1. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  27 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  11.882
  Beğenilen Mesajlar:
  117
  Ödül Puanları:
  0

  Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız

  Konu, 'Biyografi' kısmında Bilge Gökçen tarafından paylaşıldı.

  Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız (1945 - .... )
  [​IMG]


  Doğum Yeri ve Yılı : Kabataş, Ordu – 1945.


  Halen Bulunduğu Görev:
  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
  Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı


  Eğitim-Öğretim:
  - İlköğretim (Merkez İlkokulu, Gölköy, Ordu), 1956
  -Ortaöğretim (Gölköy Merkez Ortaokulu, Ordu Lisesi), 1963
  -Lisans , Ankara Üniversitesi, 1967
  -Sosyal Tarih Doktorası, Université de Paris IV – Sorbonne, 1975
  Tez Konusu:Institution du vaqf au XVIIIè siècle en Turquie -étude socio-historique

  -Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalında Doçent, 1983
  Tez Konusu: Tahrir Defterlerine Göre Canik-i Bayram (Ordu) Kazası’nın Sosyal ve Ekonomik Tarihi


  -Genel Türk Tarihi Anabilim Dalında Profesör, 1988


  Medenî Hâli:
  Evli : Emine Yediyıldız


  Çocukları:
  -Numan Yediyıldız, Kurmay Binbaşı, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalında Bilim Uzmanı, Sistem Mühendisliği Anabilim Dalında Bilim Uzmanı.
  -Ahmet Necmi Yediyıldız, Bankong’da Serbest İşadamı

  Araştırma ve Uzmanlık Alanları:
  Tarihte Yöntembilim ve Türk toplum ve kültür tarihi


  Lisansüstü Eğitim-öğretim Faaliyetleri:
  Tarih Metodolojisi, Toplum, Kültür ve Ekonomi Tarihi alanlarında yüksek lisans ve doktora

  İdari Görevleri
  -Yürütme Kurulu Üyesi, Türk Tarih Kurumu (1986- 2001)
  -Yönetim Kurulu Üyesi , Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü (1987-1989; 2001)
  -Yazı İşleri Müdürü, Türk Kültürü (2001-)
  -Yönetim Kurulu Üyesi , H.Ü.Edebiyat Fakültesi (1991-1993)
  -Dekan Yardımcısı, H.Ü.Edebiyat Fakültesi (1991-1993)
  -Bölüm Başkanı , H.Ü.Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (1995- 2004)
  -Yönetim Kurulu Üyesi , H.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü (1988-1996)
  -Enstitü Müdürü, H.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü (1996-2004)
  -Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) (1995-1997).
  -Başkan, Comité International des Sciences Historiques (Tarih Bilimleri Uluslarasarı Komitesi)’in Türk Millî Komitesi (1996-2001)
  -Başkan Yardımcısı, Comité International des Sciences Historiques (Tarih Bilimleri Uluslarasarı Komitesi)’in Türk Millî Komitesi (2001- ......).
  -Senato Üyesi, Hacettepe Üniversitesi (1996- 2004)
  -TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı (Mayıs 2004 - …).

  Bilimsel Kuruluşlara Üyelik
  -Türk Tarih Kurumu aslî üyesi
  -Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü üyesi
  -İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği ( İLESAM ) üyesi
  -Comité International des Sciences Historiques (Tarih Bilimleri Uluslarasarı Komitesi) Türk Millî Komitesi Üyesi

  Tam Gün Kadrolu Görevleri
  -Vekil öğretmen (Elbey köyü, Kabataş, Ordu, 1959-1960)
  -Memur (M.E.B. Türk Ansiklopedisi Şubesi, 1965-1966)
  -Yedek subay (Silvan, Diyarbakır, Temmuz-Ekim, 1975).
  -Memur (M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu, 1976).
  -Öğretim Görevlisi (Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdârî Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü, 1977-1982)
  -Öğretim Üyesi (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 1982-2004).

