Pa kız isimleri

Pa kız isimleri
türk kız isimleri orta asya türk kız isimleri orta asya kadın
Pak: temiz, saf

Pakize: çok temiz, hoş ve güzel

Palmiye: süs olarak kullanılan hurma ağacı

Pamuk: beyaz ve yumuşak tüylü bir madde

uysal, yumuşak kişi
Pamira: orta asya' da bir yayla

Pamire: orta asya' da bir yayla

Papatya: taç yaprakları beyaz, ortası sarı baharda açan bir kır çiçeği

Parçe: parça, bir bütünden ayrılmış küçük bölümler

Parıltı: parıldayan şeylerin çıkardığı ışık

Parla: başarılı ol, ünün sanın artsın

güzel ol, güzel
parlamak fiilinin emir kipi, 3. tekil şahıs
ışık saç
Parlak: parıldayan

Parlanur: nur gibi parla, ışık saç

Parlar: parlayan, ışık veren

Payan: son, nihayet, uç

Paye: rütbe, derece

Payende: sebat eden, duran
 
Üst