon, e-mail, doğum tarihi gibi bilgilerden oluşur.
 • Kariyer Hedefi: Kısa ve öz bir şekilde kariyer hedefinizi, istediğiniz işin niteliklerini tanımladığınız alandır. Eğer kapak sayfasında kariyer hedefinizden bahsettiyseniz özgeçmişinizde tekrar bahsetmenize gerek olmayabilir.
 • Profesyonel Deneyim (İş Deneyimi): En son iş deneyiminizden başlayarak tüm iş deneyimlerinizi, söz konusu işlerinizdeki sorumluluk ve başarılarınızı belirterek yazacağınız alandır. Burada önemli olan tarihler arasında tutarsızlık olmaması, sorumlulukların öz olarak yansıtılabilmesidir.
 • Eğitim: En son eğitim bilgilerinizden başlayarak, bu konudaki kariyerinizi belirteceğiniz alandır.
 • İşle İlgili Beceriler: İş yaşamınızda önemli olabileceğini düşündüğünüz teknik ve teknik olmayan bilgi ve becerilerinizi içerir. Bilgisayar ve yabancı dil bilgisi, teknik bilgi ve beceriler burada yer alabilecek bilgilerdir.
İlgi alanları, ödüller, gönüllü faaliyetler, yayınlanmış eserler gibi bilgiler başvurulan iş ya da kariyer hedefleri açısından önem taşıyorsa bahsedilmelidir.
Referanslar ise, isteğe bağlı olarak yer alacak bir bölümdür. Belirtilecek bir referans varsa yazılmalı yoksa bu alan özgeçmişte yer almamalıdır. Referans olarak belirtilecek kişilerin daha önce birlikte çalışılmış kişiler olması tercih edilmelidir. Aynı zamanda, referans olarak belirtilen bu kişilerin önceden izinlerinin alınmış olması da oldukça önemlidir.
Referanslar üstlenilecek görevin sorumluluk derecesine göre önem kazanmaktadır. Yetki içeren pozisyonlara yapılan başvurularda, işverenler, teklif yapmadan önce referans kontrolü yapmaktadırlar. Bu tip işlerde, sizin işi alabilmenizde referanslarınızın önemi oldukça büyüktür.
Gerçekte, iş değiştirmeyi düşünen kişiler referans konusuna yeterince önem vermemektedirler. İş değiştirmeyi düşünen bir kişinin aklına ilk olarak, özgeçmişini nasıl oluşturacağı, görüşmede nelerle karşılaşabileceği gibi sorular gelmektedir. Halbuki, referans kontrolü tüm bunları bütünleyen ve kişinin işe kabul edilme aşamasında son derece kritik bir rol oynayan unsurdur.
Görüşmelerde oluşan izlenimler bireyin işe kabul edilmesinde önemli rol oynar. Referanslar ise, bu izlenimlerin adayı profesyonel geçmişinde tanıyan kişilerce teyit edilmesi anlamına gelmektedir.
Aynı nitelikteki kişiler arasında tercih yapmanın güçleştiği durumlarda da referans kontrolünün önemi artmaktadır.
Kapak Yazısı?
Kapak yazısı özgeçmişe ek olarak yazılan ve özgeçmişte belirtilmeyen kariyer hedeflerinizin ve kariyeriniz açısından önem taşıyan noktaların vurgulanmasına yardımcı olur. Kapak yazısı bilgi ve becerilerinizi tümüyle anlatacağınız bir yazı değil, özgeçmişinize destek olacak genel beklentilerinizi ortaya koyduğunuz bir metindir. Kapak yazısı size; kendinizi tanıtma, özgeçmişinizi kişiselleştirme, beceri ve deneyimlerinizin işverenin ihtiyaçlarına uygunluğunu belirtme fırsatını sunar. Kapak yazısı işverenin iletişim becerilerinizi, detaya verdiğiniz özeni ve yazılı iletişiminizin kalitesini analiz edebilmesini sağlar. Kapak Yazısı Yazmak İçin İpuçları
 • Kapak yazısı bir anlamda pazarlama yazısıdır. Okuyan kişinin ilgisini çekmek çok önemlidir.
 • Kapak yazınızı pozisyonun gerekliliklerine ve işverenin ihtiyaçlarına göre hazırlayın.
 • Neden pozisyona ilgi duyduğunuzu, motivasyonunuzu ve güçlü yanlarınızı belirtin.
 • Pozisyonun sizin için ne kadar önemli olduğunu değil, işyerine getireceğiniz katma değeri anlatın.
 • Kapak yazınız kısa ve öz olmalıdır; bir sayfayı geçmemelidir. Hiçbir işveren hayat hikayenizi okumak istemez.
 • Tek ve standart bir kapak yazısı yazmak yerine kapak yazınızı başvurduğunuz pozisyona ve şirkete göre kişiselleştirin.
 • Kariyer hedeflerinizi ve amacınızı açıkça belirtin.
 • Özgeçmişinizi tekrarlamayın. Kapak yazınızda becerilerinizi ve başarılarınızı anlatın.
 • "Ben" ile başlayan çok fazla cümle kullanmayın ve aktif tanımlamalar yapın.
 • Çelişkili cümleler kullanmayın.
 • Kapak yazınızda kısa paragraflar kullanın ve kolay okunabilir olmasına özen gösterin.
 • İmla ve gramer hatası olmaması için tekrar kontrol edin. Mümkünse bir başkasına okutun.
 • Kapak yazınızı imzalamayı unutmayın.
 • Kapak yazınızı göndermeden önce kendinize şu soruları sorun:
  • Kapak yazım yeterince açık mı?
  • Kapak yazım net mi? Söylemek istediğim herşeyi en kısa şekilde söyleyebildim mi?
  • Şirkete sunabileceğim katma değer açık mı?
  • Bu pozisyon ile ilgili tüm bilgi, beceri ve başarılarımı sundum mu?
gray.gif
gray.gif

