Pazarlama Reçeteleri

Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Pazarlama Reçeteleri
PAZARLAMA REÇETELERİ
Pazarlama sektörü çok dinamik bir sektör. Tüketici eğilimlerindeki gelişmeler, pazar dinamiklerinin gelişimi sektörün sürekli kendini yenilemesini zorunlu kılıyor. Türkiye’de “marka yönetimi” batılı ülkelere göre çok geride olmasına rağmen son yıllarda önemli gelişmeler kaydedildi. Bunun bir süreç ve zaman işi olduğu da bir gerçek. Türkiye öncü sektörleri ile marka yönetimini tatbik etmeye başladı. Özellikle beyaz eşya ve tekstil gibi sektörler markalaşmayı Türkiye’nin gündeminde tutmayı başardılar. Pazarlama sektörü Türkiye’de de hızlı bir gelişim içerisinde. Kurumsallaşma, pazarlama iletişimi ve profesyonel yönetim arttıkça marka konusunda Türkiye’nin daha önemli mesafeler kat edeceğini söyleyebiliriz.. Ülkemizde marka uzmanlarının sayısı bir hayli az. Bu azlığa rağmen sektörde faaliyet gösteren uzmanlar, önemli bir açılım sağlıyorlar.

Güven Borça, Türkiye’de marka ve pazarlama konusunda faaliyet gösteren ve yazdığı kitaplar ile pazarlama sektörüne önemli katkılar sağlayan marka uzmanlarından birisidir. “Bu topraklardan marka çıkar mı” Reklamlardan sonra ve Pazarlama reçeteleri kitapları ile sektöre dinamizm kazandıran Güven Borça, Pazarlama Reçeteleri kitabında marka yönetiminin metodolojik yönü ile pratik yönünü örneklerle anlatıyor.

Kitapta; araştırma, brif formatları, marka konumlandırma, medya planlama, Satış promosyonları, marka matematiği, planlama ve görev tanımları özet ve anlaşılır bir şekilde ele alınıyor. Yazarın yalın ve akıcı üslubu kitabın okunurluluğunu kolaylaştırıyor. Güven Borça’nın marka konusunu en anlaşılır şekilde anlatan yazarlardan birisi olduğunu da eklemek yerinde olacaktır.

Yazarın kendi ifadesine göre kitap; “ geçmişte düzenlenilen seminerlerde kullanılan bir vaka çalışması ve formatlar üzerine kurulmuş. Kitabı temel bir eser olarak niteleyen yazar, 2004 Türkiye’sindeki “sanayici” firmamızın ihtiyacı sofistike teoriler değil, pazarlamanın, marka yönetiminin temelleridir diyor. Güven Borça firmaların önce basit tüketici araştırmaları yapıp, marka konumlandırmayı ve ajansa brief (pazarlamadan ajanslara, hizmet firmalarına veya diğer departmanlara çıkan iş talepleri.) vermelerini öneriyor.

Kitapta pek çok konu ile ilgili formatlar göze çarpıyor. Marka yönetiminde Briefin . (Genellikle işin öncesini ve ne istendiğini ve zamanlamasını içeren formatlı doküman) önemine özellikle dikkat çekiliyor. Yazar bunu da, firmanın ne istediğini, hizmet talep ettiği firmaya karşı en doğru ve yalın bir şekilde anlatması gerekir. Böylelikle başarılı sonuçlar alınabilir diyerek açıklıyor.
Güven Borça, Yeni bir ürünün pazara verilmesi çerçevesinde, ülke pazar ve tüketici analizlerinin nasıl yapılacağını örneklerle anlatarak başından sonuna kadar marka yönetiminin safhalarını ele alıyor. Araştırma aşaması her aktivitenin zorunlu bir öncülü olarak karşımıza çıkıyor. Araştırma planları 18 aylık bir süreyi kapsıyor. Bu süre içerisinde; ürün ve kavram testleri, raf testi, parakendeci paneli, performans izleme gibi çeşitli araştırmalar öngörülüyor. Pazarlama karması oluşturulurken bilgilerin net ve spesifik olması gerektiğine dikkat çekiliyor. Mesela pazarlama hedefinin, pazara yeni sürülen bir ürün için 1. yılda %6 gibi spesifik bilgileri içermesi gerekiyor.

Kitapta altı çizilmesi gereken konulardan birisi de konumlandırmadır. Konumlandırma, tüm pazarlama faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır. “Markanın hedef tüketici tarafından nasıl algılanması gerektiğinin pazarlamacı tarafından belirlenmesi ve gösterilen çabaların tümünü”ifade ediyor. Konumlandırma kitapta vaka çalışması üzerinden anlatılarak, nasıl yapılacağı hakkında fikirler veriliyor.

Marka yöneticilerinin en önemli görevlerinin başında herkesi marka hedefleri doğrultusunda seferber etmektir diyen Güven Borça, bunun yolunun da iyi birif yazmaktan geçtiğini söylüyor. Borça, İyi bir brifin, mevcut durumu, hedefleri ve yapılacak işleri net olarak tanımlayarak çalışmalarda hedefsizliği ve verimsizliği engelleyeceğini belirtiyor. Kitapta, marka yönetimin her aşamasında brifin olduğunu görüyoruz. Bu yapılacak işleri daha somut ve spesifik bir hale getirdiğinden çok işlevsel bir değere de sahip. Her yöneticinin bilmesi gereken önemli bilgiler sunan yazar, Marka ve pazarlama işindeki meslek erbabına da teori ve pratik konusunda işlevsel bilgiler sunuyor.

FARUK YAZAR
 

Benzer İçerikler

Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
713
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
893
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
879
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
720
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Üst