Proteİn - Kromozomlar

*GüMüŞ*

*GüMüŞ*

Yeni Üye
Üye
Proteİn - Kromozomlar
KROMOZOMLAR

ATP- Adenozin trifosfat denilen ve molekül olarak nükleotit yapılı canlıların doğrudan kullandığı enerji molekülü

Aktif taşıma- Yarı geçirgen zar aracılığıyla ATP harcanarak gerçekleştirilen madde taşıması.

Besin- Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla kullandıkları maddelerdir.

Beslenme- Canlıların canlılık olaylarını sürdürebilmeleri amacıyla gerekli maddeleri sağlama olayı.

Çekirdek- Bitki ve hayvan hücreleri gibi ökaryot hücrelerin ortasındaki hücre faaliyetlerinin yönetim merkezi.

Deoksiriboz- Beş karbonlu şeker.

DNA- Deoksiribo Nükleik Asit. Tüm canlıların hücrelerinde ve bazı virüslerde bulunan temel canlılık maddesi.Kalıtsal özelliklerin dölden döle geçmesini sağlayan genleri taşıyan en büyük hücresel molekül.

Hücre- Canlıların yapı, görev ve üreme birimleri. Yani canlıların en küçük canlı yapıtaşları.

Hücre Çeperi- (Hücre duvarı) Bitki hücrelerinde hücre zarlarının dışında bulunan cansız, sert ikinci bir zar. Bitkilere koruyuculuk ve desteklik sağlayan hücresel yapı.

Karbonhidrat- Karbon,hidrojen ve oksijen içeren organik bileşiklerdir.Çay şekeri(sükroz),nişasta, glikojen ve selüloz en tanınmış karbonhidratlardır.

Klorofil- Fotosenaaa olayında güneş enerjisini kimyasal enerjiye çeviren yeşil pigment.

Kromozom- Çekirdek içindeki protein kılıf içine yerleşmiş DNA moleküllerinin oluşturduğu yapılar.

Lipid- Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan karbonhidratlardan sonra ikinci temel enerji kaynağı olan moleküller.

Lizozom- Yapılarında sindirim enzimleri bulunur. İntihar kesecikleri de denir.

Mayoz- Kromozom sayısını yarıya indiren hücre bölünmesi.

:):):):)bolizma- Tüm canlılarda yapılan beslenme, solunum, boşaltım, büyüme gibi yaşamsal olayların tümü.

Mitokondri- Hücrelerin enerji üretim merkezi.

Mitoz- Bir hücreden aynı nitelikte iki yeni hücre meydana getiren bölünme şekli.

Nükleotid- Nükleik asitlerin yapısına katılan birim molekül.

Oksijenli solunum- Karbonhidratların oksjenle yakılması sonucunda enerji sağlanmasına denir.

Organel- Hücre içinde belli görev yapmak üzere özelleşmiş ve zarla çevrilmiş yapılar. Çekirdek,mitokondri, kloroplast...gibi.

Organizma- Beslenme, solunum, boşaltım vb. yaşamsal olayları tek başına yapabilen ve belli bir bütünlüğü olan canlı.

Osmoz- Suyun çok olduğu yerden az olduğu yere doğru hücre zarından geçişi.

Ototrof- Yeşil bitkiler gibi kendi besinlerini kendileri yaparak beslenen canlı.

Ökaryot hücreler- Bitki ve hayvanlarda olduğu gibi çekirdek, mitokondri vb. gelişmiş yapılara sahip gelişmiş hücre.

Pasif taşıma- Madde moleküllerinin yoğunluk farkından dolayı yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru taşınmalarıdır. Enerji harcanmaz. İki şekilde olur: Difüzyon ve osmoz.

Protein- Karbon, hidrojen, oksijen, azot ve çoğunlukla kükürt fosfor içeren bileşiklerdir.

Preparat- Lam ve lamel arasına konulan mikroskopta incelenmeye hazır hale getirilmiş madde.

Prokaryot hücreler- Zarla çevrilmiş özel organelleri olmayan hücreler. Örneğin-bakteri ve yeşil algler

Ribozom- Hücredeki protein senaaa yeri.

RNA- (Ribo Nükleik Asit) Hücre çekirdeğindeki DNAların biyolojik bilgilerini sitoplazmaya iletip olayları yürüten nükleik asit çeşidi.

Sitoplazma- Hücrenin zarı ile çekirdeği arasını dolduran, yarı akışkan yapıdaki canlı kısım.

Solunum- Canlıların yaşamları için gerekli enerjiyi sağlamak amacıyla besinleri parçalayıp ATP üretmesi.

Üreme- Canlıların soylarının devam edebilmesi amacıyla kendilerine benzer bireyler oluşturmaları olur.

PROTEİNATP- Adenozin trifosfat denilen ve molekül olarak nükleotit yapılı canlıların doğrudan kullandığı enerji molekülü

Aktif taşıma- Yarı geçirgen zar aracılığıyla ATP harcanarak gerçekleştirilen madde taşıması.

