Paralel Kuvvetlerİn BİleŞkesİnİn İncelenmesİ

Paralel Kuvvetlerİn BİleŞkesİnİn İncelenmesİ
bileşke kuvvet deneyi kuvvetlerin bileşkesi deneyi paralel kuvvetlerin bileşkesi bileşke kuvvet nasıl hesaplanır kuvvetinin hesaplanması nasıl olur
DENEYİN AMACI: Paralel kuvvetlerin bileşkesini deney yaparak hesaplama.
TEORİK BİLGİ:
Bir çubuğun her iki ucuna aynı doğrultu ve yönlü kuvvetler uygulanırsa;
Bileşke kuvvet, kuvvetlerin toplamına eşit, aynı yönde ve büyük kuvvete yakın olur.


Paralel kuvvetlerde bileşke kuvvetinin
Uygulama noktası:
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]A[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]B[/FONT]​
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]O[/FONT]​

F1 R = F1 + F2 F2


[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]F1 . a = F2 . b[/FONT]
Formülü ile hesaplanır.

HAZIRLIK SORULARI:
1-Bileşke kuvvet nedir?
2-Bir çubuğun her iki ucuna aynı yönlü, farklı büyüklükte kuvvetler uygulanırsa; bileşke kuvvetin büyüklüğü, yönü ve yeri hakkında ne söylenebilir?
1-statif çubuk 2 adet
3-bunzen kıskacı 2 adet
5-üç ayak 2 adet
2-bağlama parçası 2 adet
4-dinamometre 2 adet
6-yarıklı ağırlık takımı
DENEY DÜZENEĞİ:
DENEYİN YAPILIŞI:
1-Dinamometreleri kullanacağınız konumda ayarlayınız.
2-Bunzen kıskaçlarını bağlama parçaları ile bağlayarak, içlerine dinamometreleri şekildeki gibi
dikey konumda tutturunuz.
3-Değişik değerdeki yarıklı ağırlık takımını kaldıraç kolunun çeşitli yerlerine asarak kuvvet
değerlerini okuyunuz.
4-Dinamometreleri değişik yerlere takarak deneyi tekrarlayınız.
DENEYİN SONUCU:
Dinamometrelerin gösterdiği değerler toplamı yarıklı ağırlıkların değerine eşittir.
F1. a = F2. b formülü her durumda geçerlidir.
 
Similar threads
Üst