PR ile Reklam Arasındaki Fark

Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
PR ile Reklam Arasındaki Fark
reklam ve halkla ilişkiler arasındaki farklar
PR ile Reklam arasındaki fark


“Reklamın amacı ticaridir. Buna karşılık halkla ilişkilerin amacı ticari değildir, tam tersine daha geniş bir kitleyi olaylardan haberdar ederek onları bilgilendirmektir. Kamuoyunu belirli bir konuda etkilemek, halkın bu konuda bir görüşe sahip olmasını sağlamak, halkla ilişkilerde esas amaç olup, bunu da ancak uzun sürede gerçekleştirebilmektedir. Halkla ilişkiler ile reklamcılık arasında benzer yönler olduğu kadar, farklı yönler de bulunmaktadır.”

(Nuri Tortop/Kamu Kuruluşlarında Halkla İlişkiler)

*

Halkla İlişkiler organize olmuş bir sistemin adıdır. “Halkla ilişkiler, belli bir davranışı benimsetmek ya da belli yönde hareket oluşturmak için halkı inandırma (ikna etme) sanatıdır.” (1) Bu öyle bir sistemdir ki, içinde çeşitli araçları, alet ve edavatı barındırabilmektedir. “Halkla ilişkiler, yönetimin izlemekte olduğu politikanın halka benimsetilmesi, çalışmaların sürekli ve tam olarak halka duyurulması, yönetime karşı olumlu bir hava yaratılması, bunun yanı sıra halkında yönetim hakkında ne düşündüğünü ve yönetimden ne istediğinin bilinmesi ve halkla işbirliği sağlanması işlevidir.” (2) Meselâ, kitle iletişim araçları Halkla İlişkiler sektörü için olmazsa olmazdır. Bunlar başarılı bir şekilde kullanılabildiği ölçüde değer kazanır. Şayet bu araçları kullanıp da, başarısız olanların ikinci bir şık kullanabilme lüksü olamaz. Olsa bile nereye kadar…

“Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği’nin (IPRA- Internatıonal Publik Relations Association) 1954 tarihli kongresinde kabul edilen tanımına göre halkla ilişkiler, bir işletmenin ya da özel veya kamusal bir kuruluşun bağlantı kurduğu veya kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam ettirmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim görevidir.” (3)

PR için Reklâm/Reklâmcılık ana gövdenin yapı taşlarından biridir. Tanıtım dediğimiz şeyin adıdır Reklâm. Zaten ülkemizdeki çeşitli üniversitelerin içerisinde barındırdığı bölümün adı da; Halkla İlişkiler ve Tanıtım değil midir… O halde o kadar mühimdir ki bu tanıtım işlevi, esas ismi geçen bölümün yanına dahi konabilmiştir. Çünkü tanıtarak ikna edilir. Ayrıca belirtmeden geçmeyelim, ikna dediğimiz şey kandırmacı ile eşanlamlı kullanılamaz. Meslek ahlâkı açısından bu böyledir. Tanıtım yaparken hem ikna edilir, hem tatmin, hem de bir şeylerin varlığını hissettirilir. Bu hissettirme şüphesiz hedef alınan kitle ile doğru orantılıdır.

“Reklam; üretilen herhangi bir mal veya hizmete olan talebi artırmaya yönelik ve kısa dönemde sonuç alınması istenen bir eylem biçimidir. Oysa halkla ilişkiler tam tersine, mesajlarını belirlediği hedef kitlelere dolaylı bir biçimde ve sabırla iletmeye çalışır. Reklamda ürün ön planda yer alırken, halkla ilişkilerde ise kuruluşun kendisi ön planda yer almaktadır.” (4)

Reklâm araçtır. Ticaridir. Kâra yöneliktir. Belli bir hedef kitlesi vardır. Halkla İlişkiler kadar geniş açılımlara sahip değildir. Reklâmcı yakın çalışma arkadaşımızdır. Reklam ve halkla ilişkilerin arasındaki farkı ortaya çıkarmak için hangisinin “kısa”, hangisinin “uzun vadeye” yönelik çalıştığını bilmek lâzımdır. Farkı ve ölçüyü açığa çıkarabilmek için bu bize yardımcı olacaktır.

Kaynaklar:

1) Nuri Tor Kamu Kuruluşlarında Halkla İlişkiler, TODAİE, Ankara 1975, s. 4.

2) M.Alaaddin Asna, Yönetim Halk İlişkileri, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: I, Sayı: 3-4, 1968, s. 56.

3) Halkla İlişkiler İPRA Raporu, çev. A.Fikret Işıkyakar, Anadolu Üniversitesi yayınları, No: 251, Eskişehir 1987, s. 56.

4) Ertekin Yücel, Halkla İlişkiler, TODAİE Yayını, Ankara 1986.


Afşin SELİM
 

Benzer İçerikler

Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
928
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
3K
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Cevaplar
1
Görüntüleme
2K
Kayıtsız Üye
K
Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
3K
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Üst