  Hacettepe Üniversitesi Dışında Ders Verdiği ya da Tez Yönettiği Diğer Kuruluşlar:
  -Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi misafir öğretim üyesi (1982-1983)
  -Gazi Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi
  -Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  - Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü
  -Kara Harp Okulu
  -Millî Güvenlik Akademisi
  -Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Aldığı Ödüller
  -Millî Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Doktora Bursu (1416 Sayılı Kanun) (1968 –1973)
  -Türk Petrol Vakfı Yurtdışı Araştırma Bursu (1973-1975).
  -Türk Ocağı "Ziya Gökalp Bilim Teşvik Armağanı" (28 Mart 1987).
  -Yerel Televizyonlar Birliği "Halk Kahramanları Ödülü” (23 Aralık 2001)

  2547 Sayılı Kanun'un 38. Maddesi uyarınca Yaptığı Görevler
  -Uzman (Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-i Kadîme Arşivi)
  -Bilimsel Yardımcı (Türk Tarih Kurumu, 1983-1986)
  -Bakan Danışmanı (Millî Eğitim Bakanlığı)

  Akademik Danışma Kurulu Üyelikleri
  - Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Danışma Kurulu Üyeliği
  - Genel Müdür Danışmanı (Vakıflar Genel Müdürlüğü)
  - Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayın Danışma Kurulu Üyeliği
  - M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Lise Tarih Kitapları Müfredat Programı Hazırlama Komisyonu Üyeliği
  - Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Araştırmaları Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği

  Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri ve Doktora Tezleri
  a. Yüksek Lisans Tezleri
  b. Doktora

  a. Yüksek Lisans Tezleri
  1-Birinci, A., Anadolu'da Kolluk Kuvvetleri, H.Ü.Mezuniyet Sonrası Eğitim Fakültesi, Ankara, 1978

  2-Özel, O., XV.-XVI. Yüzyıllarda Anadolu'da Kırsal (Ziraî) Organizasyon, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1986

  3-Tuş, M., Sivas Şer'iye Sicillerine Göre Tanzimat'ın Sivas'a Tesirleri (1883-1956), H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1986

  4-Demirel, Ö., Şer'iye Sicillerine Göre II. Mahmud Döneminde Sivas'ta Esnaf Teşkilâtı ve Üretim-Tüketim İlişkileri, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1987 (Bu tez yayınlandı: ....).


  5.Erdoğru, M.A., Dârü’l-Hilâfeti’l-Aliyye Medreseleri: 1914-1924, Ankara Üniversitesi, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1985


  6.Bildirici,Y.Z., Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye’de Arapça Öğretimi, Ankara Üniversitesi, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1987


  7.Ercüment, S., XIX. Yüzyılda Batılı Seyyahlara Göre Doğu ve Orta Karadeniz, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1991


  8-Ölmez, Y., Karahisar-ı Sahip Sancağında Ayanlık Müessesesi (1784-1848), H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1991


  9-Say, Y., Türk Tıbbı ve Türkiye'deki Sağlık Kurumları (1300-1839), H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1992


  10-Yurtseven, Ç., II.Mahmud Döneminde (1808-1839) Bolu Şehrinin Sosyal Yapısı, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüü, Ankara,1993


  11-Keleşyılmaz, V., Millî Mücâdele'de "İzmir'e Doğru", H.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1993


  12-Erdoğdu, İ., Harput'ta Gayrımüslimler (1823-1868), H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1994


  13-Gül, A., Türk Yenileşme Tarihinde bir Mütefekkir Olarak Said Halim Paşa ve Batılılaşma Problemi, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1994


  14-Alkan, M., Osmanlı Hilâfet Müessesesi 1517-1909, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1994


  15-Demir, N., Kalkınma Planlarında ve Hükümet Programlarında Bilim ve Teknoloji Politikaları, H.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1995


  16-Samani, S., Yugoslavya'da Etnik Yapı ve Politika (1918-1992), H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1997


  17-Kırmızı, A., II. Abdülhamit Dönemi (1876-1908) Osmanlı Bürokrasisinde Gayrımüslimler, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1998


  18-Ay, A., XIII.-XIV. Yüzyıllar Anadolusunda Kültür Dolaşımı Açısından Dervişler, Talebeler ve Hacılar, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1998


  19-Aker, E.Z., Tanzimat Dönemi Osmanlı Sanayileşme Sorunları ve Kapitülasyonlar, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1999


  20-Ural, S.S., Kabataş İlçesinde Medenî Kanunun Evlilikle İlgili Hükümlerinin Hukukî ve Sosyolojik Tahlili (1950-1960), H.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara,


  21-Türkdoğan, B., Avrupa Birliği ve Ulus-Devlet , H.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2001


  22.Yeşil, F., Ebubekir Ratip Efendi'nin Osmanlı Modernleşme Tarihindeki Yeri, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002.