Referans verilecek kişileri belirlerken nelere dikkat etmek gerekir?

Referansların belirlenmesi aşamasında dikkat edilmesi gereken bir kaç konu vardır. Referanslarınız belirtirken, söz konusu kişilerin sizi tanıyan, daha önce birlikte çalıştığınız kişiler olmasına dikkat etmelisiniz. Sizi tanımayan, çalışma şekilleriniz hakkında bilgi sahibi olmayan kişileri referans olarak belirtmeniz negatif etki yaratabilir. İşverenlerin, referans olarak belirttiğiniz kişilerle temas ettiğinde sizin hakkınızda yeterince bilgi sahibi olmayan ya da sizi tanımayan kişilerle karşılaşmaları işi alamamanıza neden olabilir.
Özetle, referans olarak belirteceğiniz kişiler;
 • Daha önce beraber çalıştığınız yöneticiler va çalışma arkadaşlarınız,
 • Çalıştığınız firmalarda ya da müşterilerde irtibatta bulunduğunuz, birebir çalıştığınız kişiler,
 • Akademi dünyasından daha önce beraber çalıştığınız öğretim kadrolarından kişiler olabilir.
Referans olarak belirteceğiniz kişiler hakkındaki bilgilerinizin eksiksiz olması da oldukça önemlidir. Referans göstereceğiniz kişilerin;
 • İsim
 • Unvan
 • Şirket
 • Adres
 • Telefon Numarası
 • Faks
 • E-mail bilgilerini temin ediyor olmanız önem taşımaktadır.
Referans listenizi oluşturduktan sonra, başvurduğunuz işlere ve şirketlere göre gruplandırma yapmanız yaralı olacaktır. Şöyle ki eğer teknoloji sektörüyle ilgili bir şirkete yaptığınız başvurularda daha önce benzer bir firmada çalıştıysanız bu firmadan göstereceğiniz referansları ön plana çıkarmak yararlı olabilir.
Referans gösterilecek kişilerin, konu ile ilgili onayını almanız son derece önemlidir. Referans gösterilen kişiyle temas kurulması durumunda bu kişinin konudan haberdar olmaması negatif etki yaratabilir.
Referanslara özgeçmişte yer vermek gerekir mi?
Referanslara, özgeçmişinizde mutlaka yer vermenize gerek bulunmamaktadır. Başvurduğunuz işe göre belirlediğiniz referanslarda bahsetmek yerinde olabilir. Bazı özgeçmişlerde 'İstenmesi durumunda temin edilecektir.' yazılabilmektedir. Böyle bir not yazmanın özgeçmişiniz için yarattığı değerden söz etmek çok mümkün olmayabilir. Bunun yerine, referanslarınızı varsa bahsetmeniz yoksa bu bölümü hiç oluşturmamanız daha uygun olacaktır. Ancak, ister özgeçmişinizde bahsedin ister daha sonra temin edin referanslarınızı önceden titiz bir şekilde hazırlayarak, üzerinde düşünerek oluşturmanız çok daha uygun olacaktır.
ÖZGEÇMİŞ İPUÇLARI
 • Olumlu olun.
 • Yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermeyin.
 • Dilbilgisi ve yazım kurallarına dikkat edin.
 • Mümkün olduğunca kısa ve öz bir özgeçmiş hazırlayın.
 • Gereksiz kelimeler kullanmayın.
 • Politik ve dini içerik kullanmayın.
 • Açık ve net olarak kendinizi ifade edin.
 • Başvurduğunuz pozisyon ya da kariyer hedefinizle ilgili olmayan özelliklerinizden bahsetmeyin.
 • Eğer kapak yazınızda kariyer hedefinizden bahsediyorsanız özgeçmişinizde tekrar bahsetmeyin.
 • Özgeçmişinizi tamamladıktan sonra başka bir kişinin okumasını sağlayın ve yorumlarını alın.
 • Özgeçmişin size işi değil görüşmeyi sağladığını unutmayın.
 • Özgeçmiş yazmanın değişmez formülleri olmadığını unutmayın.
Bir işe kabul edilebilmeniz için öncelikle görüşmeye çağırılmanız gereklidir. Görüşmeye çağırılabilmeniz için iyi bir özgeçmişinizin olması şarttır. Bu yüzden iyi yazılmış bir özgeçmiş sizi hayalinizdeki işe götürecektir. Tüm özgeçmişlerin arasında göze çarpabilmek için, işverende ilgi uyandıracak, yüksek enerjiyle yazılmış, güven verici bir özgeçmiş hazırlayabilirsiniz. Hedefinizi belirleyerek belirli pozisyonlar için özgeçmişinizi kişiselleştirebilirsiniz. Hatta işverende sizinle çalışmak için heyecan uyandırabilirsiniz. "101 More Best Resumes", bugünkü acımasız rekabet ortamında size önemli avantajlar sağlayacak, hayalinizdeki işe ulaşmanızda rol oynayacak, yol gösterici bir kitaptır.

