1. SadmiN

  SadmiN ♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  29 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  15.132
  Beğenilen Mesajlar:
  1.157
  Ödül Puanları:
  113

  PENİL PROaaaLER (MUTLULUK ÇUBUĞU)

  Konu, 'Üroloji' kısmında SadmiN tarafından paylaşıldı.

  PENİL PROaaaLER (MUTLULUK ÇUBUĞU)Günümüzde erektil disfonksiyon’un (ED) medikal ve cerrahi tedavisinde oldukça başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Sildenafil sitrat ile medikal tedavide yeni bir dönem başlamış ve hastaların çok önemli bir bölümü yaşadıkları cinsel ilişkilerini başarıyla tamamlayarak memnun kalmışlardır. Bununla birlikte ağır ED’lu hastaların %30’u oral medikal tedaviye yanıt vermemektedir. Bu grup hastalar için minimal invazif tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Dış vakum aygıtları, intraüretral farmakoterapi ve intrakavernözal enjeksiyon gibi çeşitli yöntemler denenmiştir. Ancak yapılan çalışmalarda hastaların bu tedavileri uzun dönem içerisinde bıraktıkları gösterilmiştir.
  Penil proaaa cerrahisi endikasyonları nelerdir? Kimlere proaaa cerrahisi yapılmaktadır?
  Oral farmakoterapötik ajanlara yanıt vermeyen ya da bu tedaviyi almalarında kontrendikasyon olan ED’li hastalar için penil proaaa cerrahi uygulamaları gündeme gelmiştir. Burada cerrahi kararın alınmasında en önemli unsur korporal hasara maruz kalmış hastalardır.

  Daha önceden mükerrer enjeksiyon tedavisi sekeli olan hastalar, penil cerrahi geçirenler, priapizm ya da Peyronie hastalığı gibi bir çok patolojiye bağlı gelişen korporal fibrozis penil proaaa cerrahisi için temel endikasyonu oluşturmaktadır.

  Bununla birlikte kondom takılabilmesini sağlamak gayesiyle yapılan falloplastilerle penisi büyütebilmek için ya da vaskülojenik ED tanısı almış hastalar için de penil proaaa cerrahisi uygulanabilmektedir.


  Psikojenik ED’li hasta grubu için proaaa cerrahisi tartışmalı bir konu olarak gündemde kalmıştır. Proaaa cerrahisi uygulanan bu grup hastaların, cerrahi sonrasında cinsel tatmin açısından güçlük yaşadıkları gösterilmiştir.
  Şüphesiz ki oral farmakoterapi ya da minimal invazif tedavi yöntemlerinin gerek uygulama güçlükleri bakımından gerek de maliyetleri açısından bu grup tedaviyi reddeden hasta grubu için de alternatif bir yöntem olarak geçerliliğini sürdürmektedir.

  Proaaa cerrahisi için uygun hasta seçimi nasıl yapılmalıdır?
  Proaaa cerrahisi öncesi hastanın beklentisinin ne olduğu ve bu beklentisinin hangi oranda gerçekleşeceği konusunda ikna edici bir iletişimin kurulması, cerrahi sonrası başarı ve hasta memnuniyeti için en önemli faktör olarak gösterilmektedir.

  Proaaa cerrahisi öncesi hastaların öncelikli olarak bilmesi gerekenler:
  • <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">Proaaa yalnızca mekanik bir aygıt olup libido (cinsel istek) üzerine etki göstermemektedir. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">Cerrahi sonrası penisle ilgili his değişiklikleri meydana gelebilmektedir. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">Ameliyat sonrasında bazı hastalarda penis uzunluğu kısalırmış gibi gözükebilmektedir ancak bu kesinlikle cinsel birleşmeyi etkileyecek şekilde olmamaktadır. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">Özellikle yarısert proaaa tercih edenlerde penis boyutlarında kalıcı büyüme olacağı bilinmelidir. Bu proaaae adaptasyon sağlanması sabır gerektirmektedir. Bu nedenle mayo, şort vs. giysileri tercih etmelerinin kendileri için sorun oluşturabileceği konusunda bilgilendirilmelidirler. Bu konuda ısrarlı davranan hastalar için şişirilebilir aygıtlar önerilmektedir. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">Yine hastaların bazılarında ameliyattan sonraki birkaç hafta içerisinde boşalma ile ilgili problemler oluşabilmektedir.
  • Şüphesiz :):):):) iki kişilik bir haz eylemidir. Bu bakımdan proaaa takılacak hasta partneri de bu konuda bilgilendirilmeli ve proaaain sağlıklı devamlılığı için gerekenler hastanın partneri ile de paylaşılmalıdır.
  Tüm bu ayrıntılar ile hasta aydınlatıldıktan sonra proaaa seçimi için hastanın fikri alınmalı ve tercih ettiği aygıt kendisinin onayı alınarak implante edilmelidir.

