1. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Polis Koleji Sınıf Geçme Yönetmeliği

  Konu, 'Hukuk' kısmında Misafir tarafından paylaşıldı.

  ppolişoyu Polis Koleji Sınıf Geçme Yönetmeliği

  İçişleri Bakanlığından

  Resmi Gazete Tarihi: 12/09/1998

  Resmi Gazete Sayısı: 23461

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - (Değişik madde: 30/12/2005-26039 S.R.G. Yön/1.mad)

  Bu Yönetmeliğin amacı, Polis Kolejinde sınıf geçme, sınavlar, devam ve devamsızlık ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - (Değişik madde: 30/12/2005-26039 S.R.G. Yön/2.mad)

  Bu Yönetmelik, Polis Koleji öğrencilerinin sınıf geçme ve sınavlar ile devam ve devamsızlıklarına ilişkin esasları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 58 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Bakanlık: (Ek tanım: 30/12/2005-26039 S.R.G. Yön/3.mad) İçişleri Bakanlığını,

  Bakan: (Ek tanım: 30/12/2005-26039 S.R.G. Yön/3.mad) İçişleri Bakanını,

  Genel Müdürlük : Emniyet Genel Müdürlüğünü,

  Genel Müdür : Emniyet Genel Müdürünü,

  Okul Müdürü : Polis Koleji Müdürünü,

  Okul : Polis Koleji'ni,

  Öğretmenler Kurulu : Okuldaki bütün öğretmenlerden oluşan kurulu,

  Zümre Öğretmenler Kurulu : Aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşan kurulu

  Sınıf Öğretmeni : Okul yönetimince sorumluluğu kendisine verilen sınıf öğrencilerinin; ilgi, istek, yetenek, sosyal ve başarı durumları konularında okul yönetimi, öğretmen ve okul rehberlik servisi ile yakın işbirliği içinde bulunan, çevre ile sağlıklı ilişkiler kurmasını sağlayan öğretmeni,

  Rehber Öğretmen : Öğrencilere yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini yürüten öğretmeni,

  Ders Yılı : Derslerin başladığı tarihten, kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi,

  Dönem : Ders yılının başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi,

  Öğretim Yılı : Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

  Ölçme Araçları : Öğrencilerin bilgi, beceri ve davranışlarının değerlendirilmesinde başvurulacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar ile ödev ve projeleri,

  Not Yükseltme Sınavı : Öğrencilerin ders kesim tarihi itibarıyla başarısız oldukları derslerden başarılarını yükseltmek amacıyla yapılan sınavı,

  Yetiştirme Kursu : Ders yılı içinde çeşitli sebeplerle boş geçen dersler için, ders yılının ikinci döneminde veya yaz tatilinde düzenlenen kursu

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : İlkeler

  İlkeler

  Madde 5 - Öğrenci başarısıyla ilgili ölçme ve değerlendirme, devam-devamsızlık konularında yapılacak işlemlerde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur.

  a) Bir ders yılı iki dönemden oluşur.

  b) Öğrencinin başarısı bir bütün olarak dikkate alınır.

  c) Öğrencilerce alınacak alan seçmeli dersleri ile diğer seçmeli dersler öğrencilerin ilgi, yetenek ve öğretim yılı başında alınan istekleri ile okulun imkanları dikkate alınarak ilgili müdür yardımcısı, sınıf öğretmeni ve rehber öğretmen tarafından belirlenir.

  ç) Sınıf öğretmeninin, okul rehberlik servisi ile yakın bir işbirliği içinde çalışması esas alınır.

  d) Öğrencinin sınıf geçmesi, o sınıfta aldığı bütün derslerden başarılı olmasına ya da yıl sonu başarı ortalamasına göre belirlenir.

  e) Ölçme ve değerlendirmede, programlarda belirtilen özel ve genel amaçlar, hedef davranışlar, açıklamalar ve konular esas alınır.

  f) Öğrenci başarısının tespiti, derslerin özelliklerine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla, ödev, proje, ders içi ve ders dışı etkinliklere dayandırılır.

  g) Öğrenci başarısının ölçülmesinde kullanılan ölçme araçları; geçerlik, güvenirlik, objektiflik, örnekleyicilik, kullanışlılık ve ayırt edicilik özelliklerine sahip olmalıdır.

  h) Öğrenci başarısının belirlenmesi amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında bilginin yanında kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeylerindeki davranışların da ölçülmesine ağırlık verilir.

