renk nedir?

RoCCo

RoCCo

Yeni Üye
Üye
renk nedir?
renk nedir kısaca
RENK NEDİR ?
Fizik biliminde renk dalga boylarını, kimya biliminde hareketli fotonları ve pigmentleri, tıpta gözdeki farklı hücrelerin varlığını psikolojide ise duyguları ve davranışları yani bilinçaltını temsil etmiştir ve renk her alanda kendini yaşayan bir enerji olarak ortaya koymuştur.
Renk göz ile yakalanan bir ışık tesiridir. Işığın eşya yüzeyine çarpmasıyla yansıyan ışınlar sayesinde gözümüzde meydana gelen duyumların her birine renk denir. Ve gözün rengi algılaması için belirli düzeyde ışık olması gerekir ve renk cisimlerin üzerinde monte durumdadır yani yerleşmiştir.
Renk : Işık, göz ve beyinle idrak edilir. Bu yüzden renk anlamı üç sistemde ele alınmalıdır.
(
a) Psikolojik sistemde renk:
Beynimizde uyanan bir duyumdur aynı mavi duyum gibi.
(b) Fizyolojik sistemde renk:
Çeşitli ışık cinslerinin göz retinasında sinirler vasıtası ile meydana getirdiği fizyolojik olaydır. Işığın görünüş hadisesi fizyolojiktir. Renk ise bizdedir. Renk bir duygudur ve yaşayan varlıkların sinir sistemlerinde mevcuttur.
(c) Fiziksel sistemde renk:
Işıkla, spektrum ile, ölçülerle, rakamlarla geniş olarak belirtilen bir olaydır. Işığın hangi dalga uzunluğunun hangi oranda bulunduğu esastır. Fizik bakımından renk türü, titreşimle ışık dalgalarından ibarettir. Güneş ışığını bir prizmadan geçirerek bütün renkleri ayrı ayrı bir perde üzerine aksettirebiliriz. Keza Newton bunu ilk deneyen kişidir. Ve bunun sonucunda farklı dalga boylarına sahip olduklarını açıklayan ve rengi enerji alanında bir bilim olarak ilk ortaya koyan kişidir.Renk aynı ses gibi titreşim ve frekans hadisesidir. Her rengin kendine özgü karakteristik özelliği vardır. Renkler bu özelliklerini insanlara ve doğaya salgılarlar.
Renk Evrensel Bir Dildir.
Her insanın bir renk dünyası vardır.
Günümüzde psikoloji ve tıp bilimlerinin bazı alanlarında renk testleri uygulanarak bilimsel sonuçlar çıkarılabilmektedir. İyi bir renk eğitiminin özgür davranış geliştirmede ve yaratıcılığın gelişmesinde önemli etkisi olduğu kabul edilmektedir.
İnsanların giyimindeki, ev yaşamındaki, kişisel kullanım eşyalarını yapmalarındaki renk seçimleri, bireyin kişiliği davranışları ve düzeyi hakkında bir fikir verebilmektedir
Hayatımızın canlılığı olan renkler bizi harekete geçirebilecek enerjiye sahiptir. Yaşadığımız ortamı güzelleştiren, dünyamıza bambaşka anlamlar katan renkler insanları psikolojik olarak etkiler.Renk ışık, ışıkta bir elektromanyetik enerji olduğundan değişik dalga boylarına dönüşebiliyor ve ortaya farklı renkler çıkıyor. Yani renk ışığın değişik titreşimlerdeki görüntüsüdür diyebiliriz.
Tercih ettiğimiz renkler farkında olmasakta bilinçaltındaki duyguları,arzularımızı ,seçimler ve isteklerimizi açığa çıkararak tetikleyici olabiliyor. Yapılan araştırmalarda renkler ve insan davranışları arasında çok sıkı ilişkiler olduğu görülmüştür. Her rengin kendine özgü bir dili vardır.


 
Üst