  Bu cerrahiye karar verirken hastanın cerrahi öncesi, sırası ve sonrasındaki zihninde canlandırdığı cinsel yaşam, cinsel birleşme ile ilgili beklentileri net olarak ortaya konulmalıdır. Yine değişik nedenlerle el becerisini kaybetmiş olan hastalarda proaaa kullanımının kısıtlı/zor olacağı bilinmelidir.

  Cerrahi öncesi penis muayenesi ile eğrilikler ve bükülmeler (penil kurvatürler), el ile hissedilebilen penis içerisindeki sertlikler (fibrozis, peyronie plakları vs.) bilinmeli ve işlem sırasında ona göre yaklaşılmalıdır.

  Ameliyat öncesi seçilecek proaaain tipini belirlerken hastaları ve hekimleri ilgilendiren bir diğer önemli konu ise şüphesiz maliyettir. Penisin doğal görünümünü sağlayan şişirilebilir proaaaler en pahalısını oluşturmakla birlikte cerrahi sonrasında cinsel birleşme esnasında tüm aygıtların aynı işlevselliğe sahip olduğu bilinmelidir.

  Penil proaaa tipleri nelerdir?
  İlk olarak kıkırdak dokusu implantasyonları ile peniste sertleşme elde edilmeye çalışılmışsa da istenilen sonuç elde edilemediğinden terkedilmiştir.

  Ardından 1952 yılında Goodwin ve Scott akrilik stentleri, 1966’da Beheri polietilen proaaaleri önermişlerdir. Çeşitli yan etkilerinden ötürü arayışlar devam etmiş ve il olarak şişirilebilir penil proaaa 1973 yılında Scott ve arkadaşları tarafından önerilmiştir.

  Çok geçmeden Small ve arkadaşları da korpus kavernozumlar içine yerleştirilen basit yarı sert veya eğilip bükülebilir esnek proaaaleri uygulamaya başlamışlardır. Şişirilebilir proaaalerde iki penil silindir bir skrotal pompa ve bir de rezervuar bulunmaktadır. Cerrahi işlem sırasında her bir silindir bir kavernöz doku içerisine, pompa skrotumun en aşağı lokalizasyonuna ve rezervuar prevezikal bölgeye yerleştirilerek işleme son verilmektedir.

  Günümüzde kullanılan penil proaaa tipleri tablo halinde aşağıda sunulmuştur:


  P e n i l P r o t e z l e r
  Yarı Sert
  Şişirilebilir

  Tek parçalı
  İki parçalı
  Üç parçalı
  AMS 600
  AMS 650
  Mentor Acuform
  Duraphase
  Omniphase
  Flexi-flate
  Hydroflex
  Dynaflex
  Mentor Mark II
  Ambicor
  AMS 700
  AMS 700 CX
  AMS700 Ultrex
  Mentor alfa-1


  Penil proaaa cerrahisi öncesinde neler yapılmalıdır?
  Proaaa cerrahisinde başarı oranını düşüren en önemli faktör ameliyat sonrası enfeksiyon gelişmesidir. Bunun için ameliyat öncesi tam idrar tahlili ve kültür için orta akım idrar örneği alınmalıdır. Bazı klinikler ameliyat öncesi akşamında genital bölgeyi antiseptiklerle yıkamaktadırlar. Yine geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi başlanarak ameliyatın hemen öncesinde pubik (etek) traş yapılarak ameliyat sahası antiseptik solüsyonlarla yıkanmaktadır. Yine cerrahi sırasında üretrayı zedelememek ve ameliyattan sonra erken dönemde idrar problemlerini ortadan kaldırmak için üretral kateter (kamıştan, idrar kanalından içeri doğru sonda) takılmaktadır.

