Ra-erkek isimleri

  • Konbuyu başlatan *MeleK*
  • Başlangıç tarihi
*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
#1
Ra-erkek isimleri
ra ile biten erkek isimleri sonu ra ile biten isimler isimler sonu erkek isimleri başlayan
Rabap: bir çeşit saz
Rabbani: tanrıyla ilgili
Rabıt: rabteden, bağlayan, birleştiren
nefsini dünyadan menedip ahirete bağlanmış olan
Rabsin: beyaz ay, dolunay
Rabi: dördüncü
Rabih: faydalı, karlı
Raci: rica eden, yalvaran
umutlu
Racih: maddeten ötekinden daha üstün olan
Rağıb: arzulu, isteyen, rağbet eden
Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır
Radi: kahramanlıkla ilgili
Rafeddin: islam dininin vermiş olduğu acıma, esirgeme duygusu
Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır
Rafet: iyilik, çok acıma, esirgeme
sert, çatık kaşlı veya aslan
Rafet/refet: çok acıma
Rafettin: dinen acıma ve esirgeme hissi
Rafız: bırakan, salıveren
Rafi: tanrı sıfatlarından biri
Rafih: bolluk içinde yaşayan
Ragıp: arzu eden, istekli, rağbet eden
can ve yürekten özleyen
Rahatfeza: rahat artıran
Türk müziğinin bileşik makamlarından
Rahdan: yol bilen
Rahman: acıması bol olan
bütün canlılara merhamet eden
Rahmani: Allah' tan gelen, kutsal, Allah' a özgü
Rahmet: yağmur
Rahmetullah: tanrının bağışlaması
Rahmeti: esirgeme, merhametle ilgili
Rahmi: koruyan, esirgeyen
Rahi: huzurlu, rahat eden
kurtaran, felaha ulaştıran
Rahim: esirgeyen, acıyan
Rakım: yazan, çizen
Raki: namaz kılarken ellerini dizlerine koyarak eğilen
Rakik: ince
yufka yürekli
köle veya cariye
Ram: itaat eden
Ramazan: doğruluk gösteren
adaletli davranan
kameri yılın 9. ayı
Rami: atıcı, mermi atan
Ramim: çok övülmüş, methedilmiş
cennette ölümsüzlüğe kavuşan
Ramis: gerçekleri söylemeyen
Ramiz: çok akıllı
remz eden, işaretleyen
Rast: sağ
haklı, doğru
uygunluk
Türk müziğinin en eski makamlarından
Rastan: doğru olanlar
Rastkar: doğru adam
Rasti: gerçeklik, doğruluk
Rasi: kımıldamayan, oynamayan, sabit
lenger atmış olan, demir üzerinde bulunan gemi
Rasif: sağlam, dayanıklı
denizin yüzüne çıkmış kayalar
taş, temel, rıhtım
Rasih: sağlam, kuvvetli
Rasim: resmeden, resim çizen
sağlam, dayanıklı
Rasin: beyaz ay, dolunay
Ratib: sıralayan, düzenleyen (kimse)
sabit, sağlam, yerleşmiş
Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır
Ratip: tertipleyen, düzenleyen
Rauf: çok merhametli, pek esirgeyen
dünya, varlık
Ravend: kökleri ve sapları ilaç olarak kullanılan karabuğdaygillerden bir bitki
Raid: gürleyen, gürüldeyen
Rayet: bayrak, sancak
Raif: esirgeyici, merhametli
Raik: saf, sade
Rayihan: han bayrağı, han sancağı
Razi: memnun, inanmış
Raşid: olgun, ergin, akıllı
doğru yolda olan
hak din olan islam' ı kabul eden
Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır
Raşit: hak dini kabul eden
Raşit (d): doğru yola giden
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
*MeleK* r-Erkek İsimleri 0
*MeleK* r-Erkek İsimleri 0
*MeleK* r-Erkek İsimleri 1
*MeleK* r-Erkek İsimleri 0
*MeleK* r-Erkek İsimleri 0
*MeleK* r-Erkek İsimleri 0

Similar threads