Sahaja Yoga

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Sahaja Yoga
sahaja yoga portalı sahaja yoga portal


İnsanlık evriminde, dünyadakitüm insanların artık hayata dair yapılan dünyevi araştırmaların ötesindebaşka birşeyleri aramaya başladığı, yepyeni bir çağ açılmıştır. Her toplumda,mutlak tatminkarlığın artık sadece mesleki başarı, ilişkiler ve maddi bollukile elde edilemeyeceği düşüncesi yaygınlaşmaya başlamıştır. Bütün bu ahlaki,ekonomik ve ruhsal kargaşanın ötesine, içimizdebir şekilde mutlaka varolanve neşe ile desteklenen bir huzur konumuna geçmek, artık zorunlu hale gelmiştir.Gerçek yoga deneyimi de işte budur.

GERÇEK MEDİTASYON

Meditasyon, genelde sessizceoturmak veya düşünceye dalmak anı olarak tanımlanmaktadır. Gerçek meditasyonise bundan çok daha öte birşeydir. Bu, aklın sakinleştiği ve sessizleştiğiama buna karşın tamamen uyanık olduğu, 'düşüncesiz farkındalık' diye bilinenderin huzur halidir. Bu, bizi farkındalığın daha yüksek boyutlarına götürenve kendi gerçek insani değerlerimizi ortaya çıkaran bir değişimin sadecebaşlangıcıdır. Sorun, elbette ki, bu konuma nasıl geleceğimizdir.

SÜREÇ

Her insanın içinde, 3 kanalve 7 enerji merkezinden meydana gelen bir gizlibeden mevcuttur. Bu gizli bedenin kökünde, Sanskritçe'deKundalinidiye adlandırılan, yaratıcı, koruyucu ve besleyici bir güç, uyur vaziyettebulunmaktadır. Bu güç bizim Tanrısal Anne enerjimizdir. Bu güç içimizdeuyandırıldığı zaman, bilincimiz ruhumuzla birleşir ve enerji merkezlerimizaydınlanır. Aydınlanma sırasında, Kundalini hızla enerji merkezleri (çakralar) boyunca yükselir ve bilincimizi yedinci merkeze, 'bin yapraklı nilüferçiçeği'ne, çıkartır. İşte huzur ve mutluluk dolu farkındalığı deneyimlediğimizyer burasıdır.

ESKİ BİR BİLGİ

'Sahaja Yoga' ('kendiliğinden birleşme'nin Sanskritçe'si) basit ve doğal bir süreçtir ve binlerce yıldırbilinmektedir. Bu eski bilgi bugün, çağımızın en büyük Yoga Ustası olanShri Mataji tarafındankullanılabilir hale gelmiştir. Dünya tarihinin bu kritik ve karmakarışıkdöneminde, Sahaja Yoga, tüm sıradan insanlara huzur dolu bir sükunet vederin ruhani kuvvet kazanma imkanını vermektedir.

SAHAJA YOGA'NIN FAYDALARI

Annesel Kundalini enerjisiiçimizde uyandığı zaman, hassas benliğimizde, birçok nitelik kendiliğindenortaya çıkmaya başlar. Masumiyet, neşeyi deneyimlememizi ve şartlanmalarımızınve önyargılarımızın ötesine geçmemizi sağlar. Yaratıcılık çok daha doğalbir şekilde kendini gösterir. Başkaları için şefkat duyarız ve büyümemizeengel olan öfkeden, korkudan ve kinden kurtuluruz. Ayrıca, ruhani varlığımızda,dışsal şartlardan etkilenmeksizin, mutlak bir tatminkarlık duygusu ortayaçıkar. Sıkıntılarımızın ve endişelerimizin ötesini görebilmeye başlarız.Meditasyonun bir yan ürünü olarak, sağlığımız düzelir ve capcanlı oluruz.Keşfedeceğiniz gibi, bu bir hipotez değil kanıtlanabilen bir deneyimdir.Bu deneyimin gerçekliliğini, o kendisini ellerde serin bir esinti olarakgösterdiği zaman kanıtlayabiliriz. Aydınlanmanın tüm etkileri tabii kiburada anlatılamayacak kadar geniştir, ama gizli bedeni tamamiyle temizleyicive kuvvetlendirici etkisi çok açıktır. Yapılmakta olan toplantılara katılarak Sahaja Yoga hakkında çok daha fazla şey öğrenebilirsiniz.

HERKESE AÇIK

Sahaja Yoga bir organizasyon,bir klüp, mezhep veya New Age dini değildir. Bu, herkesin yapabileceğive tüm dünya dinlerinin özünü birleştiren bir deneyimdir. Sahaja Yoga öğrenmekveya Aydınlanma almak için asla para ödenmez çünkü Aydınlanma doğuştan kazanılan bir haktır.
 
Üst