PGD ile cinsiyet belirlenirmi?

Uzman SühaN

Administrator
PGD ile cinsiyet belirlenirmi?
pgd nedir,pgd ile cinsiyet tayini,pgd ile cinsiyet tahmini,pgd ile cinsiyet kesinleşirmi,pgd ile cinsiyet belirleme hakkında bilgiler



Evet kesin olarak anlaşılabilir fakat PGD bu amaçla kullanılmaz. PGD genetik bazı hastalıkların (orak hücreli anemi, tay sacks, müsküle distrofi, hemofili gibi...) ebmriyoda olup olmadığını araştırmak için yapılır.

p.jpg






PGD (preimplantasyon genetik tanı) ile cinsiyet kesin anlaşılır mı diye merak ediyorsanız bunun yanıtı evet olmak ile birlikte amacı bu sebeple kullanılmadığını öğrenmiş olursunuz. Birçok aile hamileliğin en başında kız mı yoksa erkek mi olduğunu merak ediyor olsa da, tıp alanında bu kadın 3 aylık olduktan sonra açıklanılan bir durum olarak işliyor. Yani sizler doktorunuzdan talep etseniz de erken döneminde belli olan cinsiyet tahminleri ve bilgileri sizlere söylenmeyecektir.


Peki PGD (preimplantasyon genetik tanı) ile cinsiyet anlaşılır mı ve bu test yapılabilir mi? Bu testi sadece belli hastalıkları araştırmak ve bebeğin sağlığına bakmak için kullanılan bir test olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple sizlerde cinsiyet öğrenmek için aceleci olmayıp zamana ve kadere bırakırsanız çok daha mutlu bir hamilelik geçirebilirsiniz. Sizler için oldukça meraklı bir dönem olacağı kesin ama her aileler gibi sizlerde bu yollardan geçecek ve bebeğin cinsiyetini tam olarak anlaşıldığı zaman öğreniyor olacaksınız. Herhangi bir özel test yaptırmanıza gerek kalmayacaktır.
PGD Nedir?

Preimplantasyon Genetik Tanı (PGD) kistik fibrozis, talesemi ya da dengeli yapısal translokasyon riski taşıyan çiftlere uygulanır. Dengeli yapısal translokasyon genetik olarak dengesiz gamet (sperm ya da ) oluşmasına neden olur ki bunlar döllenmeyi gerçekleştirirse, genetik materyalde eksiklikler ya da fazlalıklara neden olarak kromozomal olarak anormal bir embriyo oluşmasına neden olabilir. Embriyoda meydana gelen böyle bir durum embriyonun ölümüne, düşüğe ya da ciddi medikal problemleri olan bir çocuğun doğumuna neden olabilir.

PGS/ PGD Nasıl ve Ne Zaman Gerçekleşir?

Embriyo fertilizasyonun ardından kültür sisteminde 8-10 hücreli evreye gelinceye kadar 3 gün takip edilir. Bu 3 günlük embriyoların blastomerlerinden bir ya da iki hücre biyopsi ile alınır ve belirli kromozomlara kromozomal analiz yapılır. PGS/ PGD işlemi düşük ve canlı doğumlarda kromozomal anomalinin en sık görüldüğü kromozomlara ( 13, 16, 18, 21, 22, X ve Y) uygulanır.

Biyopsi yapılmış olan embriyolar blastosist aşamasına gelinceye kadar 5 ya da 6. güne kadar takip edilir. Sadece anomali görülmeyen embriyolar uterusa transfer edilir.

Kromozomlara PGS/PGD işlemi yapılırken Fluorescence In Situ Hybridization (FISH) yöntemi ile özel problar (küçük DNA parçaları) analizi yapılacak olan belirli bölgelere bağlanır. Her prob farklı bir floresan boya ile etiketlenir. Bu floresan probları biopsi olarak alınmış hücreler ile etkileşime sokulur ve özel kromozomlar ile hibritleşmesi beklenir. Genetikçi tarafından floresan mikroskobu kullanılarak belirli kromozomda görülen renkli sinyaller ( bir, iki ya da üç) değerlendirilir. Tek bir sinyal monozomi, iki tane olanı disomi (normal), ve üç olan trizomi olarak değerlendirilir. Böylece belirli kromozomlardaki anöploidi belirlenebilir.
 
Üst