  Ameliyat nasıl yapılmaktadır?
  Cerrahi insizyon (kesi yeri) penis üzerinde üç farklı yaklaşımla gerçekleştirilebilmektedir:
  • <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt">Subkoronal insizyon (sünnet halkasının hemen altından yapılan kesi): Sünnet halkasının hemen altından her iki tarafa sağlı sollu yaklaşık 2cm’lik sünnet halkasına paralel iki kesi yapılır. Proaaaler yerleştirilmeden önce uygun genişleticiler (dilatatörler) ile proaaalerin geçebileceği trakt (yol) oluşturulur. Takiben uygun boydaki proaaaler yerleştirilerek penis sütürlerle kapatılır. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt">Penoskrotal insizyon (penisle yumurtaların içinde bulunduğu torbanın tam birleşim yerine yapılan kesi): Penisin torba ile birleşim yerine ortalama 2cm’lik kesi yapılır. Özellikle şişirilebilir proaaaler için uygun bir kesi alanıdır. Kesiyi takiben yukarıdaki prosedürlere uygun olarak proaaaler yerleştirilir.
  • İnfrapubik insizyon (penis sırtında pubik kemiğin hemen altından yapılan kesi): Penis köküne doğru pubik kemiğin hemen altına olacak şekilde bir kesi yapılır. Aynı prosedürlerle proaaa yerleştirilir. Bu kesi şişirilebilir proaaalerin rezervuarlarının rektus kası altına daha kolay yerleştirilmesini sağlayabilme avantajına sahiptir.
  Proaaa cerrahisinin komplikasyonları nelerdir?
  Cerrahi komplikasyon terimi; ameliyat sırasında yada sonrasında istenmeyen ancak görülebilecek tıbbi durumları ifade etmek için kullanılmaktadır.

  Cerrahi komplikasyon bir hata olmayıp o ameliyatın seyri sırasında ya da sonrasında oluşabilecek, önceden tahmin edilen tıbbi bir durumdur.

  Proaaa cerrahisin komplikasyonlarını belli başlı başlıklar altında incelemek mümkündür:
  • <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l2 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt">Ameliyat sırasında görülebilen komplikasyonlar: İşlem sırasında yerleştirilecek proaaalerin yerleri hazırlanırken penis gövdesinde (korpuslarında) ya da idrar deliğinde (üretrada) delinme ya da yaralanmalar meydana gelebilir. Yine işlem sırasında düşük riskli kanama oluşabilmektedir. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l2 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt">Enfeksiyon oluşumu: Proaaa cerrahisi sonrasında enfeksiyon görülebilme oranı %1-10’dur. Özellikle diabetik (şeker hastalığı bulunan) hastalar ciddi risk altındadır. Enfeksiyon gelişimini önlemek için modern antibiyotiklerle her türlü önlem alınmış olmasına rağmen yine de enfeksiyon gelişebilmektedir. Enfeksiyonun en sık belirtisi ağrıdır. Bununla birlikte peniste şişlik, kızarıklık ve morarma meydana gelebilir. En sık enfeksiyon yol açan ajanlar S. aureus ve S. epidermidis’tir. Enfeksiyon geliştikten sonra genellikle enfekte aygıtın çıkarılması gerekmektedir. Uygun antibiyoterapi sonrasında yeniden takılabilme imkanı vardır. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l2 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt">Erozyon (Zedelenme): Genellikle enfeksiyonla birliktedir. Şişirilebilir proaaalere ait rezervuarların yerlerinden kayarak mesane ya da barsak segmentlerini zedeledikleri bildirilmiştir. Yine idrar kanalında (üretrada) ya da penis başında (glans peniste) zedelenme oluşabilmektedir.
  • Mekanik arıza: Şişirilebilir proaaalerde aygıtta mekanik arıza oluşabilmektedir.
  Proaaa cerrahisi hasta ve eşini (ya da partnerini) memnun edecek mi?
  Literatürde hasta memnuniyet oranları %66-92 olarak bildirilirken eş ya da partner memnuniyeti de %60-80 olarak bildirilmiştir. Memnun olmayan hastaların en belirgin olarak öne sürdükleri sebep tahmin ettiklerinden daha kısa bir penisle karşılaşıyor olmaları şeklinde ifade edilmiştir.

  Ameliyat sonrası ne zaman cinsel ilişkide bulunabilmek mümkün?
  Yara iyileşme durumuna göre karar verilmekle birlikte ameliyattan sonra ortalama 4-6 hafta sonra cinsel ilişkiye izin verilmektedir.

  Proaaa takıldıktan sonra cinsel ilişki hangi sıklıkta yapılmalıdır?
  Ameliyat sonrasında cinsel ilişki sayısını ve sıklığını partnerlerin istekleri belirlemektedir. Cinsel ilişki sayısı ve sıklığı ile ilgili olarak bir sınırlama yoktur.

  Proaaa cerrahisi sonrası yeniden ameliyat olma ihtimali nedir?
  Proaaa cerrahisinden sonra herhangi bir sebepten ötürü yeniden ameliyat olma ihtimali literatürde %2-10 oranında bildirilmiştir. Bu oran kullanılan proaaain tipine ve hastanın taşıdığı risk faktörlerine bağlı olarak değişmektedir.

