Pamukkale Üniversitesi - Denizli

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Pamukkale Üniversitesi - Denizli
Pamukkale Üniversitesi 1992 yılında Denizli'de kurulmuştur. Üniversitenin çekirdek yapısını, 1992 yılına kadar Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Denizli Mühendislik Fakültesi, Eğitim Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu ve Denizli Tıp Fakültesi oluşturmuştur. Genç yaşına rağmen hızla gelişerek, Haziran 2007 itibariyle, 24357 öğrenci, 1411'i akademik olmak üzere 2438 çalışana ulaşmıştır. 15 yıllık eğitim hizmetinde 27000 mezun vermiştir.

Üniversitemiz bünyesinde bugün 3 enstitü, 6 fakülte, 6 dört yıllık yüksekokulu, 8 meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Bu kurumlarda tıp, mühendislik, iktisadi idari bilimler, fen bilimleri, sosyal bilimler, güzel sanatlar, eğitim bilimleri ve teknik eğitim gibi birbirinden farklı alanlarda ülkemizin ihtiyaç duyduğu çağdaş, bilgili, yaratıcı ve girişimci genç beyinler yetiştirmektedir. Pamukkale Üniversitesi, gerek yerel gerek ulusal gerekse uluslar arası planda önemli roller üstlenmek azmindedir.

Yörenin gelişiminde önem taşıyan konularda ve uygulamaya dönük araştırmalarla yerel kalkınmanın itici gücü olmaktadır. Ulusal planda ülkemizin ortak konularında fikir üreterek ulusal gelişim için inisiyatif ve çözüm üretiminde sorumluluğunu aktif biçimde üstlenmektedir. Tüm bunlarla birlikte uluslararası bilim ailesinde kendisine yakışacak bir yer edinme, çeşitli bilimsel işbirlikleriyle bilgi geliştirme, evrensel kümülatif bilgi birikimine katkıda bulunma gayreti içerisindedir.

Bu çerçevede Pamukkale Üniversitesinin temel hedefi, başta Avrupa Birliğindeki mevcut üniversiteler olmak üzere, gelişmiş batı ülkelerindeki üniversite, araştırma kurumları, enstitüler vb. bilgi üretim merkezleriyle eğitim, araştırma ve diğer toplum hizmetlerinin üretim süreci, miktarı, kalitesi ve çeşidi bakımından kıyaslanabilir; bu kurumlarla bilgi paydaşlığı yapabilen bir yapı ve organizasyona kavuşmaktır.
 

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Pamukkale Üniversitesi - Denizli

Üniversitemizde mevcut 6 fakülte, 3 enstitü, dört yıllık 6 yüksek okul, 8 meslek yüksekokulu tıptan mühendisliğe, iktisadi idari bilimlerden fen-edebiyata, güzel sanatlar, eğitim ve teknik eğitimden ekonominin ihtiyaç duyduğu birçok alanda ara eleman yetiştirmeye kadar uzanan geniş bir yelpaze içinde, ön lisans, lisans ve lisans üstü düzeylerde eğitim verilmektedir.

2006-2007 Akademik yılında üniversitemize kayıt olan 6626 yeni öğrenci ile toplam öğrenci sayısı 24.357?ye yükselmiştir. 1411'i akademik olmak üzere 2438 personel ile bu öğrencilere eğitim öğretim ve idari hizmetler verilmektedir. Pamukkale Üniversitesi tüzel kişiliğinin ortaya çıkmasından bu yana, geçen 15 yıl içinde, diploma verdiği 27.000 mezunun oluşturduğu yaklaşık 40.000 kişilik Pamukkale Üniversitesi ailesi üniversitemizin gelecek planlamasında en önemli faktörü teşkil etmektedir.

Pamukkale Üniversitesinde 1998 yılında öğretim üyesi sayısı 200 iken bugün bu rakam 480' e yükselmiştir. Ayrıca, Doçent ve Profesör sayısı önemli oranda artmaya başlamıştır. Bunlara ilaveten, Doktorasını tamamlamış 46 arkadaşımız araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Üniversitemiz adına yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerde doktora eğitimlerini sürdüren 162 araştırma görevlisi de gelecekte gereksinim duyulacak öğretim üyesi kaynağını oluşturmaktadır.

Üniversitemiz, 2000-2006 yılları arasında yeni bir kampüsde, Kınıklı kampüsünde yapılanmaya ağırlık vermiştir. Tüm fakültelerin ve sosyal tesislerin bir araya toplanacağı bir alan olarak düşünülen Kınıklı kampüsünde çok hızlı bir altyapı çalışması süreci yaşanmaktadır.

2006-2007 yılında hizmete giren; Teknik Eğitim-Mühendislik Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakültesi, Rektörlük, Kütüphane, Yemekhane, Spor Bilimleri ve Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu binaları ve Olimpik Yüzme havuzunu da içeren modern spor kompleksi, açık spor tesisleri ile 12.000 m²'lik yeni hastane bloklarının oluşturduğu toplam kapalı alan 70.000 m²'yi geçmektedir.

Üniversitemizin toplam kapalı alanı yeni ilaveler ile 200.000 m²'ye ulaşmıştır. Üniversitemizde akademik ve idari personelin sayı ve niteliğinin artması, yukarıda bahsedilen yeni mekânlar ile modern eğitim-öğretim ve hizmet ortamlarının yaratılması sayesinde araştırma ve eğitim-öğretim standardının önde gelen Üniversitelere ulaştırılması sağlanmıştır. Bilgisayar laboratuar sayıları arttırılmış, araştırma görevlileri dâhil her öğretim elemanına bir bilgisayar verilebilecek duruma gelinmiştir. Modern bir kütüphane merkezimiz halen inşa edilmektedir.

Bu arada elektronik kütüphaneye de ağırlık verilmiştir ve 17.050 On-line dergi, 36.400 On-line kitap kütüphanemizde bulunmaktadır. Bilimsel alt yapının gelişmesine paralel olarak Uluslararası Atıf endeksince taranan dergilerde yayımlanan makale sayısı1991 yılında 41 iken 2004' de 145' e, 2005' de 227' ye ve 2006 yılının ilk 6 ayında 173'e yükselmiştir. Bilimsel etkinlikler de bu gelişmelere paralel olarak artmış, hemen her hafta en az bir etkinliğin düzenlendiği Üniversitemizde 2005-2006 Akademik Yılında gerçekleştirilen bilimsel toplantı sayısı 150, konuşmacı sayısı ise 5.000' i aşmıştır. Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişimlerine önem verilmiş, Sokrates-Erasmus programları kapsamında 7 Avrupa'nın önde gelen üniversitelerinde sürdürülen 30 program ile işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır.

http://www.pamukkale.edu.tr/
 
Üst