Besin- Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla kullandıkları maddelerdir.

Beslenme- Canlıların canlılık olaylarını sürdürebilmeleri amacıyla gerekli maddeleri sağlama olayı.

Çekirdek- Bitki ve hayvan hücreleri gibi ökaryot hücrelerin ortasındaki hücre faaliyetlerinin yönetim merkezi.

Deoksiriboz- Beş karbonlu şeker.

DNA- Deoksiribo Nükleik Asit. Tüm canlıların hücrelerinde ve bazı virüslerde bulunan temel canlılık maddesi.Kalıtsal özelliklerin dölden döle geçmesini sağlayan genleri taşıyan en büyük hücresel molekül.

Hücre- Canlıların yapı, görev ve üreme birimleri. Yani canlıların en küçük canlı yapıtaşları.

Hücre Çeperi- (Hücre duvarı) Bitki hücrelerinde hücre zarlarının dışında bulunan cansız, sert ikinci bir zar. Bitkilere koruyuculuk ve desteklik sağlayan hücresel yapı.

Karbonhidrat- Karbon,hidrojen ve oksijen içeren organik bileşiklerdir.Çay şekeri(sükroz),nişasta, glikojen ve selüloz en tanınmış karbonhidratlardır.

Klorofil- Fotosenaaa olayında güneş enerjisini kimyasal enerjiye çeviren yeşil pigment.

Kromozom- Çekirdek içindeki protein kılıf içine yerleşmiş DNA moleküllerinin oluşturduğu yapılar.

Lipid- Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan karbonhidratlardan sonra ikinci temel enerji kaynağı olan moleküller.

Lizozom- Yapılarında sindirim enzimleri bulunur. İntihar kesecikleri de denir.

Mayoz- Kromozom sayısını yarıya indiren hücre bölünmesi.

:):):):)bolizma- Tüm canlılarda yapılan beslenme, solunum, boşaltım, büyüme gibi yaşamsal olayların tümü.

Mitokondri- Hücrelerin enerji üretim merkezi.

Mitoz- Bir hücreden aynı nitelikte iki yeni hücre meydana getiren bölünme şekli.

Nükleotid- Nükleik asitlerin yapısına katılan birim molekül.

Oksijenli solunum- Karbonhidratların oksjenle yakılması sonucunda enerji sağlanmasına denir.

Organel- Hücre içinde belli görev yapmak üzere özelleşmiş ve zarla çevrilmiş yapılar. Çekirdek,mitokondri, kloroplast...gibi.

Organizma- Beslenme, solunum, boşaltım vb. yaşamsal olayları tek başına yapabilen ve belli bir bütünlüğü olan canlı.

Osmoz- Suyun çok olduğu yerden az olduğu yere doğru hücre zarından geçişi.

Ototrof- Yeşil bitkiler gibi kendi besinlerini kendileri yaparak beslenen canlı.

Ökaryot hücreler- Bitki ve hayvanlarda olduğu gibi çekirdek, mitokondri vb. gelişmiş yapılara sahip gelişmiş hücre.

Pasif taşıma- Madde moleküllerinin yoğunluk farkından dolayı yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru taşınmalarıdır. Enerji harcanmaz. İki şekilde olur: Difüzyon ve osmoz.

Protein- Karbon, hidrojen, oksijen, azot ve çoğunlukla kükürt fosfor içeren bileşiklerdir.

Preparat- Lam ve lamel arasına konulan mikroskopta incelenmeye hazır hale getirilmiş madde.

Prokaryot hücreler- Zarla çevrilmiş özel organelleri olmayan hücreler. Örneğin-bakteri ve yeşil algler

Ribozom- Hücredeki protein senaaa yeri.

RNA- (Ribo Nükleik Asit) Hücre çekirdeğindeki DNAların biyolojik bilgilerini sitoplazmaya iletip olayları yürüten nükleik asit çeşidi.

Sitoplazma- Hücrenin zarı ile çekirdeği arasını dolduran, yarı akışkan yapıdaki canlı kısım.

Solunum- Canlıların yaşamları için gerekli enerjiyi sağlamak amacıyla besinleri parçalayıp ATP üretmesi.

Üreme- Canlıların soylarının devam edebilmesi amacıyla kendilerine benzer bireyler oluşturmaları olur
 

Benzer İçerikler

*GüMüŞ*
Cevaplar
0
Görüntüleme
760
*GüMüŞ*
*GüMüŞ*
*GüMüŞ*
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
*GüMüŞ*
*GüMüŞ*
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
19K
Misafir
M
*GüMüŞ*
Cevaplar
0
Görüntüleme
778
*GüMüŞ*
*GüMüŞ*
*GüMüŞ*
Cevaplar
0
Görüntüleme
842
*GüMüŞ*
*GüMüŞ*
Üst