Renklerİn Dİlİ

M

Misafir

Forum Okuru
Renklerİn Dİlİ
göz renklerinin anlamları göz renklerinin anlamlari renklerin dili renklerin dili ve anlamı fiziki haritada anlamı
RENKLERİN DİLİ

Eski kültürlerde yaşayan insanlar dünyada varolan her şeyin kendine özgü bir dili olduğunu düşünürlerdi.Renkler dünyasını da bu olgular içine katarlardı. Renklerin kendine özgü bir anlamı olduğunu düşünürlerdir.

Daha sonraları gizemli konuları araştıranlar renklerin kendimiz ve hayatımız hakkında gözle görülmeyen etkileri olduğunu iddia ettiler.
Her renk genel olarak bir duyguyu veya bedenimizde bir organı yansıtabilir. Renklerin gizemli anlamları araştırıldığı zaman ruhsal ve duygusal yaşamımızla ilgili çok şeylerin farkına varıldığı ortaya çıkarılabilir.
Sitemiz daha ileriki dönemlerde sizlere bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgiler verebilecektir.Her rengin farklı açılarda değişik anlamaları ve etkileri vardır. Bu konuda İnsan Aurası ile ilgili konularda araştırma yapanlar değişik görüşler ortaya atarlar.
Aura insan bedenini saran bir enerji alanıdır. Manyetik ve elektriksel bir etkisi vardır. İçinde evrende ver olan gördüğümüz yada göremediğimiz türlü renkleri barındırır. Renklerin durumu ve görünüşü o kişi ile ilgili sayısız faktöre bağlı olmasına rağmen yine de bazı temel konular anlaşılabilir. Aura sadece insanda değil hayvanlarda, bitkilerde ve minerallerde de görülebilir.
Bazı aura araştırmacıları değerli taşları ve minerallerin insanlar ve hayvanlar üzerindeki renkler ile ilgili etkilerini incelerler. Bu konu çok geniş ve ayrıntılı bir konudur.
Aşağıda bazı renklerin kısa anlamlarını bulacaksınız. Burada verilen renkler insan aurasındaki renk temelleri ve adları göz önüne alınarak yazılmıştır.
[FONT=Arial,]Kırmızı
Bu renk canlılık ve dinamizmle ilgili bir renktir. direkt beden sağlığını yansıtan bir anlamı vardır.Aurada üreme bölgelerine tekabül eder. Kırmızı renk fiziksel olarak ataklığı canlılığı, duygusal bağlamda bir işi sonuna kadar götüren azmi ve kararlılığı gösterir.[/FONT]
[FONT=Arial,]Turuncu
Bu rengin vücutta bazı araştırmacılara göre üreme organlarını , bazı araştırmacılara göre dalak organını yansıttığı düşünülür. Turuncu renk bir işin yapımına olan bireysel etkilerimizi ve içgüdüsel enerjimizi yansıtır[/FONT]
[FONT=Arial,]Sarı
Vücudumuzda karın bölgesini tekabül ettiği düşünülen bir renktir. Sarı zeka , incelik ve pratiklikle ilgilidir. Toplumsal yaşamı ve birlikte çalışmayı yansıtan bir anlamı vardır.[/FONT]
[FONT=Arial,]Yeşil
Duygusal olarak da bizi en çok etkileyen bir organımız olan kalp organının , bu rengin yaydığı enerji alanında olduğu düşünülür. Yeşil aurada ahenk , uyum ve anlayış ile ilgilendirilir.[/FONT]
[FONT=Arial,]Mavi
Vücudumuzda boğaz bölgesini yansıtan bir renktir. Mavi renk gökyüzünün ve geniş ufukların simgesidir. Sınırsızlığı ve uzak bakışlılığı simgeler.İçinde sonsuz evrensel enerjilerin potansiyelini taşır.[/FONT]
[FONT=Arial,]Çivit mavisi
Bu rengin vücutta , baş bölgesinde alın tarafına tekabül ettiği düşünülür. Eski mistik araştırmacıların ifade ettiği Üçüncü göz kavramı ile ilgili olduğu kabul edilir. Çivit mavisi açıklığı, netliği ve gözle görülemeyeni simgeler.[/FONT]
[FONT=Arial,]Menekşe
Bu rengin vücutta baş bölgesinin en üst kısmına tekabül ettiği düşünülür. Meditasyon çalışmalarında önemli bir nokta kabul edilen bu bölgeyle ilgili olan menekşe renginin ruhsal esenlik ve sonsuzluk ile ilgili olduğu düşünülür.[/FONT]
 
A

açelya195

Forum Okuru
biraz daha açıklayıcı bir üslup kullanılabilirdi
 
Üst