  23. Güzel, H., Ankara Vakıfları, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002


  24. Üstün, K., Ordu Yöresi Mezar Taşları, Ankara, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.


  25.Tekin, S., Atatürk’ün Anıtkabri’nin Tarihi, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, (Devam ediyor)


  26.Aksu, L., Canik-i Bayram Kazası 1613 Tarihli İki Tahrir Defterinin Karşılaştırmalı Analizi, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, (Devam ediyor)


  b. Doktora Tezleri


  1-Öztürk, N., Türk Yenileşme Tarihi Çerçevesinde Vakıf Müessesesi, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991 (Bu tez, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yayınlandı: Ankara 1995, 666 s.).


  2-Kurt, Y., XVI. Yüzyıl Adana Tarihi, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1992


  3-Sakallı, B., Millî Mücâdele'de Teşkilâtlanma Düşüncesi, Müdâfaa-i Hukuk Cemiyetleri ve Sosyal Yapıları, H.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 1993


  4- Sarıoğlu,M., Siyâset -Şehircilik İlişkileri Açısından Başkent Ankara (1919-1945), H.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara,


  5-Unan, F., Kuruluşundan Günümüze Fatih Külliyesi, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1993 (Bu tez, Türk Tarih Kurumu'nda yayınlanıyor).


  6-Say, Y., Seyyid Battal Gazi Külliyesi, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1999


  7-Zülfikâr, C., Aziz Mahmud Hüdayi Külliyesi ve İlk Yüzyılı, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1999


  8-Çukurova, Ü., 1923-1938 Döneminde Gaziantep'te Sosyal Yapı, H.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1999


  9-Erhan, Ç., Osmanlı-Amerika Siyasî İlişkileri (1776-1917), H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000 (Bu tez yayınlanmıştır, Ankara, 2001).


  10-Sezgin, A., Cumhuriyet Döneminde Dinî Hayatın Meselelerinin Tarihî Kökenleri, Ankara Üniversitesi, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1990


  11.Güler, A., XX.Yüzyıl başlarının Askerî ve Stratejik Dengeleri İçinde Türkiye'deki Gayrımüslimler, Ankara Üniversitesi, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1993 (Bu tez yayınlanmıştır: ATASE Yayınları, Ankara, 1996).


  12.Güler, H., Millî Mücâdele Komutanlarının Hâtırâtları –Ortak bir Tarihin Aktörleri ve Gözlemleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çözümleme- H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002.


  13.Şenel, Ş., Temettüât Defterlerine Göre Ankara, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002.


  14.Ay, R., Geç Ortaçağ Toplumlarında Yapısal ve İşlevsel Özellikleri Açısından Mistik Gruplar: Anadolu Örneği (XIII.-XV. Yüzyıllar), H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2003.


  15. Tuğ, A.Z., Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rauf Denktaş, H.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2003.


  16. Alkan, M., Adana vakıfları, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2004.


  17. Erdoğan, E., Tahrir Defterlerine Göre Ankara, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2004.


  18.Koç, K., Ulus Devlet ve Küreselleşme, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2004.


  19. Alparslan, Ş., Boşnak Toplumu’nda Türk Kültürünün İzleri, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2004.


  20.Gök, H., Kara Harp Okulu Tarihi, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, (Devam ediyor)


  21.Koyuncu, A., Balkanlarda Osmanlıların Tasfiyesi ve Türk Mirası, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, (Devam ediyor)


  22.Hamşioğlu, O., Afganistan’ın Yenileşme Tarihinde Türkiye’nin Etkisi, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, (Devam ediyor)


  23.Metin, C., İran’da Modernleşme Hareketleri, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, (Devam ediyor)


  24.Aker, E.Z., (Konu henüz belirlenmedi.), H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, (Devam ediyor)