Profesyonel Özgeçmiş Yazma Derneği'nin desteği ile hazırlanan bu kitap, derneğin sertifikalı üyeleri tarafından yazılmıştır. İş arama konusu, son yıllarda radikal bir evrim geçirmiştir. Bu kitaptaki "İpuçları" bölümünde, yazarlar, elektronik ortamda iş arama ile ilgili her düzeydeki iş arayanlara yönelik kritik ipuçları vermekte ve en gelişmiş elektronik formatları ve stratejileri sunmaktadırlar. "101 More Best Resumes" iş dünyasındaki en iyi yazarlar tarafından yazılmış, başarısı kanıtlanmış bir kılavuzdur.

İçerik
 • Hayalinizdeki İşe Nasıl Ulaşacaksınız?
 • Ne Tip Becerilere Sahipsiniz?
 • Başarılı Stiller ve Formatlar
 • Özgeçmiş Yazmanın Beş Kuralı
 • Özgeçmişinizi Nasıl Kariyerinize Göre Tasarlarsınız?
 • Kapak Yazıları
 • Kariyerlere Göre Tasarlanmış 101 Özgeçmiş
 
özgeçmiş Nasil Yazilir?

İş arama süreci bir takım görevlerin adım adım yerine getirilmesini gerektirir. Bunların başında iyi bir özgeçmiş yazmak gelir.

Özgeçmişinizi yazarken aşağıdaki noktalara dikkat etmeniz yararlı olur:
Ne tür bir iş aradığınızı açıkça belirleyiniz.

Özgeçmiş belirli bir işe veya meslek alanına uygun bir biçimde hazırlanmalıdır.

Mesleki hedefiniz özgeçmişinizi yazarken hangi bilgi ve becerilerinizi vurgulayacağınızı belirleyecektir.

Girmek istediğiniz iş ne gibi nitelikler gerektiriyor?

Özgeçmiş yazmak için girmek istediğiniz işin gerektirdiği eğitim alanını ve düzeyini, bilgi ve becerileri çok iyi incelemeniz gerekir. Ancak ondan sonra işin gerekleri ile kendi niteliklerinizi karşılaştırabilirsiniz ve işe uygunluğunuzu savunabilirsiniz. Girmek istediğiniz işin gerektirdiği nitelikleri bilirseniz, özelikle o işle ilgili bir eğitim görmemiş olsanız dahi, o işte kullanabileceğiniz bilgi ve becerilerinizi tanıma ve işverene tanıtma olanağı bulabilirsiniz.

İzleyeceğiniz adımlar:1. İş hayatınızla ilgili bilgiler:

Çalışma Hayatıyla ilgili özgeçmişinizi yazarken tam gün çalıştığınız ilk işinizden başlayarak başvuruda bulunduğunuz tarihe kadar nerelerde çalıştığınızı ve ne işler yaptığınızı sırası ile anlatmanız gerekir. (Eğer tam günlü iş deneyiminiz yeterli değilse, yarım gün çalıştığınız işlerden de bahsedebilirsiniz.
Mezuniyet sonrası ilk iş başvurunuzda staj uygulamalarınızı deneyim olarak değerlendirebilirsiniz..)Öncelikle meslek hedefinizle ilgili deneyimlerinizi ve bilgilerinizi çok iyi belirlemeniz ve tanımlamanız gerekir. Bunun için, hatırlayabildiğiniz her şeyi listelemeye çalışın.

Aşağıdaki başlıklar size bu konuda yardımcı olabilir:

Çalıştığınız kurumların adları, adresleri
Üstlendiğiniz görevler, yaptığınız işler
Hangi tarihlerde ne kadar süre çalıştığınız
Görev ünvanlarınız
Kazandığınız beceriler, kullanabildiğiniz aletler, büro makinaları
Ulaştığınız hedefler
Başlattığınız yenilikler
Aldığınız ödüller, takdirnameler
Bildiğiniz yabancı diller ve derecesi

Deneyimlerinizi tanımlamak, becerilerinizi, aldığınız sonuçları ve başarıları açıklamak için etkili kelimeler seçin. Mesleki hedefiniz ile ilişkilendirebileceğiniz, ilgili tecrübelerinizi analiz edin ve tanımlayın.
 
Geri
Üst