  ı) Öğrencinin laboratuvar çalışmaları ile ders, ödev, uygulama ve sınavlara katılması zorunludur.

  Not Düzeni

  Madde 6 - Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde "Beşli not düzeni" kullanılır. Öğrencinin başarısı dört, başarısızlığı iki ayrı notla değerlendirilir.

  Bütün sınavlar ile ödev ve projeler 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu değerlendirme sonuçları, öğretmen not defteri ile not çizelgelerine puan olarak yazılır. Bir dersin dönem sonu notu ise o dersten alınan puanların aritmetik ortalamasına göre takdir edilir ve nota çevrilir.

  Puanların not değeri ve derecesi aşağıdaki gibidir.

  Puan Not Derece

  _______ ____ ______

  85-100 5 Pekiyi

  70-84 4 İyi

  55-69 3 Orta

  45-54 2 Geçer

  25-44 1 Geçmez

  00-24 0 Etkisiz

  Puanların aritmetik ortalaması alınırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir. Yarımdan küçük kesirler dikkate alınmaz.

   
Polis Koleji Sınıf Geçme Yönetmeliği konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Polis Koleji Öğrencileri Kıyafet ve İstihkak Yönetmeliği

  Polis Koleji Öğrencileri Kıyafet ve İstihkak Yönetmeliği

  polis üniforma modelleri Polis Koleji Öğrencileri Kıyafet ve İstihkak Yönetmeliği İçişleri Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 17/10/1994 Resmi Gazete Sayısı: 22084 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı resmi üniformalı ve parasız yatılı bir ortaöğretim kurumu olan Polis Koleji...
 2. Polİs Kolejİ ÖĞrencİlerİne HarÇlik Verİlmesİ Hakkinda YÖnetmelİk

  Polİs Kolejİ ÖĞrencİlerİne HarÇlik Verİlmesİ Hakkinda YÖnetmelİk

  polis koleji bölümleri pmyo öğrenci harçlıkları pmyo harçlık Resmi Gazete Tarihi: 04/06/1982 Resmi Gazete Sayısı: 17714 İçişleri Bakanlığından: I. BÖLÜM Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, Emniyet Teşkilat Kanunu'nun 19 uncu maddesine 15/6/1938 gün ve 3452 sayılı Kanunla eklenen fıkraya istinaden parasız yatılı bir devlet okulu olarak kurulan Polis Koleji'nin öğrencilerine,...
 3. 2011 Polis Koleji Başvuruları

  2011 Polis Koleji Başvuruları

  2011 polislik sınavları ne zaman, polis alımı, yaş sınırı, başvuruları, sınavları, olma şartları 2011 yılında polis kolejine başvuru süresi ile ilgili bir basın bülteni var arkadaşlarım. Seviye Belirleme Sınavları (SBS) için ek başvuru süresi! Basın Bülteni Seviye Belirleme Sınavları (SBS) için ek başvuru süresi! Bakanlığımız Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan...
 4. 2012 Polis Koleji Sınav Tarihleri

  2012 Polis Koleji Sınav Tarihleri

  2012 Polis Koleji Sınav Tarihleri ne zaman acaba lütfen bilgisi olan arkadaşlarım buradan yazsın 2012 Polis Koleji Sınav Tarihlerini
 5. 2014 Polis Koleji Sınıf Geçme Puanları Değişti

  2014 Polis Koleji Sınıf Geçme Puanları Değişti

  2014 polis koleji sınıf geçme puanları, polis koleji sınıf geçme puanı, polis koleji 2014 Sevgili melekler, Polis Koleji sınavlarında sınıf geçme puanı değişti. Artık Polis Koleji sınavlarında 50 puan alan öğrenci, o dersten başarılı sayılacak. “Polis Koleji Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre öğrencinin,...

Sayfayı Paylaş