1. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Polİs Kolejİ ÖĞrencİlerİne HarÇlik Verİlmesİ Hakkinda YÖnetmelİk

  Konu, 'Hukuk' kısmında Misafir tarafından paylaşıldı.

  polis koleji bölümleri pmyo öğrenci harçlıkları pmyo harçlık Resmi Gazete Tarihi: 04/06/1982

  Resmi Gazete Sayısı: 17714

  İçişleri Bakanlığından:

  I. BÖLÜM


  Amaç
  Madde 1 - Bu Yönetmelik, Emniyet Teşkilat Kanunu'nun 19 uncu maddesine 15/6/1938 gün ve 3452 sayılı Kanunla eklenen fıkraya istinaden parasız yatılı bir devlet okulu olarak kurulan Polis Koleji'nin öğrencilerine, devletin imkanları ölçüsünde her ay harçlık verilmesi esas ve usulünü belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Polis Koleji hazırlık sınıfına kesin kaydı yapılarak öğrenime başlayan öğrencileri kapsar.

  Deyimler

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden:

  a) Bakanlık : İçişleri Bakanlığını,

  b) Genel Müdürlük : Emniyet Genel Müdürlüğünü,

  c) Okul Müdürlüğü : Polis Koleji Müdürlüğünü,

  d) Öğrenci : Polis Kolejine kesin kaydı yapılan öğrencileri

  ifade eder.

  II. BÖLÜM

  Harçlıkların Miktarı

  Madde 4 - Öğrencilere her yıl Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelinin ilgili harcama kaleminde belirtilen miktar üzerinden harçlık verilir.

  Madde 5 - (4) üncü maddedeki esaslar üzerinden, sınıflar arasında, ast sınıftan üst sınıfa doğru kademeli ödeme yapılması Bakanlık ile Maliye Bakanlığı tarafından müştereken kararlaştırılabilir.

  Harçlıklara Müstehak Olanlar

  Madde 6 - Polis Koleji Giriş sınavlarını kazanarak intibak eğitiminden sonra okula kesin kaydı yapılan öğrenciler, kayıt tarihini izleyen aybaşından itibaren harçlık almaya hak kazanırlar.

  Harçlıkların Ödeme Zamanı

  Madde 7 - Harçlıklar her aybaşında peşin olarak ödenir.

  Ödemeye kesin kaydı izleyen aybaşından itibaren başlanır. Ödeme süresi her sınıf için bir öğretim yılıdır. Yaz tatilinde ve bütünlemeye veya engel sınavına kaldığı için yaz tatiline gönderilmeyen öğrencilere harçlık verilmez.

  Öğretim yılının ay içinde sona ermesi halinde, peşin olarak ödenen harçlık geri alınmaz.

  Harçlıkların Geri Alınması:

  Madde 8 - Polis Kolejindeki öğreniminden her ne sebeple olursa olsun ayrılan veya öğrenimine son verilen öğrencilere yapılan harçlık ödemeleri genel hükümler çerçevesinde geri alınır.

  Harçlıkların Ödeme Usulü:

  Madde 9 - Harçlıklar 4 üncü madde esaslarına göre, Genel Müdürlükçe bildirilecek miktarlar üzerinden vergi ve maliye mevzuatına uygun olarak Okul Müdürlüğünce ödenir.

  III. BÖLÜM

  Yürürlük:

  Madde 10 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme:

  Madde 11 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.   
Polİs Kolejİ ÖĞrencİlerİne HarÇlik Verİlmesİ Hakkinda YÖnetmelİk konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Polİs Çevİk Kuvvet YÖnetmelİĞİ

  Polİs Çevİk Kuvvet YÖnetmelİĞİ

  polis çevik kuvvet yönetmeliği çevik kuvvet yönetmeliği polis çeşitleri bayan polisleri cevik resimleri Resmi Gazete Tarihi: 25/06/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25149 İçişleri Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmelik, Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetimine, işletilmesine, mali ve idari...
 2. Polis Koleji Öğrencileri Kıyafet ve İstihkak Yönetmeliği

  Polis Koleji Öğrencileri Kıyafet ve İstihkak Yönetmeliği

  polis üniforma modelleri Polis Koleji Öğrencileri Kıyafet ve İstihkak Yönetmeliği İçişleri Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 17/10/1994 Resmi Gazete Sayısı: 22084 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı resmi üniformalı ve parasız yatılı bir ortaöğretim kurumu olan Polis Koleji...
 3. Polis Koleji Sınıf Geçme Yönetmeliği

  Polis Koleji Sınıf Geçme Yönetmeliği

  ppolişoyu Polis Koleji Sınıf Geçme Yönetmeliği İçişleri Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 12/09/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23461 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (Değişik madde: 30/12/2005-26039 S.R.G. Yön/1.mad) Bu Yönetmeliğin amacı, Polis Kolejinde sınıf geçme, sınavlar, devam ve devamsızlık ile ilgili usul ve esasları...
 4. 2011 Polis Koleji Başvuruları

  2011 Polis Koleji Başvuruları

  2011 polislik sınavları ne zaman, polis alımı, yaş sınırı, başvuruları, sınavları, olma şartları 2011 yılında polis kolejine başvuru süresi ile ilgili bir basın bülteni var arkadaşlarım. Seviye Belirleme Sınavları (SBS) için ek başvuru süresi! Basın Bülteni Seviye Belirleme Sınavları (SBS) için ek başvuru süresi! Bakanlığımız Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan...
 5. 2012 Polis Koleji Sınav Tarihleri

  2012 Polis Koleji Sınav Tarihleri

  2012 Polis Koleji Sınav Tarihleri ne zaman acaba lütfen bilgisi olan arkadaşlarım buradan yazsın 2012 Polis Koleji Sınav Tarihlerini

Sayfayı Paylaş