  Yarı sert proaaaler ile şişirilebilir proaaaler arasında memnuniyet açısından bir fark var mıdır?
  Hasta ve partner memnuniyeti açısından her iki proaaa tipi de cinsel ilişkiden beklenilen memnuniyeti sağlamaktadır. Aradaki temel fark kullanım kolaylığıdır.

  Yarı sert proaaalerde ilişki sonrasında da penis sert olarak durmaktadır. Hastaların bir çoğu günlük aktiviteleri sırasında sert halde bulunan penisi bacaklarının arasına sarkıtarak ya da göbeğe doğru yatırıp kemerle tutturarak yaşam kalitelerini korumaktadırlar.

  Şişirilebilir proaaalerde ise böyle bir problem bulunmamaktadır. Kişi istediği zaman penisi ilişkide bulunulabilecek sertlik ve büyüklüğe getirebilmekte ve ilişki sonrasında da tekrar normal haline döndürebilmektedir.

  Her iki aygıt arasındaki asıl önemli farklılığı maliyet oluşturmaktadır. Normale en yakın olarak sunulan şişirilebilir proaaaler, yarı sert proaaalerden yaklaşık 3 kat daha fazla bir maliyete sahiptir.

  Proaaa ameliyatından sonra herhangi bir sebeple aygıt çıkarılacak olursa yeni proaaa takılmadan ilaç tedavisi ile cinsel ilişkiyi sağlayabilme ihtimali var mı ?
  Ne yazık ki hayır! Herhangi bir sebepten ötürü takılan proaaa çıkarılacak olursa şu an ki ilaçlarla yeniden cinsel ilişkiyi sağlayacak sertliği sağlayabilmek mümkün değildir. Cinsel ilişki için yeniden proaaa takılmasını beklemek gerekmektedir.

  SONUÇ
  Proaaa cerrahisi yıllardan beri güvenle uygulanan, gerek hasta, gerek partner memnuniyeti açısından oldukça yüz güldürücü bir ameliyat şeklidir. Uygun hastalara deneyimli cerrahlar tarafından uygulandığında çok güzel sonuçlar alınabilmektedir.


   
PENİL PROaaaLER (MUTLULUK ÇUBUĞU) konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Mutluluk..........

  Mutluluk..........

  Duygusal Gereksinmeler Birincil duygusal gereksinim sevilmek ve sevmektir. Yeni doğan bir bebek annesinin sütü kadar onun sıcaklığına da gereksinim duyar. Memeli hayvanlarda dahi bu gereksinim deneylerle saptanmıştır. Sevgi görmeyen bebek ruhsal sorunlar yaşamaya başlar, sağlığını yitirir. İnsanda bunun ötesinde yaptıklarının çevresi tarafından onaylanması ve kendisinin o toplumun bir bireyi...
 2. Diş proaaaler

  Diş proaaaler

  Proaaa sözcüğü kullanılamayacak kadar harap olmuş ya da tamamen yok olmuş bir organın fonksiyonunu taklit edebilmek amacıyla yapılan,organik olmayan madde ve aletlerdir. Kuron-Köprü Proaaaleri Ağız içinde görülebilen yerleri(kuron) çok harabiyete uğramış dişler,kalan kısımları çeşitli restorasyon işlemlerinden geçirilerek üzerlerine diş şeklinde proaaa yapılmasıyla tedavi edilirler.Bu da köprü...
 3. ??? *mutluluk* ???

  ??? *mutluluk* ???

  Yorgunum sevgili Yorgunum..... Duygularım.... Ümitlerim.... Dileklerim yorgun.... Her defasında kırılıp Parçalanmaktan yorgun yüreğim.... Aldatılmaktan Kırgın umutlarım.... Yarım kalmaktan aşka Yorgunum..... Geceyi uykusuz Günü karanlık yaşamaktan Yorgunum... Yoruldum sevgili... Her ümidin peşinden Koşmaktan Solan gençliğim.. Yoruldum.. Yalancı bahar yaşamaktan... Gül değil hep diken...
 4. mutluluk...

  mutluluk...

  Ancak en silik rolümüzü bile kavradığımız zaman, mutluluğa kavuşabileceğiz. Exupery Başkalarına mutluluk sağlayabilen mutludur. Diderot Bu ölümlü dünyada mutlak bir mutluluk yoktur. Her mutluluk kendi içinde bir zehir taşır, yahut, dışarıdan gelen bir zehirle zehirlenir. Cheov Bütün mutsuzluklar kardeştir; aynı dili konuşurlar. Balzac Dünyada hiçbir şey mutsuzluk kadar mükemmel...

Sayfayı Paylaş