  Çalıştığı ve Yürüttüğü Projeler
  -Türkiye’nin Sosyal ve Kültürel Tarihi Projesi (TÜSOKTAR) Yürütme Kurulu Üyesi (Türk Tarih Kurumu, DPT)
  -Türkiye’nin Sosyal ve Kültürel Tarihi Projesi (TÜSOKTAR) Sondaj Metoduyla Türkiye’nin Sosyal Ve Ekonomik Tarihini Araştırma Grubu Başkanı (Türk Tarih Kurumu, DPT)
  -Türkiye Dışındaki Türk Kültür Varlıkları Envanteri Projesi Yürütme Kurulu Üyesi (Türk Tarih Kurumu. DPT)
  -II. Mahmud’dan Günümüze Yurtdışına Gönderilen Öğrencilerin Prosopografisi Projesi Yürütücüsü (Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü. DPT).

  alıntı
   
Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Prof. Dr. Tevfik Dalgıç

  Prof. Dr. Tevfik Dalgıç

  Profesor Dr. Tevfik Dalgic Teksas Universitesi-Dallas Isletme Fakultesi, Organizasyon, Strateji ve Uluslararasi Isletmecilik Bolumu Ogretim Uyesi Teksas, ABD 1944 yilinda Nevsehir'de dogdu. Nevsehir Lisesi Fen Kolunu bitirdikten sonra Orta Dogu Teknik Universitesi Isletmecilik Bolumunden mezun oldu. Askerligini yedek subay olarak Jandarma Genel Komutanligi Basin ve Halka Iliskiler Bolumde...
 2. Prof. Dr. Özer Ergenç

  Prof. Dr. Özer Ergenç

  özer ergenç bilkent özer ergenç makaleleri Prof. Dr. Özer ERGENÇ 06.04.1945 yılında Bergama ( İzmir )'da doğdu. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ve Ankara Yüksek Öğretmen Okulu'nda yaptı.( 1962-1966). 1966-1969 yılları arasında Siirt Lisesi'nde tarih öğretmenliği yaptı. 1969-1979 yıllarında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yeniçağ Tarihi...
 3. Prof. Dr. Baymirza Hayit

  Prof. Dr. Baymirza Hayit

  Prof. Dr. Baymirza Hayit (1917 - .... ) Baymirza Hayit, Özbekistan'ın Fergana vadisi, Namangan vilayetinin, Yargorgan köyünde 17 Aralık 1917'de doğdu. Annesinin adı Rabiya, babasının adı Hayit Mirza Mahmutmirzaoğlu'dur. Dokuz çocuklu çiftçi bir ailenin çocuğu olan Baymirza Hayit Özbek Türkleri'nden olup, çocukluk yılları hayatında derin akisler bırakacak olan Sovyet kızılordu milislerinin...
 4. Prof. Dr. İonna Kuçuradi

  Prof. Dr. İonna Kuçuradi

  Prof. Dr. İonna Kuçuradi Değer felsefesini temel alan bir yaklaşımın öne çıkmasını sağlayan Kuçuradi, 4 Ekim 1936'da İstanbulda doğdu. İlköğrenimini İstanbul Merkez Rum Ortaokulu'nda, ortaöğrenimini ise Zapyon Rum Kız Lisesi'nde yaptı. 1954'te girdiği İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden 1959 yılında mezun oldu. Aynı yıl Takiyettin Mengüşoğlu'nun asistanı olarak bu bölümde göreve...
 5. Prof. Dr. Halil İnalcık

  Prof. Dr. Halil İnalcık

  Prof. Dr. Halil İnalcık (1916 - .... ) Dünyaca ünlü tarihçimiz Halil İnalcık, 26 Mayıs 1916’da İstanbul’da dünyaya geldi. Çocukluğu hep savaş yıllarında geçen İnalcık, 1924 yılında, ailesiyle birlikte Ankara’ya yerleşti ve ilkokulu burada, Gazi İlkokulu’nda bitirdi. Babası Seyit bey ailesini bırakıp Mısır’a yerleştiği için Halil İnalcık’ı annesi büyüttü. Ortaokulda yatılı olarak Sivas...

Sayfayı Paylaş